DSpace Repository

Összetételek és nyelvleírási modellek

Összetételek és nyelvleírási modellek

 

Ez a kötet a 2016. április 14–16-án tartott kolozsvári nyelvészeti műhelykonferencia (A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei V.) előadásainak anyagát tartalmazza, mely rendezvény célja az összetételek kérdéseinek megvitatása volt.

Recent Submissions

 • Kádár, Edit; Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Ez a kötet a 2016. április 14–16-án tartott kolozsvári nyelvészeti műhelykonferencia (A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei V.) előadásainak anyagát tartalmazza, mely rendezvény célja az összetételek kérdéseinek ...
 • Ludányi, Zsófia (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A mai magyar orvosi szaknyelv számos olyan terminussal bír, amelyek idegen, a magyar nyelvben önállóan nem élő előtagot tartalmaznak (antibiotikum, adenokarcinóma, citoplazma, endotoxin). Mivel az ezekkel alkotott (hat ...
 • Péntek, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A moldvai magyar nyelvjárásban különösen intenzív a domináns román nyelv hatása: általános a kétnyelvűség, folyamatos a nyelvcsere. Ezzel kapcsolatos a dolgozatban tárgyalt jelenség, az összetételi tagok helycseréje. A ...
 • Kugler, Nóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A tanulmány az -ó/-ő képzős melléknévi igeneves szerkezetek konstrukciós mintázatait vizsgálja kétféle empirikus módszerrel: egyfelől nonszensz szavak jelentésének körülírására irányuló kérdőívekkel tárja fel a leginkább ...
 • Szabó, Veronika (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Kiefer (2000: 537) megállapítja, hogy az alárendelő összetételek közül a deverbálisok alaptagja örökölheti a kiinduló ige eseményszerkezetét, argumentumszerkezetét és vonzatkeretét. Ebben a tanulmányban ezt kiegészítjük ...
 • Rebrus, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A morfológiai összetettség egyes újabb elemzések szerint (pl. Hay 2001, Hay et Baayen 2005) (i) nem kategorikus, hanem graduális természetű (pl. ugyanazon toldalékot tartalmazó szavak összetettsége is lehet különböző ...
 • Fehér, Krisztina (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Az összetett szavak és szószerkezetek elkülönítése nehézséget jelent a nyelvtudomány számára. Írásomban arra szeretném felhívni a fi gyelmet, hogy a problematika hátterében alapvetően az áll, hogy a különbségtételhez ...
 • Kálmán, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Az írás célja, hogy a szóösszetételek példáján mutassa be, mi a pontos eltérés a szabályokon és megszorításokon alapuló (hagyományos és generatív) nyelvfelfogás és a mintázatok hasonlóságain alapuló (analógiás) megközelítés ...