DSpace Repository

„Ugrós” karakterű néptáncok zenéje Erdélyben

Show simple item record

dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.creator Paksa, Katalin hu_HU
dc.date.accessioned 2016-07-27T09:10:30Z
dc.date.available 2016-07-27T09:10:30Z
dc.date.created 2013 hu_HU
dc.date.issued 2013 hu_HU
dc.identifier.isbn hu_HU
dc.identifier.issn hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/29600
dc.description hu_HU
dc.description.abstract Tanulmányomban az „ugrós” megnevezést kiterjesztett értelemben, egy szerteágazó tánctípuscsalád megjelölésére használom. Az európai régi táncrétegbe illeszkedő ugrós táncaink élő gyakorlatként érik meg a XX. századot a Kárpát-medencében. Mindhárom táncdialektusban megtalálhatók, bár eltérő mértékben. Az erdélyi dialektusban e tánc hordozói az udvarhelyi és csíki székelység, a hétfalusi és gyimesi csángók és a bukovinai székelyek. Nem ismertek azonban ugrós táncok Erdély nyugati és középső részén, a tánctörténeti fejlődés során ugyanis itt az ugrós táncokat más, fejlettebb táncok váltott ák fel. A regionális különbségek – egyebek mellett – a hagyományőrzés különböző fokozataival függnek össze. Meglepő tehát, hogy míg polgárosodott abb vidékeken nagy számban gyűjthett ek ugrós táncdalokat, addig a művelődésében konzervatívabb Erdélynek csupán a keleti szögletében, illetőleg az onnét kirajzott népcsoportoknál. Ez az ellentmondás irányított a a fi gyelmemet az erdélyi ugrós dallamok sajátságainak számbavételére. hu_HU
dc.description.abstract The term ugrós [springing dance] is used to designate a widely ramifying group of dance types. The Hungarian ugrós dances fitting into the old dance stratum of Europe survived in the practice of the Carpathian Basin until the XXth century. They could be found in all three dance dialects, but in a geographically varying degree. In the Transylvanian dialect the dance type has been perpetuated by the Székelys of Udvarhely and Csík, the Csángós of Hétfalu and Gyimes and the Székelys of Bukovina. There are no ugrós dances however in western and central part of Transylvania, where they were replaced by more advanced dances. Regional differences normally correlate with different degrees of adherence to tradition, among other factors. It is therefore rather surprising that in more modernized areas a large number of ugrós dances could be collected, whereas in culturally more conservative Transylvania it only survived in the eastern corner and among groups originating from there. This contradiction persuaded the author that it would be worthwhile to examine the specificities of the Transylvanian ugrós tunes. en_EN
dc.description.tableofcontents 65-79. old hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Zenei művelődésünk a változó régióban hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject zenetudomány hu_HU
dc.subject folklór hu_HU
dc.subject etnomuzikológia hu_HU
dc.subject népzene hu_HU
dc.subject néptánc hu_HU
dc.subject dialektusvonások hu_HU
dc.subject történeti rétegek hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.title „Ugrós” karakterű néptáncok zenéje Erdélyben hu_HU
dc.title.alternative hu_HU
dc.type article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account