DSpace Repository

Browsing Erdélyi Múzeum - 2021. 83. kötet, 4. füzet by Title

Browsing Erdélyi Múzeum - 2021. 83. kötet, 4. füzet by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kiss, Lajos András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Jacques Rancière korunk egyik legjelentősebb politikafilozófusa, akinek eredeti eszméi, illetve az általa használt fogalomrendszer nagy vitákat váltott ki az utóbbi évtizedek szellemtudományi életében. A francia filozófusnak ...
 • Petki, Pál (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  The present thesis dwells on certain aspects of Heidegger’s theming of the forgetting the being by philosophy, with reference, among other things, to the metatheoretic concept of the evolution of philosophy as such, in the ...
 • Kerekes, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Veress Károly: Filozófiai hagyomány ‒ filozófiai kultúra. Tanulmányok a filozófia aktualitásáról. Pro Philosophia Kiadó ‒ SzTE Klebelsberg Könyvtár. Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kvár‒Szeged. 2018. 322 old.
 • Incze, E. Rebeka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A társadalmi újratermelés strukturális vizsgálatánál Habermas különös jelentőséget tulajdonít a cselekvéskoordinációk nyelvi közegbe ágyazódó dinamikájának. A nyelv szimbolikus és normatív szerkezetére vonatkozó kérdésfelvetései ...
 • Nyírő, Miklós (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az Euthüphrón című dialógusban, mely a vallásosság mibenlétéről szól, kivételesen hangsúlyos szerepet játszik a középige (meszótész) Platón nyelvhasználatában, noha ezt az igenemet csak az i. e. második században azonosították ...
 • Tánczos, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Friedrich Nietzsche életművében fontos, ám ellentmondásos szerepet tölt be a második természet gondolata. A gazdag filozófiatörténeti hagyománnyal rendelkező koncepciót Nietzsche eleinte megszokásként, rögzült viselkedésként ...
 • Rancz, Mónika (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Incze Éva: „Épületek olvasása” a szövegépítés tükrében. A Kaisa House Library (Helsinki) hermeneutikai értelmezése. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2020. 347 old.
 • Ullmann, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az elmúlt évtizedek egyik divatos és intenzíven kutatott témája a megtestesült elme problémája. Az embodied mind kutatói azonban hallgatólagosan elfogadják a karteziánus elválasztást test és lélek között és a testet a ...
 • Molnár, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A világ összegyűjtésének médiumai. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2020. 336 old.
 • Lovász, Ádám (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Láng Csaba: Nietzsche-menet. Teremtés és szenvedés Nietzsche filozófiájában. Napkút, Bp. 2019. 192 old.
 • Részeg, Imola (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Annak ellenére, hogy az emberi tapasztalat általános szerkezetének a leírását tűzik ki célul, a fenomenológia első generációs szerzői viszonylag ritkán írnak a tudat és a tapasztalat normalitásának kérdéséről. Azokról a ...
 • Tóth, Réka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Írásomban amellett érvelek, hogy ha valaki a platóni-szókratészi filozófia egy kiemelt területének behatóbb elemzésére vállalkozik, akkor mindenekelőtt nem árt, ha odafigyel arra, hogy vajon az éppen általa kutatott fogalom ...
 • Valastyán, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Novalis filozófiai tájékozódása és esztétikai gondolkodása a szépirodalmi tevékenységétől egyáltalán nem függetlenül alakul ki és formálódik. Azt is állíthatjuk, hogy e területek egy átfogóbb törekvés égisze alatt nyerik ...
 • Bilibók, Karola (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Losoncz Alpár: A hatalom (nélküliség) horizontja. Hommage à Új Symposion. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék 2018. 375 old.
 • Angyal, Olívia (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Horváth Gizella: Egy fal között. Partium Kiadó, Nagyvárad 2020. 131 old.
 • Mészáros, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A tanulmány Greguss Mihály filozófiatörténeti mellőzöttségével foglalkozik, és két kérdésre keresi a választ. Az első az, hogy rekonstruálható-e Hegelhez való viszonya, a második pedig az, hogy mennyire tagozódott be a ...
 • Jáger-Péter, Mónika (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  In this study I would like to point out that the work of art is never a passing thing, ephemeral, but more like a constantly self-renewing intellectual mediator, which somehow hides its own meaning, but meanwhile it’s able ...
 • Horváth, Gizella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Joseph Beuys a huszadik század második felének egyik legjelentősebb, és egyben az egyik legmegosztóbb művésze. Munkásságának megértéséhez elengedhetetlennek tartom Beuys gondolatvilágának ismeretét. Ezt a világnézetet ...
 • Gergely, P. Alpár (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Bertrand Russell A denotálásról c. 1905-ben megjelent tanulmánya a logika klasszikus szövegének számít. Russell ebben a tanulmányában fejtette ki leíráselméletét, amelynek fontosságát szerinte nemcsak a logika, ill. a ...
 • Kovács, Barna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Albert-Lőrincz Márton: Az erkölcsi maximáktól a minimális államig. Politikai filozófia történeti pers- pektívában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kvár, 2020. 236 old.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account