DSpace Repository

Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából

Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából

 

Azok a történészek, régészek vagy művészettörténészek, akik ezt a kötetet kezükbe veszik, méltán kaphatják fel fejüket az ismerős cím láttán, amely a 20. század eleji Erdély legszínvonalasabb tudományos folyóiratai egyikének a nevével egyezik. A folyóirat szülőatyja Pósta Béla, az erdélyi régészeti iskola megalapítója volt. 1899-től, amikor átvette a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem régészeti tanszékének vezetését, nem csak a tanítást vállalta fel, hanem intézményszervezőként is elkötelezte magát. Az Erdélyi Múzeum- Egyesület Érem- és Régiségtára az ő vezetése alatt nőtte ki magát, lett komoly és sokoldalú kutatást kifejtő intézet. A keretei között folyó tudományos tevékenység megkövetelte egy szakfolyóirat létrejöttét is, amely 1910-ben a fenti név alatt meg is született. Változatos témakörű, de mindig példás tudományossággal megírt dolgozatokat tartalmazott, melyeket általában teljes terjedelmű francia fordítás tett elérhetővé a külföldi tudományosság számára is. Címe azt a kettősséget hangsúlyozta, amely a kolozsvári egyetem létét és fejlődését meghatározta, nevezetesen, hogy a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-ben beindult oktató- és kutatómunka az 1859-ben létrejött Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos gyűjteményein alapult, amelyeket a magyar állammal kötött szerződés értelmében az Egyesület az egyetem rendelkezésére bocsátott. A Dolgozatok 1919-ig tíz évfolyamot élt meg, új folyama 2006-ban indult. Megvalósításában három intézmény működött közre. Akárcsak elődei, folyóiratunk is az Erdélyi Múzeum-Egyesület messzemenő támogatásával, annak kiadványaként jött létre, de születésénél két jóval fiatalabb intézmény, az elsősorban művészettörténészeket egybefogó Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány és a régészeket tömörítő Pósta Béla Egyesület bábáskodott.

Collections in this community

Recent Submissions

View more