DSpace Repository

Browsing Motiváltság és nyelvi ikonicitás by Issue Date

Browsing Motiváltság és nyelvi ikonicitás by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Szabó M., Helga (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A jelnyelvekben az ikonicitás érezhetőn jelentős szerephez jut. A lexikális elemek jelentős részénél tetten érhető egyfajta motivált leképezés a jel formája és jelentése között. Sok erősen ikonikus jel olyan klasszifi ...
 • Fazakas, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A hangalaki összecsengés valójában sokkal nagyobb szerepet játszik az emberi nyelvben, mint ahogy Saussure óta általában vélik. (A magyar nyelvújítás során például az idegen szavak magyar pótlására alkotott kifejezések ...
 • Farkas, Judit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Jelen cikk alapját az előző kolozsvári konferencián bemutatott Alberti-féle hatásláncelmélet képezi (Alberti 2013), mely azon az elképzelésen alapul, hogy a világbeli tapasztalat sokkal közvetlenebb módon képeződik le a ...
 • Szűcs, Tibor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Az esettanulmány az analóg kódolású nyelvi jelek tipológiájából indul ki, és a fonológiai motivációt állítja a középpontba. Öt magyar vers kiemelt kulcssorainak költői példáin mutatja be az alliteráció és a hangszimbolika ...
 • Székely, Zsuzsa (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Vélhetően a saussure-i hagyomány erős hatása miatt a motiváltság kérdése nem kiemelt kutatási terület a nyelvészetben. A legújabb kutatási eredmények azonban azt mutatják, hogy a nyelvi folyamatok és jelenségek megfelelő ...
 • Szili, Katalin (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat a Radden–Panther szerzőpáros motivációdefi níciójából kiindulva vizsgálja a beszél, sír, nevet, megy igék szinonimáinak kettős motivációját. Motivációs forrásukként egyfelől az ismétlődés vizuális, motorikus ...
 • Rakosi, György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A cikk összefoglalja és ismerteti azokat a főbb névmási stratégiákat, amelyekkel anaforikus birtokosokat tudunk kódolni a magyarban. A generatív nyelvészeti kutatások eredményeit kiindulópontnak véve megmutatom, hogy az ...
 • Kádár, Edit; Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A kötet a 2014. május 23–24-én tartott kolozsvári nyelvészeti műhelykonferencia (A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV.) előadásainak anyagát tartalmazza, és tematikus konferenciáinknak immár a harmadik kiadványa.
 • Pomozi, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A finnugor nyelvekben a fonológiai ikonicitásnak nagyon jelentős szerepe van, a hangtestükben motivált lexémák aránya nagy. Elsődleges fonológiai ikonicitásnak azt neveztem, ahol közvetlen akusztikai kapcsolat van jelölő ...
 • Alberti, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Nem kevesebbet állítunk, mint hogy a szórendet és az esetmorfológiát olyan külső, illetve belső szemantikai tényezők motiválják, mint az entitások egymásra hatásának iránya a külvilágban (ami a nyelvelsajátítás során is ...
 • Büky, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat a nyelvi elemek ismétlődéseinek, visszatéréseinek és kapcsolataiknak képi ábrázolóképességként való szerepét tárja föl Babits Mihály A Danaidák c. versének szóhasználatában. A vers szóanyagának mint elemek ...
 • Benő, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A tanulmány a hangutánzó és hangulatfestő, illetve általában a motivált magyar igéket vizsgálja a hangalakszerkezet szempontjából. Az ÉKsz. adatai alapján számos példával szemléltetjük, hogy a magyar hangutánzó igék hangtani ...
 • Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A tanulmány a hangulatfestés hátterében álló lelki folyamatok természetével foglalkozik. A hangulatfestés jelenségét a fogalmi alapú racionális elménk működése alapján nem lehet megmagyarázni, ennek megértéséhez azt az ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account