DSpace Repository

Szabó Miklós - Simon Zsolt - Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között - plakát

Show simple item record

dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.creator hu_HU
dc.date.accessioned 2016-09-02T10:41:45Z
dc.date.available 2016-09-02T10:41:45Z
dc.date.created 2016 hu_HU
dc.date.issued 2016 hu_HU
dc.identifier.isbn hu_HU
dc.identifier.issn hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/29672
dc.description hu_HU
dc.description.abstract hu_HU
dc.description.tableofcontents hu_HU
dc.format JPG hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.publisher hu_HU
dc.relation.ispartofseries hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject plakát hu_HU
dc.subject könyvbemutató hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.title Szabó Miklós - Simon Zsolt - Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között - plakát hu_HU
dc.title.alternative hu_HU
dc.type preprint hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type IMAGE hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account