DSpace Repository

Browsing Erdélyi Múzeum - 2021. 83. kötet, 4. füzet by Issue Date

Browsing Erdélyi Múzeum - 2021. 83. kötet, 4. füzet by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kiss, Lajos András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Jacques Rancière korunk egyik legjelentősebb politikafilozófusa, akinek eredeti eszméi, illetve az általa használt fogalomrendszer nagy vitákat váltott ki az utóbbi évtizedek szellemtudományi életében. A francia filozófusnak ...
 • Tóth, Réka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Írásomban amellett érvelek, hogy ha valaki a platóni-szókratészi filozófia egy kiemelt területének behatóbb elemzésére vállalkozik, akkor mindenekelőtt nem árt, ha odafigyel arra, hogy vajon az éppen általa kutatott fogalom ...
 • Turai, Katalin (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Kant-i gondolat, hogy a fogalmi készségeknek szerepe van az észlelésben még akkor is, ha az egyes észleleteket nem rendeljük fogalmak alá. Ez az elképzelés konceptualistának tűnhet, én mégis amellett érvelek, hogy Kantnál ...
 • Mészáros, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A tanulmány Greguss Mihály filozófiatörténeti mellőzöttségével foglalkozik, és két kérdésre keresi a választ. Az első az, hogy rekonstruálható-e Hegelhez való viszonya, a második pedig az, hogy mennyire tagozódott be a ...
 • Ullmann, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az elmúlt évtizedek egyik divatos és intenzíven kutatott témája a megtestesült elme problémája. Az embodied mind kutatói azonban hallgatólagosan elfogadják a karteziánus elválasztást test és lélek között és a testet a ...
 • Ilyés, Zalán-György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Gergely P. Alpár: Az asszerció beszédaktusának szemantikai és pragmatikai vizsgálata. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2020. 163 old.
 • Molnár, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A világ összegyűjtésének médiumai. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2020. 336 old.
 • Gregus, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Fám Erika: Viszontképek a filmben. Képfilozófiai, képelméleti és médiafilozófiai megközelítés. Pro Philosophia – Egyetemi Műhely, Kvár, 2020. 276 old.
 • Veress, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Ullmann Tamás: Túl a jelentésen. Sematizmus és intencionalitás 2. L’Harmattan Kiadó ‒ Magyar Fenomenológai Egyesület, 2019. 401 old.
 • Lengyel, Zsuzsanna Mariann (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az Európáról folyó filozófiai diszkusszió, amely amelyben Gadamer is részt vett és a 20. században több fázison keresztül zajlott, rendszerint a társadalmi változások: krízisek és konfliktusok idején került előtérbe. olyan ...
 • Kerekes, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia kara és az Octavian Goga Kolozs Megyei Könyvtár között létrejött partnerségi szerződése alapján, 2016 óta Kolozsváron a megyei könyvtár több fiókjában is sor került ...
 • Veress Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
 • Incze, E. Rebeka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A társadalmi újratermelés strukturális vizsgálatánál Habermas különös jelentőséget tulajdonít a cselekvéskoordinációk nyelvi közegbe ágyazódó dinamikájának. A nyelv szimbolikus és normatív szerkezetére vonatkozó kérdésfelvetései ...
 • Ivácson, András Áron (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Amint az minden feudális társadalomban megfigyelhető, az állam számára központi fontosságot tölt be az állam területét képező föld, annak megmunkálása, elosztása és kiadása a nép körében. Ennek tekintetében nem meglepő, ...
 • Beck, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy bebizonyítsam: bár Heidegger ódzkodik attól, hogy Lét és idő c. művében nyíltan állást foglaljon a halhatatlanság-problémát illetően, a szóban forgó mű koncepciója az emberi ...
 • Nyírő, Miklós (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az Euthüphrón című dialógusban, mely a vallásosság mibenlétéről szól, kivételesen hangsúlyos szerepet játszik a középige (meszótész) Platón nyelvhasználatában, noha ezt az igenemet csak az i. e. második században azonosították ...
 • Jáger-Péter, Mónika (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  In this study I would like to point out that the work of art is never a passing thing, ephemeral, but more like a constantly self-renewing intellectual mediator, which somehow hides its own meaning, but meanwhile it’s able ...
 • Részeg, Imola (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Annak ellenére, hogy az emberi tapasztalat általános szerkezetének a leírását tűzik ki célul, a fenomenológia első generációs szerzői viszonylag ritkán írnak a tudat és a tapasztalat normalitásának kérdéséről. Azokról a ...
 • Valastyán, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Novalis filozófiai tájékozódása és esztétikai gondolkodása a szépirodalmi tevékenységétől egyáltalán nem függetlenül alakul ki és formálódik. Azt is állíthatjuk, hogy e területek egy átfogóbb törekvés égisze alatt nyerik ...
 • Horváth, Gizella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Joseph Beuys a huszadik század második felének egyik legjelentősebb, és egyben az egyik legmegosztóbb művésze. Munkásságának megértéséhez elengedhetetlennek tartom Beuys gondolatvilágának ismeretét. Ezt a világnézetet ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account