Filter by: Author

Results Per Page:

Kiss András (418)
Nagy Jenő (415)
Péter, János (342)
Heuffel (138)
Wierzbicki (119)
Erdélyi Múzeum-Egyesület (25)
- (24)
Szilágyi, Sándor (21)
Páter, Béla (20)
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (15)
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (11)
Gergely, Sámuel (8)
ismeretlen (6)
Nagy, Jenő (6)
Bethlen, Gábor (erdélyi fejedelem) (5)
Bogdándi, Zsolt (4)
Farkaslaki, András (4)
Rejtő, Sándor (4)
Bánffy, György (3)
Bárdi, Nándor (3)
Pál kovács (3)
Sinka, György (3)
||| (3)
A kolozsmonostori konvent requisitorai (2)
Albert, Márton (2)
Báthory, Kristóf (erdélyi vajda) (2)
Dáné, Veronka (2)
Dósa, András (2)
Dósa, Mátyás (2)
Istvánffy, Lőrinc (2)
Lisibon, Mária (Imecs Pál özvegye) (2)
Schneller (2)
Tamási, Mihály (2)
Veterani, Fridericus (erdélyi főparancsnok) (2)
(...) (1)
A fejedelmi tábla írnokai (1)
Alaxa, Kálmán (1)
Anker, György (1)
Antalfi, István (1)
Apor, István (1)
Bartha Zsigmond és [...] (1)
Berki, Tímea (1)
Bernád, Márton (1)
Bernád, Mátyás (1)
Bertalan, István (1)
Berzencei, János (1)
Bethlen, István (kormányzó) (1)
Binder, Pál (1)
Bod, Lukács (1)
Bodnár, Richárd (1)
Borotvás-Nagy, Sándor (1)
Botos, Imre (1)
Budai, Mária (Somogyomi Thordai János özvegye) (1)
Bán, András (1)
Bányász, Jenő (1)
Báthory, Gábor (erdélyi fejedelem) (1)
Chiorean, S. (1)
Cosac, Gh. (1)
Cserei, Sámuel (táblai íródeák) (1)
Demeter, János (1)
Dobsa, László (1)
Donáth Mihályné Mihálc, Borbála (1)
Dósa, András (marosszéki ülnök) (1)
Dósa, Borbála (1)
Dósa, István, id. (1)
Dósa, Mihály (1)
Dósa, Tamás (Makfalvi) (1)
Ember, György (1)
Fechor, Péter és Gábor (1)
Fejér, Tamás (1)
Fodor, László (1)
Foris, Márton (1)
Galántai Eszterházy, Pál (1)
Gidó, Attila (1)
Gillemot, László (1)
Gálfi, Ferenc (Udvarhelyszék királybírája) (1)
Gáspárfi, István (1)
Ikafalvi, János (makfalvi prédikátor) (1)
Ilyés, Szilárd-Zoltán (1)
Jablonkay, István (1)
Jaszlics, Béla (1)
Jucan, Gavril I. (1)
József (...) (1)
Kablik, Josephine (1)
Killyéni Székely, Dávid (1)
Kovalóczy, Rezső (1)
Kovács, Klára (1)
Kováts J. (1)
Kozma, István (1)
Kádár, György (1)
Kós, Károly, ifj. (1)
Köpeci, Tamás (Küküllő vármegye főszolgabírája) (1)
Lengyelfalvi Orbán, Ferenc (1)
Lukács, Péter (1)
Madaras, János (1)
Madács, Péter (1)
Magyarosi, Benedek (1)
Marenich, Ottó (1)
Marosszék hatósága (1)
Mercea, Gheorghe (1)

Search DSpace


Browse

Saját fiókom