DSpace Repository

Browsing Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek by Issue Date

Browsing Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bitay, Enikő; Márton, László; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009)
  Napjainkban, amikor a műszaki csúcsteljesítmények, mondhatni életünk részévé véltak, csodálattal és elismeréssel adózunk az egykori mestereknek, akik szaktudásukkal, alkotásaikkal a kor általános műszaki színvonalát ...
 • Bitay, Enikő; Márton, László; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010)
  Kalotaszeg településeiről, néprajzáról, népköltészetéről számos írás látott napvilágot. Ez a kötet egy olyan területet mutat be, amelyről kevesebbet hallott az olvasó: a tájegység egyik fontos települése, Magyargyerőmonos- ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010)
  Kulturáis, egyházi, történelmi műemlékeink mellett ismernünk kell műszaki értékeinket, hisz ezek kézzelfogható bizonyitékai annak, hogy őseink e földön értékeket teremtettek, nemcsak csoportérdekeket tartottak szemük előtt, ...
 • Bitay, Enikő; Márton, László; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  Kötetünk a kalotaszegi gótikus templomok, Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó, Bánffyhunyad, Magyarkiskapus, Nádasdaróc refor-mátus templomainak technikatörténeti vonatkozásait mutatja be. Zárófejezete annak a feltáró munkának, ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  A XIX. századot a vasútépítések századaként tartják számon. Az új közlekedési mód meghatározója volt az ipari fejlődésnek, de ugyanakkor a kereskedelem egyik alappillére is, jelentősen hozzájárult a művelődés terjesztéséhez, ...
 • Márton, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  Kós Károly sokoldalú alkotótevékenységéről számos tanulmány látott napvilágot. Az építész, az író, a grafikusművész, az erdélyi irodalmi élet szervezője, a politikus egyéniségét, életművét monográfia terjedelemben megírt ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Van a bánáti hegyekben, pontosabban az Aninai-hegységben egy magasra kapaszkodó, regényes vidéken kanyargó, mély völgyek felett karcsú viaduktokon átkelő, a hegyhát alá bújva, azt kicselező vasútvonal. Aninát köti össze a ...
 • Bitay, Enikő; Márton, László; Nagy, Tibor Sándor; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  A Borsa-patak egyik mellékvölgyében fekvő Kide történelme régmúlt időkbe vezet vissza, lakói várszolgálatot teljesítettek a közeli Doboka váránál, amely az azonos nevű vármegye központja volt több évszázadon át. Kide ...
 • Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A kalotaszegi Magyargyerőmonostoron nevezetes fazekascsalád sarjaként 1802-ben született Debreczeni Márton a reformkori Erdély ipartörténetének kimagasló személyisége: mérnök, feltaláló, iparszervező, szakíró és szótárszerkesztő, ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Az Oravica-Anina hegyi vasút története című könyvemben, mely 2013-ban került az érdeklődők kezébe, elsősorban a vasútvonal építéstörténetét tartottam szem előtt, de szóltam az üzemeltetésről és az üzemeltetőkről, valamint ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Szerényen fut az Alföldnek a Maros alsó szakaszához közel húzódó részén egy vasútvonal. Helyi szállítási érdekeket szolgál ki. Sokaknak unalmas síkságon halad, nem találunk rajta kiemelkedő műtárgyakat: merész viaduktokat ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Ha rátekintünk a Temesköz/Bánság/Bánát, azaz az egykori Délmagyarország vasúti térképeire, észrevehetjük, hogy a Valkány–Perjámos–Varjas vasútvonal Varjas községnél csonkán ért véget, nem volt kapcsolata más vasútvonallal. ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  150 évvel ezelőtt indult meg Temesváron a három évtizedet megélt lóvasút, amely az 1866-ban átadott budapesti városi lóvasút után az akkori Magyarországon másodikként épült meg.Ez a kis könyv egy helyen tartalmazza a ...
 • Miholcsa, Gyula (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  Az idő múlása meghatározó élmény az emberek számára. Mégis az idő a legmegfoghatatlanabb, legelvontabb fogalom az összes alapmennyiség közül. Érzékelésére nincs külön szervünk, múlására csupán közvetett hatások utalnak. ...
 • Jancsó, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  Vonalvezetés, hosszmetszet, keresztmetszet, műtárgyak részletes ismertetése, forgalmi berendezések, magasépítmények, üzemeltetés, üzleteredmények, az alispán aknamunkája, amely leváltását eredményezte, Allios község ügye, ...

Search DSpace


Browse

My Account