Erdélyi Digitális Adattár

Műszaki Tudományos Közlemények - Papers on Technical Science

Műszaki Tudományos Közlemények - Papers on Technical Science

 

A Műszaki Tudományos Közlemények sorozatot 2014-ben hozta létre az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya (EME MTSZ) azzal a céllal, hogy a műszaki tudományok szakterületén a Kárpát-medencében végzett kutatások fejlődéséről, stádiumáról, eredményeiről naprakész tájékoztatót nyújtson. A sorozatkötet átfogó, mélyen interdiszciplináris jellegű, mozaikszerűen összeválogatott műszaki tudományterületekre enged bepillantást, és ezáltal tömören bemutatja a Kárpát-medencei tudományos érdeklődés és elért eredmények sokszínűségét, értékét, nem utolsósorban a fejlődés ígéretes tartalékait. Évi rendszerességgel ebben a sorozatban jelennek meg a márciusban tartott Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakán, valamint a novemberi Műszaki Tudományos Ülésszakon bemutatott előadások közlésre elfogadott, lektorált tanulmányai. A sorozat az EME felvállalt céljaihoz híven a magyar szaknyelv ápolását is támogatja, így a nyomtatott sorozatkötet magyar nyelven jelenik meg. A széles körű nemzetközi terjesztés érdekében a sorozat teljes angol nyelvű változatát 2018-tól online is közzétesszük.

A sorozat honlapja: http://www.eme.ro/publication/pts/pts-main.htm.

The Technical Sciences Department of the Transylvanian Museum Society created the Műszaki Tudományos Közlemények (Papers on Technical Science) series in 2014 with the aim to offer up-to-date information regarding the development, results and present state of the research conducted in the Carpathian basin in the field if Technical Sciences. The volume comprising the series is comprehensive, it has a profoundly inter-disciplinary character, it allows for a glimpse into a patchwork-like selection of different specialities within the broader technical sciences and thus it is a compact presentation of the value and diversity of the scientific interest; its results in the Carpathia basin and also the promise of its developing potentials. This is the series which publishes year after year those peer-reviewed studies that were accepted for publication and presented during the Young Technical Scientists’ Conference held every year in March and also during the Conference of Technical Sciences, held every November. The series – true to the aims assumed by the EME supports the cultivation of the Hungarian scientific language therefore the printed edition is published in Hungarian. For the purpose of broader international dissemination since 2018 we also publish online the English version of the entire series.

The series webpage: http://www.eme.ro/publication/pts/pts-main.htm.

Collections in this community

 • A XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2013. november 23.)
 • A XV. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2014. november 22.)
 • A XX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2015. március 19.)
 • A XVI. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2015. november 21.)
 • A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2016. március 17.)
 • A XVII. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2016. november 26.)
 • A XXII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2017. március 23.)
 • A XVIII. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2017. november 25.)
 • A XXIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2018. március 22.)
 • A XIX. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2018. november 24.)
 • A XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2019. március 28.)

