Keresztény Magvető

 

A Keresztény Magvető első száma 1861-ben jelent meg Kolozsváron, a lap indítását Nagy Lajos kollégiumi tanár kezdeményezte, címét Kriza János adta. A folyóirat szerkesztői belső egyházi emberek, tanárok voltak. A Keresztény Magvető I–IV. kötete főként az unitárius egyházra és tanügyre vonatkozó írásokat tartalmaz. Prédikációk, imák, életrajzi dolgozatok, tanügyi írások kerültek be ezekbe a kötetekbe. A IV. kötet központi témája az unitárius egyház háromszáz éves jubileumi ünnepsége, melyet Tordán tartottak 1868-ban. Az V. kötettől (1870) negyedévenként jelenik meg és a tanulmányok jellegére is egyre inkább tudományosság jellemző, a kiadvány inkább egyház-művelődési jellegű kíván lenni. Az 1870-es évtől Ferencz József és Kovácsi Antal lesz a kiadvány szerkesztője és ekkor alakul ki a folyóirat nyolc fejezetre osztott rovat-rendszere. 1876-tól Péterfi Dénes lett Ferencz József szerkesztő utódja 1910-ig, ez idő alatt a periodika színvonala emelkedik, és a „szabadelvű kereszténység legrangosabb közlönyévé” növi ki magát. Az 1911-es évtől Gál Kelemen és Gálfi Lőrinc lettek a szerkesztők, az I. Világháború ideje alatt szünetel a lap, majd 1922-ben az Unitárius Irodalmi Társaság veszi át kiadását 1944-ig. Ebben az időszakban a szerkesztők közül főként Vári Albert neve emelhető ki. A II. Világháború után csak 1971-ben sikerült újraindítani a lapot, a 77. évfolyammal.

A folyóirat digitalizálása a Magyar Unitárius Egyház és a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatásával valósult meg.

Collections in this community

Recent Submissions

View more