DSpace Repository

Browsing Erdélyi Tudományos Füzetek by Issue Date

Browsing Erdélyi Tudományos Füzetek by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bitay, Árpád (1926)
  Bethlen Gábor nemcsak hogy két házat adott a gyulafehérvári román egyháznak, hanem románra fordíttatta az egész Szentírást is. A kézirat azonban nem került sajtó alá. Elveszett, vagy valahol most is lappang. (Nézetem szerint ...
 • Bitay, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1926)
  A moldvai magyarság régi történetét egyedül csak az egyháztörténelmi adatokból ismerhetjük meg. A moldvai területen létesített kath. püspökségek gyér történeti adataiból kell megrajzolnunk a moldvai magyarság múltját. Ezek ...
 • Szokolay, Béla (1926)
  A nagybányai csoport első kiállításai olyan hírlapi, esztétikai polemizálást indítottak meg, mely az egész magyar közönség figyelmét és érdeklődését magára vonta. A konzervatív kritika fejükre olvasta a hazafiatlanság, ...
 • Rass, Károly (1926)
  Mai magyar lírikusaink közt alig ismerek valakit, aki annyira komolyan venné a schilleri törvényt s olyan szigorú desztillálója lenne önmagának, mint Reményik Sándor. Személyisége annyira harmónikus költői egyéniségével, ...
 • Pârvan , Bazil (1926)
  A hősi mondakörökben megőrződött s a tragikusokat is megihletett régi hellén hagyományok tudnak egy időről, amidőn a görögök, a thrákok és a frigek egyetlen egy nagy családot alkottak, amelyen belül az istenek, a félistenek ...
 • Balogh, Ernő (1926)
  A felsorolt gipszek valamennyien kétségtelenül beszáradó tengerből váltak ki. Az is bizonyos, hogy eredeti anyaguk anhidrit volt. Ezt bizonyítja az, hogy a kvarcok anhidritet és csak olyan gipszet zárnak magukba, melyről ...
 • Karácsonyi, János (1927)
  A magyarok tehát nem tették rabokká, nem osztották szét maguk között a gepidákat, hanem meghagyták őket erdős-hegyes területükön saját elöljáróik (véneik és bíráik) alatt, de kötelezték őket arra, hogy vadászataikon, ...
 • Keöpeczi, Sebestyén József (1927)
  Még az volna címerünkről meghatározandó, hogy mikor, s mi célból készült s miért helyeztetett el a templomban. A nagyon valószínű monda szerint Reudel János brassai plébános készíttette s helyezte el a templomban, hogy a ...
 • Gál, Kelemen (1927)
  Brassai emléke elsősorban az erdélyi tudomány képviselőitől érdemelné meg, hogy tudományos működését egész széles kiterjedésében kellő világításba helyezzék és érdeme szerint méltányolják. Hiszen majdnem száz évre terjedő ...
 • Tavaszy, Sándor (1928)
  "...az egész nemzeti kisebbségi életet meghatározó etikai magatartásunk alapvető kérdéseivel nem igyekeztünk tisztába jőni s nem törődtünk azzal, hogy közösségi nemzeti életünket parancsolólag szabályozó etikai eszményeinket ...
 • György, Lajos (1928)
  Ennek a ma már teljesen kiveszett műformának, amelyet ókori minták nyomán a renaissance keltett életre s főképen a 16-ik század töltött meg jellegzetes tartalommal, két igen nevezetes példánya rejtőzik régi magyar ...
 • Keöpeczi, Sebestyén József (1928)
  A fejedelemséget viselt Apafi, a történelmi szereplésű Bethleni gróf Bethlen család néhány rég kihalt családdal együtt a XII. század óta oklevélileg ismert Becse-Gergely nemzetségből származott. E genusnak az emlékekből ...
 • Keöpeczi, Sebestyén József (1929)
  Az a műveltség, mely Rómából beragyogta a Nyugatot, a Kárpátok hatalmas vonulatáig terjedt. Épen mi székelyek vagyunk az a nemzet, mely a legtávolabbi Keleten - egy másik világnézeten alapuló műveltség határán - szívvel-lélekkel ...
 • György, Lajos (1929)
  Az életelvek annyira megegyezők a Bidpai és a Pancsatantra meséinek tanulságával, hogy minden valószínűség szerint az említett mesegyűjteményből szakadtak ki... Kelet e leghíresebb mesegyűjteményének magyar nyelvű származékai ...
 • Rónay Elemér (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1929)
  A bethleni gróf Bethlen család ősi várkastélyának udvarán, Keresden, falba építve egy, a XVII. századból származó, Kemény címeres sírkő látható, amelyen egy szó írás sincs. Ehhez az a családi hagyomány fűződik, hogy Bethlen ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account