DSpace Repository

Gyászbeszéd Mócsy László ravatalánál

Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács Kiss Gyöngy hu_HU
dc.contributor.editor Egyed Emese hu_HU
dc.contributor.editor Ilyés Szilárd-Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes György hu_HU
dc.contributor.editor Kovács András hu_HU
dc.contributor.editor Szász Alpár Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Tánczos Vilmos hu_HU
dc.contributor.editor Veress Károly hu_HU
dc.creator Egyed, Ákos hu_HU
dc.date.accessioned 2013-01-23T07:30:04Z
dc.date.available 2013-01-23T07:30:04Z
dc.date.created 2003 hu_HU
dc.date.issued 2003 hu_HU
dc.identifier.issn 1453-0961 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/25672
dc.description In Memoriam hu_HU
dc.description.tableofcontents 207-208 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum LXV, 2003. 1-2. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject megemlékezés hu_HU
dc.subject életút hu_HU
dc.title Gyászbeszéd Mócsy László ravatalánál hu_HU
dc.type Article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account