Erdélyi Tudományos Füzetek

 

Az EME 1874-től adja ki folyóiratát, az Erdélyi Múzeumot. Az 1900-as évek táján a folyóiratban megjelent fontosabb cikkekből különnyomatok készülnek, melyek idővel önálló kötetként is megállják a helyüket. Az 1930-as években György Lajos látja el önálló névvel a sorozatot, ekkor indul az Erdélyi Tudományos Füzetek. 1941-től Szabó T. Attila lesz a sorozat szerkesztője egészen 1947-ig, amikor megjelent a 208. szám. A szerkesztőváltás nem jelent koncepcióváltást is, talán a súlypont kissé eltolódik az irodalomról a néprajz és a nyelvészet felé. Az 1991-től újra beinduló ETF-sorozatban Dávid Gyula módosított az elképzeléseken. A sorozat ekkor elkülönül a folyóirattól és egyre terjedelmesebb, monografikus szintű írások jelennek meg benne. Ma a sorozat egyre inkább egyetemi tanárok köteteit, frissen megvédett és átszerkesztett doktori dolgozatokat, illetve az EME kutatóinak munkáit jelenteti meg történelem, irodalomtörténet, nyelvészet és néprajz témakörökben. A kötetek nagy népszerűségnek örvendenek mind a helyi, mind pedig a külföldi piacon, hiszen az új kutatási módszertanokkal általában erdélyi tematikát dolgoznak fel, így alapvető szakirodalmává válnak a bölcsészeti tárgyú kutatásoknak.
Societatea Muzeului Ardelean publică revista Erdélyi Múzeum din anul 1874. In anii 1900 articolele mai importante din revistă apar şi în format de extrase care ulterior sunt publicate şi ca volume independente. Din anii 1930 aceste serii de ediţii speciale ale articolelor sunt numite Erdélyi Tudományos Füzetek, titlu dat de György Lajos. Din anul 1941 Szabó T. Attila devine editorul seriei şi îndeplineşte acest rol până în anul 1947, cînd apare numărul 208. Schimbarea de editor nu înseamnă şi schimbarea concepţiei; în această perioadă pe lângă etnografie, ca tema principală articolelor apar literatura şi lingvistica. În seria Erdélyi Tudományos Füzetek, relansată din 1991, Dávid Gyula schimbă concepţia iniţială. Publicaţia se delimitează de revista Erdélyi Múzeum şi devine din ce în ce mai voluminoasă aparând şi scrieri monografice. Astăzi în această serie sunt publicate volumele profesorilor universitari, teze de doctorat susţinute recent şi reeditate sau lucrări ale cercetătorilor Societăţii Muzeului Ardelean. Seria are ca teme istoria, istoria literaturii, lingvistica şi etnografia. Volumele se bucură de o mare popularitate atât pe piaţa locală, cît şi pe ceea străină, fiindcă prelucrează în general teme legate de Transilvania abordate prin metode noi de cercetare, devenind astfel bibliografia de bază a cercetărilor umaniste de specialitate. În prezent colegiul ştiinţific al colecţiei este format din trei membrii: dr. Gábor Sipos (istoric), dr. Emese Fazakas (lingvist) şi dr. Annamária Biró (istoric literar).

Recent Submissions

View more