DSpace Repository

Könyvszemle - Sas Péter: A heraldikus. Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága

Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács Sándor hu_HU
dc.contributor.editor Bálint Róbert Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Balázs Mihály hu_HU
dc.contributor.editor Brandt Juliane hu_HU
dc.contributor.editor Czire Szabolcs hu_HU
dc.contributor.editor Koppándi Botond hu_HU
dc.contributor.editor Molnár B Lehel hu_HU
dc.contributor.editor Horn Ildikó hu_HU
dc.contributor.editor Rezi Elek hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.spatial hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.coverage.temporal hu_HU
dc.creator Gaal, György hu_HU
dc.date.accessioned 2013-08-14T05:11:13Z
dc.date.available 2013-08-14T05:11:13Z
dc.date.issued 2012 hu_HU
dc.identifier.isbn hu_HU
dc.identifier.issn hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/27748
dc.description hu_HU
dc.description.abstract hu_HU
dc.description.tableofcontents 105-113 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.publisher Erdélyi Unitárius Egyház hu_HU
dc.relation.ispartofseries Keresztény Magvető - 2012. 118. évf. 1. sz. hu_HU
dc.rights Erdélyi Unitárius Egyház hu_HU
dc.source Erdélyi Unitárius Egyház hu_HU
dc.subject teológiai irodalom hu_HU
dc.subject unitárius egyház hu_HU
dc.subject könyvszemle hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.title Könyvszemle - Sas Péter: A heraldikus. Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága hu_HU
dc.title.alternative hu_HU
dc.type article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Unitárius Egyház hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account