MTK 2. - XV. MTÜ

 

Jelen kiadványban közzétesszük A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi fórumán elhangzott műszaki plenáris előadás, illetve a XV. MTÜ-n (2014, november 22.-én) elhangzott előadások írott változatát. The actual issue presents the written form of the presentations that were held in the frame of the XV-th Forum of the Day of the Hungarian Science in Transylvania, on November 22, 2014.

Recent Submissions

 • Előszó 
  Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A jelen kiadványban (MTK, 2015. 2. szám) A magyar tudomány napja Erdélyben 13. központi fórumán, 2014. november 21-én, a reáltudományok területéről elhangzott két plenáris előadás (Kátai Zoltán és Selinger Sándor előadása), ...
 • Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015-03-22)
  Jelen írás Jenei Dezső emlékére készült, melyben életútját, szakmai munkásságát, közéleti tevékenységének lényegét foglaljuk össze, illetve a nevével fémjelzett műszaki tudományosságért emléklap jelentőségéről s az eddigi ...
 • Gyenge, Csaba (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat első részében röviden ismertetem a homorú profilú csigahajtások geometriai, kinematikai és működési sajátosságait. Utána röviden ismertetem az eddigi kifejlesztett technológiai eljárásokat a fent emlitett ...
 • Gobesz, Ferdinánd-Zsongor; Kopenetz, Lajos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Az építőmérnöki képzés jelentős múlttal és hagyománnyal rendelkezik Kolozsváron, immár több mint 60 éve. A bolognai folyamat során a hangsúly főként a felső-oktatás egyeztetésére volt fektetve, a minőség pedig valahol a ...
 • Farkas, Loránd; Losonczi, Lajos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A rohamos technikai fejlődésnek köszönhetően, ma már több vezeték nélküli kommunikációs szabvány áll a rendelkezésünkre, közepes és nagysebességű adatátvitelhez, hang, kép, videó, és számítógépes hálózatok kiszolgálásához. ...
 • Fekete, Albert-Zsombor; Jakab-Farkas, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A reaktív egyenáramú magnetronos porlasztási eljárás segítségével számos vékonyréteg-bevonat hozható létre, amelyek felhasználhatóak különféle ipari alkalmazásokban, az orvostudományban, a repülőiparban, kamatoztatva a ...
 • Forgó, Zoltán; Tolvaly-Roșca, Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Az iparban folyamatosan növekszik az igény a pontosabb és gyorsabb tevékenységek iránt. Így a robotok használata sem kivétel, és világviszonylatban folyik a kutatás olyan párhuzamos struktúrájú robotok fejlesztésére, melyek ...
 • Dávid, László; György, Katalin; Kelemen, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A modell alapú prediktív szabályozások (MPC), amelyeket sok esetben csúszó horizontú irányításként (RHC vagy RHMPC) ismer a szakirodalom, egy széles körben használatos modern irányítási módszert jelentenek, ahol a vezérlőjel ...
 • Bitay, Enikő; Márton, László; Mohácsi Bugárszki, Norbert; Angi, Norbert (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A gabonaőrlő szerkezetek fejlődéstörténetének kutatása (az őrlőkövektől a vízimalmokig) az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának kiemelt témaköre. A magyargyerőmonostori, a kisbaconi, vagy a torockói ...
 • Dezső, Gergely; Szigeti, Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Ebben a tanulmányban a forgácsleválasztással kapcsolatos kísérletek eredményeit vetjük össze modellszámításokkal. Kimutatjuk, hogy az általunk felépített modell jól írja le a gyalulás során fellépő erőszükségletet.
 • Tolvaly-Roșca, Ferenc; Forgó, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A számítástechnika alkalmazási lehetőségeinek exponenciális növekedésével a mérnöki fejlesztésekben egy új és modern fogaskerékhajtás-vizsgálati módszer alakult ki: virtuális környezetben való modellezés, a számítógépes ...
 • Selinger, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Dolgozatunkban az Erdélyi Unitárius Egyház térinformatika (GIS) alapú egyháztörténeti eseményrekonstrukciójával foglalkozunk. Az emberi lét és tevékenység hatással van a földrajzi értelemben vett térre, ezért érthető, hogy ...
 • Vajdics, Dániel; Kovács-Coskun, Tünde (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A TRIP acél egy széleskörben alkalmazható, növelt szilárdságú acéltípus, mely alacsony karbon és ötvözőtartalom mellett is jó szilárdsági és szívóssági tulajdonságokkal rendelkezik. Mivel szövetszerkezetét ferrit, bénit, ...
 • Vekov, Géza; Pokorádi, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A technikai rendszerek pillanatnyi állapotának leírásához ismernünk kell az úgynevezett állapotleíró paramétereinek értékét. Az értékek megszerzését és standardizálását egy regisztráló modul felügyeli, mely esetektől függően ...
 • Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya által rendezett technikatörténeti táborok lehetőséget nyújtottak a műszaki alkotások turisztikai hasznosításának tanulmányozására, a módszerek kidolgozására. Jelen ...
 • Bakos, Levente (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat kiindulópontja egy olyan kis és középvállalatokon végzett tanulmány, amely a vállalati felelősségvállalás és az egészségvédelem kérdéseit elemezte közel háromszáz Marosvásárhely környéki vállalkozás esetében. ...
 • Tihanyi, Károly; Törzsök, Péter; Dobránszky, János; Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A cikk ismerteti a nyomásos beitatással, folyamatos eljárással gyártott, szénszál erősítésű, alumíniummátrixú kompozithuzalok sikeres kísérleti gyártását, továbbá az Al–C kompozithuzalok mikroszerkezetének optikai mikroszkópos ...
 • Szabó, Csaba; Imecs, Mária; Szőke, Enikő; Incze, János Jób (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat egy mechanikai érzékelő nélküli kalickás indukciós motor kettős mezőorientációs szabályozásának a gyakorlati implementációját mutatja be. A hajtómotor betáplálása nyílt hurkú feszültség típusú impulzus-széless ...
 • Popa-Müller, Izolda; Papp, István; Kakucs, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A dolgozat célja a karos mechanizmusok és robotok sebességeinek kiszámításához szükséges kényszeregyenletek általános alakjainak meghatározása és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A sebesség kifejezett alakban írt ...

View more