Bodor András (1915-1999)

 


Az alábbi hagyaték Bodor András (1915-1999) erdélyi ókortörténész, műfordító, egyetemi tanár családi és szakmai levelezését, fotógyűjteményét és jelentősebb munkáit tartalmazza. A családi hagyatékként fennmaradt és 1999 után az Erdélyi Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában őrzött hagyaték 1934 és 1999 között keletkezett fotókat, leveleket és képeslapokat tartalmaz. A levéltárban a levelek kronológiai rendszerezésben, éves vagy rendszertelen, korszak (1980-1999) szerinti felbontásban vannak tárolva és jelzet nélkül szerepelnek. Jelen adattár az első, amely az 1348 levelet digitalizálta. A levelezésen túl, az adatbázis három további kategóriát is tartalmaz: Bodor András portréit és fotógyűjteményét, amely jelentős kortörténeti, egyetemtörténeti forrásokként szolgálnak, valamint jelentősebb szakmai munkáit, így a kétkötetes ókortörténeti szintézisét is.

Bodor András levelezése részletes betekintést nyújt a neves történész magyarszováti, oxfordi és kolozsvári tanulmányaiba, egyetemi tanári és kutatói munkásságába, valamint egy XX. századi magyar értelmiségi hétköznapjaiba is.


This heritage contains the complete correspondance (1348 letters), photographic material and selecred works of András Bodor, historian of antiquity, classicist and professor. His heritage was donated by the family to the Archives of the Unitarian Church of Transylvania from Cluj. The letters cover a long period of time (1934-1999) and are organised chronologically in several boxes, although the last three decades (1980-1999) were mixed. The digitized heritage contains also the rich photographic material of Bodor, which represents an important historical source of his age, and also his selected and most important studies, among which also the two volume synthesis on ancient history, a unique work of its kind in Transylvania.

The correspondance of Bodor represents a detailed insight in the personal life and heritage of the historian born in Magyarszovát, moved in Cluj, Oxford and also an overview of an intellectual life of the 20th century.

Collections in this community

Recent Submissions

View more