Műszaki Tudományos Füzetek

 

Az EME 1990-es újraindulásakor alakult meg a Műszaki Tudományok Szakosztálya a tudományterületek tagolódásának szükségszerűségeként. A Szakosztály első sorozata a Műszaki Tudományos Füzetek 1992-ben indult el, s csupán két száma jelent meg (1992, 1993). Ezt követően indult el 1996-ban a Műszaki Tudományos Füzetek – FMTÜ sorozat a fiatal kutatók szakmai előrehaladásának, valamint a magyar műszaki nyelv művelésének támogatásra. A Műszaki Tudományos Füzetek 2007-ben indult újra, mely a magyar műszaki felsőoktatási képzés magyar nyelvű szakkiadványainak hiányát igyekezett pótolni. Azóta rendszeresen jelennek meg a műszaki szakterület tudományos kötetei, monográfiái, melyek a kutatók munkáját, s ugyanakkor az egyetemi oktatást is jelentősen segítik.
Szerkesztő: Bitay Enikő.

Recent Submissions

 • Papp, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  Jelen mű a mechanizmusok, gépszerkezettan, illetve robotok tudományának mélységeibe kalauzolja a tisztelt Olvasót. Bár a könyvet elsősorban a doktoranduszhallgatók és kutatók figyelmébe ajánljuk, a magiszteri képzésben ...
 • Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  Ez az oktatási irányultságú könyv a szerkezeti anyagok tulajdonságminősítő vizsgálataival, illetve az azokhoz kapcsolódó számítási feladatokkal foglalkozik. Kiemelt szerepet kapnak a szabványos anyagjellemzők – szilárdság, ...
 • Tolvaly-Roşca, Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Az olvasó által kézben tartott könyv elsősorban a romániai magyar nyelvű mérnökképzést, kiemelten a Sapientia EMTE oktatását igyekszik támogatni. Azon felül minden mérnöknek remélhetőleg alapos tudásanyagot jelenthet a ...
 • Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A fogaskerékgyártás – minden nehézségével és szépségével – a gépészmérnöki tudományterületnek markáns eleme, a napjainkban is vitaindító, provokatív és fejlődést kikényszerítő szellemi térfoglalásával. A járműipar, bányaipar, ...
 • Máté, Márton (2010)
  A gyakorlati tudományok jelenkori művelőire hárul az a feladat, hogy a modern eljárások segítségével találják meg a klasszikus, örökérvényű ismeretek megközelítésének azt a módját, mellyel a tudományos fejlődés hatékonyabb ...
 • Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő (2010)
  Az elektromos hegesztőberendezések alapfeltételét képezik a hozzájuk kapcsolódó hegesztési eljárásoknak, ezért fontossá válik alapelvük, felépítésük, működésük ismerete. Továbbá ahhoz, hogy hatékonyan kihasználhatók legyenek ...
 • Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő (2010)
  A hegesztés a legfontosabb kötőtechnológia, amit jól kifejez az igen nagy számú eljárásváltozat megjelenése, a hozzájuk kifejlesztett hozag- és segédanyagok széles köre, a gépesítésük többféle lehetősége. Ezek együttese ...
 • Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő (2009)
  Felületkezeléssel a károsodásállóság (kopás-, megeresztés-, korrózió-, reve- és fáradásáIlóság) javítását célzó felületi kérgek, rétegek hozhatók létre az egyébként - más követelmény vagy előírás hiányában - olcsóbb, ...
 • Pálfalvi, Attila (1993)
 • Tolvaly-Roșca, Ferenc (2009)
  A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a Sapientia Magyar Tudományegyetem mechatronika szakán oktatott Számítógépes tervezés tantárgy elöadásanyagát igyekszik elsősorban támogatni. Ugyanakkor bizalommal forgathatják, ...
 • Forgó, Zoltán (2009)
  A mechatronika nem különálló tudományág vagy technológia, hanem tervezési és megvalósítási elv, amely meghatározza a jövő termékeinek előállítását. A mechatronika oktatása is ezt az irányt követi a Sapientia Erdélyi Magyar ...
 • Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő (2007)
  A mérnöki tervezőmunka során a konstrukciós méretezés, illetve a dizájn mellett alapvető feladat az anyagkiválasztás és a hozzá kapcsolódó technológiai tervezés. Ma már ezek sem nélkülözhetik a számítógépes adatbázisok ...
 • Bitay, Enikő (2007)
  A szerkezeti anyagok és az anyagtechnológiák fejlesztése a legutóbbi időkben is az eddigi elméleti és gyakorlati ismeretekre alapozva, de jobbára próbálkozással történt. A nem túl távoli jövő feladata olyan eljárások ...