DSpace Repository

Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága

Show simple item record

dc.contributor.editor György, Lajos hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.contributor.editor hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.creator György, Lajos hu_HU
dc.date.accessioned 2013-08-28T15:02:11Z
dc.date.available 2013-08-28T15:02:11Z
dc.date.created hu_HU
dc.date.issued 1938 hu_HU
dc.identifier.isbn hu_HU
dc.identifier.issn hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/28003
dc.description hu_HU
dc.description.abstract hu_HU
dc.description.tableofcontents 185-202 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum XLIII, 1938. 3 füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject Bitay Árpád (1896–1937) hu_HU
dc.subject megemlékezés hu_HU
dc.subject életrajz hu_HU
dc.subject munkásság hu_HU
dc.subject bibliográfia hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.title Dr. Bitay Árpád életrajzi adatai és tudományos munkássága hu_HU
dc.title.alternative hu_HU
dc.type article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account