Erdélyi Múzeum

 

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult Finály Henrik nyelvész és történész szerkesztésében, tág teret nyitva „a hitágazati hittan és a napi politika kivételével” minden tudományágnak. A lap ekkor tudományos fórumot teremtett a két évvel azelőtt alapított kolozsvári tudományegyetem professzorai eredményeinek közzétételére. Az első folyam utolsó füzete 1917-ben jelent meg, az új folyam 1930-ban havi füzetekben György Lajos EME-főtitkár szerkesztésében indult, 1941-től negyedévi füzetekben Szabó T. Attila szerkesztésében folytatódott. A lap akkori folyama 1947-ben szűnt meg LII. Kötetével. Ezt a folyamot mindmáig közérdekű forráskinccsé avatja a pozitivista jellegű adatgyűjtés, a hiteles feldolgozás és a tájékoztató közlés. Nyelvészek, irodalomtörténészek, régészek, történészek, jogtudósok, néprajzkutatók egyre növekvő tábora járult hozzá a tudományosság és a nemzettudat fejlesztéséhez.
A folyóirat jelentősebb tanulmányai önálló kiadásként az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatában is megjelentek.

Erdélyi Múzeum [Transylvanian Museum] – originally, the bulletin of the presidency and first department of the EME. Reminding in its content of Gábor Döbrentei’s first Transylvanian cultural journal in Hungarian, entitled Erdélyi Múzeum (1818), it was published in 1874 by linguist and historian Henrik Finály, and it encompassed all fields of science except “confessional religious studies and daily political news”. At this time, the journal offered a scholarly forum for the professors of the newly established University of Cluj (in 1872) to publish their research results. The last issue of the first series appeared in 1917; the new series started in 1930, in monthly issues edited by Lajos György, chief secretary of the EME, and was continued, as of 1941, under the direction of Attila Szabó T. That series of the journal stopped in 1947, with its LII. volume. It is still considered an important source material today by its positivist-type source collection, objective treatment and informative purpose. An entire community of linguists, literary historians, archaeologists, historians, legal experts, and ethnologists made their contributions on its pages for the development of scholarly research and national consciousness.
The most important studies of the journal also appeared as individual publications in the Erdélyi Tudományos Füzetek [Transylvanian Scientific Journal] series.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tamás, Dénes (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  The essay’s concern is to estimate the digital phenomenon. First, it tries to understand clearly the phenomenon itself, the threefold connection between digitalization – virtuality – digital world. The essay then charts ...
 • Horváth, Gizella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Today, the battle between great ideas is not only fought via texts or speeches on TV screens, the radio, or at lectures or public debates, but also through real and virtual images, and so-called imagetexts. This paper ...
 • Tóth, I. János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Diversity is the unity of sameness and non-sameness (difference). In a basic situation, the more significant the difference, the greater the diversity. However, the organic systems based on relatively homogeneous groups, ...
 • Bakcsi, Botond (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  that was rather revolutionary in its era from a theoretical point of view, and since then has had several significant implications in modern political thought: “before we examine the act by which a people elects a king, ...
 • Prahovean, Vasile (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Tocqueville’s thought-world is decisively influenced by the conviction that modern democracy that is based on the will of the majority is rather appropriate for creating equality than freedom. Moreover, the mass democracy ...
 • Szilágyi-Gál, Mihály (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  In several of his works, Thomas Hobbes contrasts rhetorical and scientifi c speech. Although in Leviathan his position is changed, Hobbes continues to emphasize the inordinate, excessive nature of rhetorical speech in ...
 • Kiss, Lajos András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  The present paper focuses on a central issue of the political philosophy of Claude Lefort, namely the special forms of the formation and functioning of modern democracy. Lefort distinguishes clearly the ontic level of ...
 • Petki, Pál (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Kovács Attila: Az önmagaság nyomában. Az én feloldódásának módozatai a posztmodern korban. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár 2019. 152 old.
 • Veress, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
 • Lázár, Annamária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A reformáció aktualitásai. Szerk. Berszán István, Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár, 2018, 340 old.
 • Ilyés, Szilárd Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Demeter M. Attila: Korunk politikai filozófiája. Pro Philosophia Kiadó – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018, 357 old.
 • Ivácson, András Áron (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A szellem korrumpálása? Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2018. 280 old.
 • Bakcsi, Botond (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Ütközéspontok V. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófi atudományi Osztálya konferenciájának kötete. Szerk. Ruszkai Szilvia Éva. JATEPress, Szeged 2019. 161 old
 • Petki, Pál (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Opposite to common thinking and mainstream scientifi c and philosophical paradigms, Sartre – in agreement with Heidegger ‒ considers nothing as “something”, the interpretation of which can only be conceived within the ...
 • A. Gergely, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
 • Gergely, P. Alpár (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Within the philosophy of language there is a distinction between the natural language philosophers and the ideal language philosophers. The distinction is drawn based on the way these philosophers reflection language and ...
 • Fám, Erika (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  The pictures are frequently living in networks. Pictures like to stand by other pictures. In the following study I analize how the picture-network is realised, which are the connections between the network science (Barabási ...
 • Horváth, Dávid (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  In my paper, I investigate Heidegger’s Parmenides-interpretations. My question is: what is the relation between them and the Heideggerian interpretation of the so called Likeness Principle – like is understood only by like ...
 • Kerekes, Erzsébet (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  In 2019, 90 years have passed since the publication of the doctoral thesis entitled Der Liebesbegriffbei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, written by Hannah Arendt under the supervision of Karl Japsers, ...
 • Veress, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  The way in which we see today the essence of critical thinking and its impact on our communication practice is largely related to the legacy of the philosophical practice which, in various eras of the European philosophical ...

View more