5. Hagyatéka

 

Kántor Lajos 1927-től, egy olyan időszakban volt az EME titkára, amikor az Egyesület életében gyökeres változások következtek be. Töredékes hagyatékát az EME jelenlegi Kézirattára őrzi. Célunk e irathagyaték feldolgozásával az volt, hogy hozzájáruljunk azon forrásbázis megteremtéséhez, amely segítségével alaposan fel lehet tárni az EME két világháború közti történetét. A digitalizálást ugyanakkor állagvédelmi szempontok is indokolták. E hagyaték feldolgozását azért tartottuk időszerűnek, mert a hatalom sem 1944-et követően, de az 1989-es fordulat után sem tekintette feladatának azt, hogy az EME és a román állam között a tulajdonjogokat és a szervezeti formát egyértelműen tisztázó szerződéses jogviszony jöjjön létre.
Kántor Lajos hagyatékának digitális fedolgozása révén lényegében az EME „szélmalomharcát” követhetjük nyomon, nevezetesen az alábbi témákra vonatkoznak az általunk kézirattári tételenként beszkennelt iratok: a tárak feletti ellenőrzés megvalósítása (leltárak, az EME által kiküldött bizottságok jelentései), a szakosztályi munka folytonosságának biztosítása (népszerű előadássorozatok programjai, meghívók), az EME jogi helyzetének tisztázása (alapszabály és szerződés tervezetek, tárgyalások a román állammal, ügyvédek véleményezései és levelei).

Kántor Lajosról bővebben l. Benkő Samu tanulmányában:
http://hdl.handle.net/10598/13478

Recent Submissions

View more