Recent Submissions

 • Papp, István; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Jelen közlemény a mechanizmusok dinamikus kiegyensúlyozását megoldó, általános érvényességű elméletet mutat be. A kiindulási pont a Stevenson-féle elmélet [1], melyben a szerző igazolja, hogy a teljes kiegyensúlyozáshoz ...
 • Márton, László; Talpas, János; Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A XVI. század közepén az erdélyi vasgyártás egyik központja a csíkmadarasi hámor volt. Másfél évszázados működése alatt termelése jelentősen hozzá járult Erdély vasszükségletének kielégítéséhez. A csíkmadarasi hámor ...
 • Máté, Márton; Hollanda, Dénes (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Az egyenesfogú metszőkerék közismerten elméleti profilhibával rendelkezik. Ez a klasszikus, léccel való lefejtés következménye. A szerszám optimalizálásakor az élalakot meghatározó paramétereket kell oly módon összehangolni, ...
 • Nyikes, Zoltán; Daruka, Norbert; Kovács, Tünde Anna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Sajnos az emberek nem élhetnek békességben a századunkban sem. Az elmúlt évben is számos háborút és terrorista merényletet észleltek. Egy támadás során az emberi élet és a lakosság infrastrukturája is veszélyben van. A ...
 • Kenéz, Attila Zsolt; Bagyinszki, Gyula (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Két különböző anyagminőségű fémes alkatrész tartós összekötéséhez általában a hegesztés vagy a forrasztás különböző eljárásait használják. Jelen esetben a két eltérő anyagminőséget a gyémánt szemcséket tartalmazó szegmensek ...
 • Kulcsár, Klaudia; Kónya, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Tanulmány tárgya egy olyan fémből (titán ) készült rehabilitációs eszköz (háló) tervezése, gyártása és fejelszetése, amelyet nyomatásos eljárással hozunk létre. A termék tervezése Computed Tomography ( computertomográfia, ...
 • Botoș, Marius-Lucian; Kisfaludi-Bak, Zsombor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A beltéri levegőminőségi vizsgálatok iránt növekvő érdeklődés mutatkozik. A talajból, épületfalakból és mennyezetekből kilégzett radon jól ismert következményekkel jár az emberi egészségre nézve, így adott a jelenség ...
 • Kardos, Tamás; Kutasi, Dénes Nimród (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A kutatás célja egy olyan szabályozó algoritmus tervezése volt, ami egy három szobából álló irodaépület hűtését vezérli. A kívánt hőfokot a szobákban lévő három ventilátor ki-bekapcsolásával, illetve a hűtőközeg hőmérsékletének ...
 • Sauca, Ana Camelia; Milchiș, Tudor; Gobesz, Ferdinánd-Zsongor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Napelemes panelekből kialakított szerkezetsorra ható, turbulens légáramlatból származó, eltoló és emelő erők eredőjének a megállapítása végett térbeli számszerű vizsgálat lett végrehajtva, majd a kapott értékek össze lettek ...
 • Pásztor, Judit; Popa-Müller, Izolda (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Az ágyeke a talajmegmunkálás alapmunkájának, a szántásnak az alapgépe. Az ágyeke az erőgéphez általában a hárompont-függesztő berendezés segítségével van kapcsolva. A függesztőszerkezet a traktor vázához rögzített, rudakból ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Jelen kiadványban közzétesszük A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi fórumán elhangzott műszaki plenáris előadás, illetve a XIX. MTÜ-n (2018, november 24.-én) elhangzott előadások írott változatát.
 • András, József; Kovács, József; András, Endre; Kertész, Ildikó; Tomus, Ovidiu Bogdan (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A marótárcsás kotrógép, egy folyamatosan működő gép, amely jövesztő szerkezetére szerelt és bontófogakkal ellátott meritékek segítségével a kőzetet leválasztja, és elszállítja a fő szállítóeszközhöz a gém szerkezetébe ...
 • Előszó 
  Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
 • Előszó 
  Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
 • Bocsi, Róbert; Hanák, László; Rippelné Pethő, Dóra; Hodai, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A hőátviteli problémák megoldása gyakran nem analitikai úton történik, hanem a modellalkotás meg-alapozásához kísérleti módszereket használnak. Ezek az eredmények sok paramétertől függenek, így a bonyolult kölcsönhatások ...
 • Bertók, Ádám; Gonda, Viktor; Széll, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A képlékeny alakítási feladatok esetén még az egyszerűbb technológiák vizsgálatánál is nagy segítséget nyújt a végeselemes modellezés az alakváltozások és feszültségek analíziséhez. Célunk a mélyhúzás technológiájára ...
 • Bera, József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A műszaki technológiák széles körű alkalmazásával a környezetvédelmi szempontok fokozottan irá-nyítják rá a figyelmet a biztonságra. A környezeti hatások csökkentése a működési biztonságot is érinti, az ellenhatás miatt ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  XXIII. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa - Proceedings of the XXIII-th International Scientific Conference of Young Engineers
 • Bálint, Krisztián (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A középiskolák megfelelő szintű védelme nem csak a vajdasági régióban szükségszerű, hanem minden egyes középiskolában. Jelen kutatás azt hivatott feltárni, hogy a határon túli vajdasági középiskolákban dolgozó tanárok ...
 • Uszkai, Sándor; Papp, Beatrix; Nemes, Ádám; Erdei, Timotei István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Manapság a különféle eszközök hálózatba kötése és a virtuális felhők használata rohamtempóban nö-vekszik, már-már a nagyvállalatokon túl, a kis és középvállalkozásokat is elérte. Ez természetesen az Ipar 4.0 megjelenésének ...

View more