DSpace Repository

Erdélyi Múzeum - 2017. 79. kötet, 2. füzet

Erdélyi Múzeum - 2017. 79. kötet, 2. füzet

 

Recent Submissions

 • Nagy Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Ilyés Sándor−Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2013. 303 old.
 • Halász, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
 • Czégényi, Dóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Szerk. Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos és Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2010. 432. old. Kriza János Néprajzi ...
 • Voigt, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  György Ruzsa (born 1947) is an expert of Russian and Orthodox art. He studied Russian art and culture in Budapest, later in Moscow. For a long time he was curator at Museum of Applied Arts in Budapest, later Professor of ...
 • Furu, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  The rural architecture of the Niraj Valley region, Mures county had witnessed a considerable change between the 18–20 century. First the architecture has been similar to the whole central Transylvanian region. In the ...
 • Szikszai, Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  This study reflects on value management in local communities, on what is the role of the local community in the patrimonialisation process and also on some of the challenges behind the concept of patrimonialisation in ...
 • Tánczos, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. Csíksomlyó−Bp., Kiadja a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Szent István Társulat, 2015. 302 ol d.
 • Keszeg, Anna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Blos-Jáni Melinda: A családi fi lmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól a mozgóképig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár 2016. 232 old. Szalma Anna-Mária: A fénykép a mindennapi életben. Fényképkorpuszok ...
 • Szász, István Szilárd (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Replika 90–91(1–2). Bp. 2015. 217. old. Online: http://www.replika.hu/replika/90-91
 • Tatár, Erzsébet-Tímea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Klaus Roth (edited by): Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe. Ethnologica Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology / Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas ...
 • Szabó, Miklós (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Hubbes László Attila − Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) Modern Mitológiakutató Műhely − MTA– SZTE ...
 • Nagy, Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2016. 441 old.
 • Molnár, Eszter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  In February 2016 a three-year project on the research of the correspondence of Zsigmond Móricz was launched in the Petőfi Literary Museum. The present project aims at processing the fi rst half of the material, dating until ...
 • Balatonyi Judit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2014. 728 old.
 • Bakos, Áron (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Rezsőházy Rudolf: Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába. Typotex – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp. 2016. 113 old.
 • Halász, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Gábor Felicia: Csángó élet. Kisprózák, versek. Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp. 2015. 228 old. és 25 fénykép
 • Máté, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Halász Péter: A hagyományos szántóföldi növénytermesztés a moldvai csángó magyaroknál. General Press Könyvkiadó, Bp. 2015. 406 old.
 • Iancu, Laura (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015. 464 old.
 • Nagy, Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Kinda István: Homokkőbe faragott múlt. Havadtő régi sírkövei. Székely Nemzeti Múzeum – Pro Havadtő Egyesület, Sepsiszentgyörgy 2016. 147 old.
 • Halász, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Wilhelm Sándor: Tanulmányok az Érmellékről. Partiumi füzetek 80. Szerk. Dukrét Géza. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad 2014. 114 old.

View more