DSpace Repository

Könyvek - Cărți - Books - Bücher

Könyvek - Cărți - Books - Bücher

 

Recent Submissions

 • Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Quintus Septimius Florens Tertullianus ókeresztény latin író, apologéta életműve változatos témákat dolgoz fel. Jelen művében egy olyan kézikönyv megírását tűzte ki célul, amely segítségére lehetett a korakeresztény ...
 • Cicero, Marcus Tullius (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Marcus Tullius Cicero, római szónok Piso ellen mondott beszéde nem a legismertebb művek közé tartozik. Ennek ellenére a Kr.e. 55-ben elhangzott invektíva egy újabb tanúbizonysága a szónok alapos szakmai tudásának, ironikus ...
 • Hermann, Gusztáv Mihály; Orbán, Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Könyvünk nem tesz pontot a székely eredetkérdésben folyó véget nem érő vitákra, lépésről lépésre követi viszont, miképpen jelenik meg a székelység szkíta–hun eredetének tana a középkori krónikásoknál, hogyan él tovább a ...
 • Egyed, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Középkori szerzetes módjára, utánozhatatlan szorgalommal alkotta meg életművét, amely – és gondolom, valóban ez itt a kulcskifejezés – tényleg beépült és beépül továbbra is az életünkbe. Lehet ennél többet mondani? Az olasz ...
 • Dávid, Gyula (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Pákei Lajos (1853-1921) hatalmas életművéből e kötet keretei között az építész hagyatékának áttekintését célozzuk meg. De nem az épületeket mutatjuk be. Elengedhetetlennek tartjuk munkássága tanulmányozásához – mintegy ...
 • Kelemen, Lajos; Sas, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Kelemen Lajos Naplójának második, az 1921. esztendővel folytatódó kötete az erdélyi magyarság életidejének és művelődéstörténetének egyik legnehezebb 20. századi időszakát teszi jóval árnyaltabbá, jobban megismerhetőbbé ...
 • Wilhelm, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  „A halakkal ellentétben a kétéltűek – békák, gőték, szalamandrák – mondhatni, közutálatnak örvendenek. Bőrük hideg, síkos, gyakran nyálkás, amelynek váladéka néha mérgezéses tüneteket okoz, ezért sokak számára még az ...
 • W. Kovács, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A jegyzék a román történetírás által megjelentetett középkori (1542 előtti) magyar vonatkozású, Románia Kárpátokon inneni területeit érintő oklevélközléseket tartalmazza a 2009–2020 közötti időszakból, illetve azokat a ...
 • Gáll, Erwin; Petruț, Dávid; Kapcsos, Norbert; Wanek, Ferenc; Piroska, Eszter; Nagy, Szabolcs; Iván, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A Kis-Szamos völgyének (ro.: Someșul Mic) régészeti repertóriuma, e régió régészeti kutatástörténetének felmérése, illetve különféle szempontok alapján történő vizsgálata többféle szempontból rendhagyó próbálkozás. Egyrészt, ...
 • Kelemen, Lajos; Sas, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A Napló – mint címe is jelzi – 1894 és 1920 közötti bejegyzéseket tartalmaz. Egy mondatban összefoglalva: a Monarchia „békebeli” időszakának, az első világháború hátországi eseményeinek, az 1916-os román betörésnek, az ...
 • Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Ujfalvi Krisztina (1761–1818) játékos, évődő – a legkomolyabb kérdések elől sem kitérő – verses leveleivel, kíváncsiságával, elevenségével nyerte meg kortársai rokonszenvét. Barátságai közül a Molnár Borbálához fűződő ...
 • Lakatos, Róbert Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A dokumentumfilmes és játékfilmes rendezői módszerek kölcsönhatása nem újdonság, ugyanis az olasz neorealizmustól kezdődően a direct cinemán és a cinéma véritén, a Budapesti Iskolán, a csehszlovák új hullámon és a dán ...
 • Berki, Tímea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
 • Vikár, Béla; Varga P., Ildikó (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Vikár Béla (1859−1945) nevét leginkább gyűjtőként és fordítóként ismeri a nagyközönség. Etnográfusként Magyarországon elsőként gyűjtött fonográffal, műfordítóként több nyelvből is fordított. Legismertebb munkája a finn ...
 • Hermann, Gusztáv Mihály; Orbán, Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Könyvünk nem tesz pontot a székely eredetkérdésben folyó véget nem érő vitákra, lépésről lépésre követi viszont, miképpen jelenik meg a székelység szkíta–hun eredetének tana a középkori krónikásoknál, hogyan él tovább a ...
 • Péter H., Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A kolozsvári gyógyszerészképzés mintegy fél évszázados történetét – az 1872–1919 közötti időszak – dolgozta fel legújabb művében Péter H. Mária rendkívüli részletességgel és alapossággal. Megismertet a gyógyszerészek ...
 • Pápai, Páriz Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Az első erdélyi református kollégiumtörténet eddig kiadatlan, kétnyelvű ki-adását veheti kézbe a téma iránt érdeklődő olvasó. Pápai Páriz Ferenc 18. század elejéről származó kézirata, a Gyulafehérvárról Nagyenyedre ...
 • Bányai, Éva (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  E kötet célja megvilágítani, új perspektívában bemutatni a Bányai Éva által Fordulat-prózának nevezett írásokban megjelenő poétikai váltásokat és változásokat, reflektálva némileg a szerzők korábbi munkáira is, ugyanakkor ...
 • Cseke, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Dr. Nagy Miklós (1913-1988) hátrahagyott kéziratait forgatva 1988 karácsonyán egyszer csak ilyen kérdésekre bukkantam: „Ki vállalkozik a mai agrármérnökök közül olyan feladatokra, mint az agrárreform monográfiájának megírása? ...
 • Dáné, Veronka; Lupescuné Makó, Mária; Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Maradandó a könyvekbe, forrásközlésekbe, tanulmányokba foglalt életmű, s ahogy - Arany Jánossal szólva - „időben, térben távozik" Jakó Zsigmond alakja, úgy becsüljük egyre jobban az életművet megvalósító jellemet, a ...

View more