Erdélyi Digitális Adattár

Sorozatok - Serii - Series - Bücherreihen

Sorozatok - Serii - Series - Bücherreihen

Recent Submissions

 • Zörgo, Noémi (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  Zörgő Noémi könyve azt a kérdést teszi fel, milyen szavazók lesznek a hashtagekkel kommunikáló generáció tagjai – Erdélyben. Tudja azt, hogy milyen szavazók az Amerikai Egyesült Államokban. Sejti, hogy milyenek Magyarországon. ...
 • Czégényi, Dóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  A romániai magyar hiedelemkutatás az utóbbi évtizedekben a mentalitások párhuzamos különidejűségét, a hiedelmek továbbélő (survival) és új formáit, funkcióit, használati habitusait tárta fel. A figyelem az utóbbi években ...
 • Szalma, Anna-Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  Szalma Anna-Mária arra vállalkozik, hogy három családi fényképarchívum segítségével végigkövesse a fotónak a mindennapi életbe való beépülését. A mintegy kétezer fotó az utóbbi egy évszázadot, két-három generáció életidejét, ...
 • Demeter, Zsuzsa (2014)
  The manuscris adopts a three-fold aim. First it is concerned with the analysis of the decades covering the turning-point in the history of reception, namely the spaces of publicity in the years 1780–1790, the synchronic ...
 • Benő, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  The book is a monograph on the sociolinguistic and contactological phenomena in the Hungarian language variants used in Transylvania (Romania). The work integrates the previous researches in the field and shows the new ...
 • Gulyás, László Szabolcs (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  The royal towns in Máramaros were a special type of market-towns type (oppida) in medieval Kingdom of Hungary. They differed clearly from the other several hundreds of Hungarian market-towns, if we look at their economic ...
 • Előszó 
  Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
 • Előszó 
  Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
 • Bocsi, Róbert; Hanák, László; Rippelné Pethő, Dóra; Hodai, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A hőátviteli problémák megoldása gyakran nem analitikai úton történik, hanem a modellalkotás meg-alapozásához kísérleti módszereket használnak. Ezek az eredmények sok paramétertől függenek, így a bonyolult kölcsönhatások ...
 • Bertók, Ádám; Gonda, Viktor; Széll, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A képlékeny alakítási feladatok esetén még az egyszerűbb technológiák vizsgálatánál is nagy segítséget nyújt a végeselemes modellezés az alakváltozások és feszültségek analíziséhez. Célunk a mélyhúzás technológiájára ...
 • Bera, József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A műszaki technológiák széles körű alkalmazásával a környezetvédelmi szempontok fokozottan irá-nyítják rá a figyelmet a biztonságra. A környezeti hatások csökkentése a működési biztonságot is érinti, az ellenhatás miatt ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  XXIII. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa - Proceedings of the XXIII-th International Scientific Conference of Young Engineers
 • Bálint, Krisztián (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A középiskolák megfelelő szintű védelme nem csak a vajdasági régióban szükségszerű, hanem minden egyes középiskolában. Jelen kutatás azt hivatott feltárni, hogy a határon túli vajdasági középiskolákban dolgozó tanárok ...
 • Uszkai, Sándor; Papp, Beatrix; Nemes, Ádám; Erdei, Timotei István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Manapság a különféle eszközök hálózatba kötése és a virtuális felhők használata rohamtempóban nö-vekszik, már-már a nagyvállalatokon túl, a kis és középvállalkozásokat is elérte. Ez természetesen az Ipar 4.0 megjelenésének ...
 • Ungvári, Csaba; Bodnár, Ildikó; Izbékiné Szabolcsik, Andrea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Vizsgálataink során szintetikusan előállított szürkevizek különböző szűrőközegeken történő előkezelését végeztük el. A szürkevíz mintákat többféle vízminőségi paraméter mérésével jellemeztük. Ezeket a vizsgálatokat elvégeztük ...
 • Tuloki, Szilárd; Nagy, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Napjaink járművei egyre összetettebbé, egyre bonyolultabbá válnak annak érdekében, hogy kielégítsék az egyre növekvő biztonsági és kényelmi követelményeket. A legtöbb ember észre sem veszi, hogy a bejárat előtt álló kocsija ...
 • Tóthné Laufer, Edit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Páciens monitorozás során a személyre szabhatóság rendkívül fontos annak érdekében, hogy valóban reális eredményt kaphassunk, amikor az élettani jellemzők mérése alapján határozzuk meg a kockázati szintet. Ennek a ...
 • Tóth, Tibor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Kutatásom során, olyan problémára kerestem a megoldást, amely segítséget nyújthat az elektromos járművek elterjedésének, elősegítheti azok fejlesztését, továbbá a megújuló energiaforrásokat is előtérbe helyezheti. Kutatásom ...
 • Szögi, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A kutatásom célja, hogy betekintést nyújtsak az okos városok jelenlegi állásába. A köznyelv szerint az okosvárosok tekintetében a települések digitális megoldásokat alkalmaznak, amelyekkel az ott élő emberek mindennapjai ...
 • Szeszák, Bence Márk; Juhász, György; Szíki, Gusztáv Áron; Nagyné Kondor, Rita; Sütő, Tamás Sándor; Veszelszki, Krisztián József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A cikk során bemutatásra kerül a pneumobil differenciál mozgási egyenlete és a jármű dinamikai mo-dellje. A modell egyik bemenő paramétere a gördülési ellenállási együttható. Jelen kiadványban bemu-tatjuk az összeállított ...

View more