Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Adattára: Recent submissions

 • Kis, Ádám; Nagy, Andor Csongor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Napjainkban gyakorlatilag minden mérnöki és alkotói szakmában egyre nagyobb teret hódít a parametrikus tervezés és a különböző szimulációs módszerek. A tanulmány ezen módszerek kombinálásának gyakorlati alkalmazhatóságát ...
 • Pásztor, Judit; Popa-Müller, Izolda (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A hárompont-függesztő berendezés a traktor vázához rögzített, rudakból álló karrendszer, amely három pontban rögzíti és függeszti a csatolt munkagépet. Szerepe van az erőgép-munkagép gépcsoport üzemeltetésében. A vontatás ...
 • Kelemen, Csongor; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az evolvens csigák gyártáspontossága igen fontos követelmény, részben azért, mert a működő csigahajtás egyik elemét képezik, másrészt pedig azért, mert az evolvens fogazat lefejtő csigamarójának alapfelületét képezik. Jelen ...
 • Karda, Szilárd; Nagy-György, Tamás; Boros, József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az energiahatékony épületek fokozott figyelmet élveznek az utóbbi időben, mivel olyan irányt képviselnek, ami elősegíti a fenntartható, versenyképes és dekarbonizált energiapolitika célkitűzéseit. Annak érdekében, hogy az ...
 • Gyéresi, Hunor András; Cristea, Luciana; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A fogaskerék-hajtóművek hajtásminőségét jelentősen befolyásolja a fogazat pontossága. Amennyiben a köszörülés nem lehetséges, a lefejtő szerszám pontossága meghatározóvá válik. Az Arkhimédész-féle spirális fogirány-vonalú ...
 • Hodgyai, Norbert; Tolvaly-Roșca, Ferenc; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Jelen közlemény az alámetszés sajátos eseteit vizsgálja akkor, amikor a lécprofilnak nemcsak az egyenes, hanem a lekerekített szakaszát is generáló profilnak tekinti. A szakirodalomban elterjedt 0,38 m sugarú csatlakoztatási ...
 • Bitay, Enikő; Márton, László; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A gabonaőrlő szerkezetek fejlődéstörténetének kutatása az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának kiemelt témaköre. Jó néhány közlemény, tanulmánykötet tartalmazza a kutatások eredményeit. Jelen dolgozat ...
 • Forgó, Zoltán; Bakos, Levente (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A dolgozat az Ipar 4.0 és a DIH (Digitális Innovációs Hub) fogalmi összekapcsolódási lehetőségeit taglalja regionális kontextusban. A DIH-ek bizonyítottan sikeres tudástranszferközpontok, de a gépipari technológiák esetében ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
 • Ferencz, János; Kelemen, András; Imecs, Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A hibrid energiatároló rendszerek (HETR) az energiaforrásként használt akkumulátorok élettartamának a meghosszabbítására szolgálnak. A tanulmány egy olyan HETR energiamenedzsmentjét vizsgálja, amely elsődleges energiaforrásként ...
 • Omar, Trabelsi; Tóth, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A járműgépészetben sokféle anyag használható fel a különböző méretű és típusú járművek gyártásához. Hagyományosan ezen anyagok az alumínium, acél, gumi, üveg, réz, bőr és egyebek. Ezek az anyagok folyamatosan fejlődnek, ...
 • Tóth, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A szikraforgácsolással történő megmunkálás során elektromos kisülés következik be egy anód (grafit- vagy rézelektróda, illetve rézhuzal) és egy katód (megmunkálandó anyag, szerszámacél) között dielektromos közegben. A ...
 • Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az ultrahangos anyagvizsgálat (Ultrasonic Testing, UT) lényegében nagyfrekvenciájú (0,25…20 MHz) hanghullámok (mechanikai rezgés, ill. energia) átvitele az anyagba, hogy az kölcsönhatásba lépjen az anyag belső makroszerkezeti ...
 • Péntek, János; Benő, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Gondolat Kiadó, Budapest, 2020)
  Az 1990 előtti magyar nyelvtudomány egyik adóssága volt, hogy nemigen foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. A rendszerváltás után A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében határon ...
 • Fancsaly, Éva; Gúti, Erika; Kontra, Miklós; Molnár Ljubić, Mónika; Oszkó, Beatrix; Siklósi, Beáta; Žagar Szentesi, Orsolya (Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék, 2016)
  Az 1990 előtti magyar nyelvtudomány egyik adóssága volt, hogy nemigen foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. A rendszerváltás után A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében határon ...
 • Szépfalusi, István; Vörös, Otto; Beregszászi, Anikó; Kontra, Miklós (Gondolat Kiadó - Imre Samu Nyelvi Intézet - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Budapest - Alsóőr - Lendva, 2012)
 • Lanstyák, István (Osiris Kiadó - Kalligram Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Pozsony, 2000)
  A magyar nyelvtudomány egyik adóssága, hogy a közelmúltig nem foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. Határon túli és hazai nyelvészek most elkészítették a környező' országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának ...
 • Csernicskó, István (Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 1998)
  A magyar nyelvtudomány egyik adóssága, hogy a közelmúltig nem foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. Határon túli és hazai nyelvészek most elkészítették a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának ...
 • Göncz, Lajos (Osiris Kiadó - Fórum Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest - Újvidék, 1999)
  A magyar nyelvtudomány egyik adóssága, hogy a közelmúltig nem foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. Határon túli és hazai nyelvészek most elkészítették a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának ...
 • Szabó, Attila; Bán, Krisztián; Hlinka, József; Pásztor, Judit; Lovas, Antal (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Két ötvözetcsalád, a tömbi formában előállított amorf (BMG) és a nagy entrópiájú (HEA) ötvözetek képződési mechanizmusát és stabilitását hasonlítjuk össze jelen közleményben. Az összehasonlítás fő elve az olvadékaik túlhűlési ...