DSpace Repository

Erdélyi Múzeum - 2021. 83. kötet, 4. füzet

Erdélyi Múzeum - 2021. 83. kötet, 4. füzet

 

Recent Submissions

 • Petki, Pál (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  The present thesis dwells on certain aspects of Heidegger’s theming of the forgetting the being by philosophy, with reference, among other things, to the metatheoretic concept of the evolution of philosophy as such, in the ...
 • Horváth, Gizella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Joseph Beuys a huszadik század második felének egyik legjelentősebb, és egyben az egyik legmegosztóbb művésze. Munkásságának megértéséhez elengedhetetlennek tartom Beuys gondolatvilágának ismeretét. Ezt a világnézetet ...
 • Schwendtner, Tibor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A tanulmány a Heidegger-kutatásban kialakult helyzetre reagál, melyet a filozófus gondolkodói naplóinak megjelentetése idézett elő. Az írás első része alternatívát kínál a filozófiatörténet-írás néhány bevett módjával ...
 • Gergely, P. Alpár (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Bertrand Russell A denotálásról c. 1905-ben megjelent tanulmánya a logika klasszikus szövegének számít. Russell ebben a tanulmányában fejtette ki leíráselméletét, amelynek fontosságát szerinte nemcsak a logika, ill. a ...
 • Ullmann, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az elmúlt évtizedek egyik divatos és intenzíven kutatott témája a megtestesült elme problémája. Az embodied mind kutatói azonban hallgatólagosan elfogadják a karteziánus elválasztást test és lélek között és a testet a ...
 • Veress, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Ullmann Tamás: Túl a jelentésen. Sematizmus és intencionalitás 2. L’Harmattan Kiadó ‒ Magyar Fenomenológai Egyesület, 2019. 401 old.
 • Veress Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
 • Tánczos, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Friedrich Nietzsche életművében fontos, ám ellentmondásos szerepet tölt be a második természet gondolata. A gazdag filozófiatörténeti hagyománnyal rendelkező koncepciót Nietzsche eleinte megszokásként, rögzült viselkedésként ...
 • Gregus, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Fám Erika: Viszontképek a filmben. Képfilozófiai, képelméleti és médiafilozófiai megközelítés. Pro Philosophia – Egyetemi Műhely, Kvár, 2020. 276 old.
 • Kerekes, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Veress Károly: Filozófiai hagyomány ‒ filozófiai kultúra. Tanulmányok a filozófia aktualitásáról. Pro Philosophia Kiadó ‒ SzTE Klebelsberg Könyvtár. Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kvár‒Szeged. 2018. 322 old.
 • Angyal, Olívia (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Horváth Gizella: Egy fal között. Partium Kiadó, Nagyvárad 2020. 131 old.
 • Mészáros, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A tanulmány Greguss Mihály filozófiatörténeti mellőzöttségével foglalkozik, és két kérdésre keresi a választ. Az első az, hogy rekonstruálható-e Hegelhez való viszonya, a második pedig az, hogy mennyire tagozódott be a ...
 • Ilyés, Zalán-György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Gergely P. Alpár: Az asszerció beszédaktusának szemantikai és pragmatikai vizsgálata. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2020. 163 old.
 • Kovács, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Petki Pál: Fundamentálontológiai és léthorizonti időbeliség. Hipotézis(ek) a heideggeri kettős időbeliségről. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2019. 362 old.
 • Rancz, Mónika (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Incze Éva: „Épületek olvasása” a szövegépítés tükrében. A Kaisa House Library (Helsinki) hermeneutikai értelmezése. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2020. 347 old.
 • Molnár, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A világ összegyűjtésének médiumai. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2020. 336 old.
 • A. Gergely, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Szilágyi-Gál Mihály: Apolitizmus. Támpontok az apolitikusság fogalmának megértéséhez. Gondolat Kiadó, Bp. 2020. 112 old.
 • Kovács, Barna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Albert-Lőrincz Márton: Az erkölcsi maximáktól a minimális államig. Politikai filozófia történeti pers- pektívában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kvár, 2020. 236 old.
 • Lovász, Ádám (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Láng Csaba: Nietzsche-menet. Teremtés és szenvedés Nietzsche filozófiájában. Napkút, Bp. 2019. 192 old.
 • Kerekes, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia kara és az Octavian Goga Kolozs Megyei Könyvtár között létrejött partnerségi szerződése alapján, 2016 óta Kolozsváron a megyei könyvtár több fiókjában is sor került ...

View more