Erdélyi Tudományos Füzetek

 

Az EME 1874-től adja ki folyóiratát, az Erdélyi Múzeumot. Az 1900-as évek táján a folyóiratban megjelent fontosabb cikkekből különnyomatok készülnek, melyek idővel önálló kötetként is megállják a helyüket. Az 1930-as években György Lajos látja el önálló névvel a sorozatot, ekkor indul az Erdélyi Tudományos Füzetek. 1941-től Szabó T. Attila lesz a sorozat szerkesztője egészen 1947-ig, amikor megjelent a 208. szám. A szerkesztőváltás nem jelent koncepcióváltást is, talán a súlypont kissé eltolódik az irodalomról a néprajz és a nyelvészet felé. Az 1991-től újra beinduló ETF-sorozatban Dávid Gyula módosított az elképzeléseken. A sorozat ekkor elkülönül a folyóirattól és egyre terjedelmesebb, monografikus szintű írások jelennek meg benne. Ma a sorozat egyre inkább egyetemi tanárok köteteit, frissen megvédett és átszerkesztett doktori dolgozatokat, illetve az EME kutatóinak munkáit jelenteti meg történelem, irodalomtörténet, nyelvészet és néprajz témakörökben. A kötetek nagy népszerűségnek örvendenek mind a helyi, mind pedig a külföldi piacon, hiszen az új kutatási módszertanokkal általában erdélyi tematikát dolgoznak fel, így alapvető szakirodalmává válnak a bölcsészeti tárgyú kutatásoknak.
Societatea Muzeului Ardelean publică revista Erdélyi Múzeum din anul 1874. In anii 1900 articolele mai importante din revistă apar şi în format de extrase care ulterior sunt publicate şi ca volume independente. Din anii 1930 aceste serii de ediţii speciale ale articolelor sunt numite Erdélyi Tudományos Füzetek, titlu dat de György Lajos. Din anul 1941 Szabó T. Attila devine editorul seriei şi îndeplineşte acest rol până în anul 1947, cînd apare numărul 208. Schimbarea de editor nu înseamnă şi schimbarea concepţiei; în această perioadă pe lângă etnografie, ca tema principală articolelor apar literatura şi lingvistica. În seria Erdélyi Tudományos Füzetek, relansată din 1991, Dávid Gyula schimbă concepţia iniţială. Publicaţia se delimitează de revista Erdélyi Múzeum şi devine din ce în ce mai voluminoasă aparând şi scrieri monografice. Astăzi în această serie sunt publicate volumele profesorilor universitari, teze de doctorat susţinute recent şi reeditate sau lucrări ale cercetătorilor Societăţii Muzeului Ardelean. Seria are ca teme istoria, istoria literaturii, lingvistica şi etnografia. Volumele se bucură de o mare popularitate atât pe piaţa locală, cît şi pe ceea străină, fiindcă prelucrează în general teme legate de Transilvania abordate prin metode noi de cercetare, devenind astfel bibliografia de bază a cercetărilor umaniste de specialitate. În prezent colegiul ştiinţific al colecţiei este format din trei membrii: dr. Gábor Sipos (istoric), dr. Emese Fazakas (lingvist) şi dr. Annamária Biró (istoric literar).

Recent Submissions

 • Vulkán, Vera Tünde (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Mártonfi József életében fontos szerep jutott az oktatás újjászervezése és a kultúra terjesztése érdekében végzett munkának. Tanárként és cenzorként is úgy látta, hogy a tudományos műveltség iskolai megalapozásának nemcsak ...
 • Zsoldos, Ildikó (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Kötetünk Szatmár vármegye hatalmi viszonyait, pártstruktúrájának alakulását értékeli 1905–1906 folyamán, valamint górcső alá veszi az 1905-ös és az 1906-os országgyűlési képviselő-választások szatmári előkészületeit, ...
 • Bogdándi, Zsolt; Fejér, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete és az MTA BTK Történettudományi Intézet által 2015 októberében Kolozsváron szervezett Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben című konferencián elhangzott előadások ...
 • Dáné, Veronka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Mintegy hatvan esztendeje, hogy a berendezkedő kommunista diktatúra és az egyeduralkodóvá tett osztályharcos ideológia miatt Jakó Zsigmond az erdélyi birtokos társadalomra vonatkozó úttörő kutatásait (amelynek első, ...
 • Murádin, Jenő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A száz év előtti események, az első világháborús centenáriumi megemlékezések különösen időszerűvé teszik e korszak kultúrtörténetének föltárását. Erdély társadalma súlyos megpróbáltatásokkal élte át az eseményeket, miközben ...
 • Papp, Kinga (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  The volume studies the use of writing at the end of the Pre-modern Age based on the personal writings of four members of the Kálnoki family. The Kálnoki family appears multiple times in Transylvania’s history and, even if ...
 • Gálfi, Emőke (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  After the secularization of the Catholic ecclesiastical institutions in 1556, a new era had begun in the history of the place of authentication of the Chapter of Transylvania, which resided in Alba Iulia. This period has ...
 • Demeter, Zsuzsa (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  The manuscris adopts a three-fold aim. First it is concerned with the analysis of the decades covering the turning-point in the history of reception, namely the spaces of publicity in the years 1780–1790, the synchronic ...
 • Benő, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  The book is a monograph on the sociolinguistic and contactological phenomena in the Hungarian language variants used in Transylvania (Romania). The work integrates the previous researches in the field and shows the new ...
 • Gulyás, László Szabolcs (Erdélyi Múzeum-EgyesületErdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  The royal towns in Máramaros were a special type of market-towns type (oppida) in medieval Kingdom of Hungary. They differed clearly from the other several hundreds of Hungarian market-towns, if we look at their economic ...
 • Pósta, Béla (Erdélyi Múzeum-EgyesületErdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Pósta Béla 1899 és 1919 között a kolozsvári egyetem régészeti tanszékének tanára volt, ugyanakkor az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyetemi használatban lévő Érem- és Régiségtárának igazgatója. Pósta Béla kiadásra szánt szövege ...
 • Dávid, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A 18. században két tudós társaság létezett Erdélyben: az Erdélyi Kéziratkiadó és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. Vállalt feladataik összetettebbek voltak annál, hogy pusztán forráskiadó és nyelvművelő intézménynek ...
 • Hegyi, Géza; W. Kovács, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  A kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület által 2012. szeptember 7–8. között megtartott A Szilágyság és a Wesselényi család (XIV–XVII.század) című konferencia előadásainak szerkesztett szövegét tartalmazza. Az itt közölt tanulmányok ...
 • Gidó, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Az erdélyi oktatási rendszer 1918 után gyökeresen átalakult. Az állami iskolákat románosították, az iskolák jelentős részében megváltozott a tanítási nyelv, és a kisebbségi egyházakra fontos feladat hárult az anyanyelvű ...
 • Benkő, Samu; Debreczeni-Droppán, Béla; Egyed, Ákos; Mikó, Imre; T. Szabó, Levente; Debreczeni, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003)
  A valakire való emlékezés soha nem képes azonosan felidézni az egykori alakot. Időbeli utólagosságból kifolyólag mindig valamilyen minőségi értelemben ad hozzá valami mást, s ezáltal mássá teszi. E kötet ilyen értelemben ...
 • Berki, Tímea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  A kötet az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évtizedeinek román-magyar kulturális kapcsolatait értelmiségtörténeti keretbe helyezi. A multikulturalitás és multietnicitás bonyolult kérdésköre elválaszthatatlan a 19. század ...
 • Kristóf, György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1932)
 • Borbély, Andor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1943)
 • Herepei, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1942)
 • Herepei, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1942)

View more