MTK 6. - XVII. MTÜ

 

Jelen kiadványban közzétesszük A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi fórumán elhangzott műszaki plenáris előadás, illetve a XVII. MTÜ-n (2016, november 26.-án) elhangzott előadások írott változatát. The actual issue presents the written form of the presentations that were held in the frame of the XVII-th Forum of the Day of the Hungarian Science in Transylvania, on November 26, 2016.

Recent Submissions

 • Előszó 
  Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017-12-05)
 • Fekete, Albert-Zsombor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A különféle vékonyréteg-bevonatok előállítására alkalmazott reaktív magnetronos plazmaporlasztási eljárás rendkívül instabil folyamat, amely szükségessé teszi a szabályozást. A dolgozat célja egy sajátos többszintű ...
 • Gobesz, Ferdinánd-Zsongor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A kolozsvári Építőmérnöki Kar harmadéves hallgatói két csapattal vettek részt az Óbudai Egyetem által szervezett „RECCS 2016 – tésztahíd építő világbajnokság”-on, első és harmadik helyet szerezve a híd kategóriában. A ...
 • Dobránszky, János; Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A cikk azokat a kísérleteket ismerteti, amelyeket a szerzők annak érdekében végeztek, hogy meghatározzák többféle autóvillamossági kábel eltérő színű szigetelésének lézerrel való jelölhetőségét. A jelölhetőséget az alapján ...
 • Dezső, Gergely; Szigeti, Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A természettudományos és a műszaki szimulációs módszerek alkalmazásának elterjedése a kutatásban és a gazdasági életben természetes módon maga után vonta az iskolarendszernek azt a válaszát, hogy e módszerek és az azokhoz ...
 • Bodnár, István; Plásztán, Bence (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Az pirolízis technológia optimális üzemi paramétereit keressük. A folyamatok termokinetikai modellezése során eltérő kémiai összetételű biomasszák pirolízisét vizsgáltuk. A modellezést különböző hőmérsékleteken, a ...
 • Bitay, Enikő; Kacsó, Irén; Kormos, Fiammetta; Holczer, Emil; Veress, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Hagyományos olvasztással–dermesztéssel előállított, nagy vasoxid tartalmú aluminoboroszilikát üvegek mágneses tulajdonságait, kristályosodását és szerkezeti rendezettségét vizsgáltuk mágneses szuszceptibilitás méréssel, ...
 • Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Egy műszaki alkotás sikeres életre keltéséhez nem mindig elegendő az alkotó zsenialitása, elhivatottsága és állhatatossága; ugyanolyan mértékben szükség van a konjunktúra megfelelő alakulására, a megfelelő személyek ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-EgyesületÓbudai Egyetem, Budapest, 2017)
  Jelen kiadványban közzétesszük A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi fórumán elhangzott műszaki plenáris előadás, illetve a XVII. MTÜ-n (2016, november 26.-án) elhangzott előadások írott változatát.
 • Belényi, Alpár; Achimaş, Gheoghe (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Ebben a szakdolgozatban a gyakorlatban általam tapasztaltak, valamint bizonyos szakirodalmi megállapítások kerülnek bemutatásra, az ipari hűtőberendezéseknél használt félhermetikus kompresszorok meghibásodásairól. Bizonyos ...
 • Tolvaly-Roșca, Ferenc; Forgó, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A szerzők által kidolgozott Vegyes fogaskerék generáló módszer, egy térfogatban és nem felületeken elhelyezkedő terjedelmes pontfelhők kezelését igényli. Az ismert pontfelhő kezelő szoftverek és eljárások felületeken ...
 • Zabóné Varga, Irén (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A cikkben először bemutatom az alkalmazott nyelvészetnek a téma szempontjából releváns kutatási eredményeit. A természettudományos és műszaki szaknyelvek vertikális tagolása, az erre épülő speciális szövegtipológia és az ...
 • Máté, Márton; Hollanda, Dénes (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A csigamaró a megmunkált fogaskerékhez képest összetett, bonyolult relatív mozgást ír le. A működő élgeometria tanulmányozása emiatt, klasszikus geometriai módszerekkel nem lehetséges. Jelen dolgozat a közelítés nélküli ...
 • Popa-Müller, Izolda; Papp, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A kényszeregyenletek segítségével, meghatározható bármely tér vagy síkban fekvő mechanizmus tagjainak pozíciója. Ismert az, hogy bármely negyedosztályú csukló, helyetesíthető két ötödfokú csuklóval, és egy plusz taggal, ...
 • Márton, László; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A turisztika szakemberek állandó feladata új turisztikai vonzáskörök, célpontok felkutatása, ezek bevonása a hagyományos útvonalakba. A technikatörténeti relikviák új színfoltjai lehetnek ennek e törekvésnek. A ...
 • Kovács, Tünde; Nyikes, Zoltán; Tokody, Dániel (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A vasúti szállítás és közlekedés biztosítása az infrastruktúra kiemelt fontosságú része, nemcsak hazánkban, de a világ minden részén. A sínpályákat az igénybevételekből eredő károsodások miatt folyamatosan ellenőrizni kell. ...
 • Máriás, Nimród (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A lineáris alternátor a szabaddugattyús Stirling motorok energia átalakító rendszere, mely vonal menti mozgásból villamos energiát állít elő. Ugyanakkor az alternátor motoros üzemmódban is működik, mely a Stirling motor ...
 • Kisfaludi-Bak, Zsombor; Ilieş, Nicoleta; Cîrcu, Alexandru-Petru; Nagy, Andor-Csongor; Ciubotaru, Vlad-Costel (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Esetenként a szilárd hulladék termelése folyamatos és megállíthatatlan folyamatnak tűnik, különösen a műanyagszármazékok kapcsán. A műanyag hulladékok nyersanyaggá alakítási folyamata habár nagy mennyiségű energiát használ ...
 • Kovács, József; András, József; András, Endre (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A dolgozat a bányászatban alkalmazott kotrógépek bontófogainak mértani paramétereivel, ezek optimalizálásával foglalkozik, figyelembe véve az üzemelés közben létrejövő helyzeteket, beleértve a szélsőségeseket is. Mivel a ...
 • Imecs, Mária; Szabó, Csaba; Incze, János Jób; Szőke, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A dolgozat bemutatja az egyenárammal gerjesztett szinkron generátorok vektoriális szabályozását a mezőorientációs elv alapján. A mezőorientáció a sztátorfluxus szerint történik, mely összhangban van a meddő és hatásos ...

View more