DSpace Repository

Emlékkönyvek – Memoriale - Memorials - Festschriften

Emlékkönyvek – Memoriale - Memorials - Festschriften

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Távlatok 
  Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2002)
  Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére
 • Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008)
  Az Emlékkönyv Benkő Samu születésének 80. évfordulójára c. kiadványunk az EME ismert emlékkönyv-sorozatába illeszkedik. Az ünnepelt idősebb és ifjabb pályatársai, a magyar művelődéstörténet határon inneni és túli kiváló ...
 • Benő, Attila; Fazakas, Emese; Kádár, Edit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére
 • (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009)
  Kötetünk az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos gyűjteményeinek keletkezéséről, az elmúlt másfélszáz év alatti gyarapodásáról és jelenlegi helyzetéről kíván számot adni. Nyolc gyűjtemény fejlődésének szakaszait tárták ...
 • (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010)
  Egyed Ákos történész, akadémikus, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke nyolcvanéves. Történelmi időket ért meg, végigélte a történelem hol selekvő, hol szenvedő alanyaként a tragikus XX. századot, hogy aztán az 1989-es ...
 • Egyed, Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009)
  Az Edélyi Múzeum-Egyesület Okmány- és Iromány-gyűjteményeinek első kötete megjelenésével folytatni kívánjuk azt a kiadványsorozatot, amelyet az EME alapításának 150. évfordulójára indítottunk el. Kiadványunk ugyanazt a ...
 • Kovács Kiss, Gyöngy (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009)
  Kötetünk az EME keretében formálódott tudós nemzedékek sorából mutat be tizenhat tudósportrét, azokét, akik nemcsak az erdélyi, de az egyetemes magyar tudományosság történetébe is beírták nevüket, és az Erdélyi Múzeum-Egyesületben ...
 • György Lajos (1937)
  Nagy célok lelkesítették azt az előkelő közönséget, mely a kolozsvári Vigadó nagytermében összegyűlt; egybehordani a szép Erdély ritkaságait, régiségeit, természeti kincseinek válogatott darabjait és egy táborban egyesíteni ...
 • Pál, Judit; Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004)
  Az írott történelmi dokumentumok hiánya folytán a csángó etnikum eredetkérdésében is (pl. a csángók Moldvában való megjelenésének időpontja, a népcsoport származási helye stb.) ugyancsak hangsúlyos szerephez jutnak a nyelvi ...
 • Kovács, András; Sipos, Gábor; Tonk, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996)
  Jakó e nagy munkájával nem tekinti befejezettnek alkotói életét. A hihetetlenül nagy erőkifejtést és türelmet kívánó munka után továbbra is fáradhatatlanul dolgozik két nagyarányú terve: az erdélyi vajdaság intézményének ...
 • Kiss, András; Kovács Kiss, Gyöngy; Pozsony, Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1999)
  Imreh István élménnyé tudta tenni magát a tudományos kutatómunkát is, amely kívülállónak meglehetősen unalmas foglalatosságnak tűnhet. Különleges grafikai készségével egyenesen széppé, érdekessé tudta tenni könyvtári, ...
 • Balogh, Ernő (1938)
  Az ásványtár igazgatói tisztségét a rajongó szeretet lelkiismeretességével látta el. Intézetében katonás rendet, ragyogó tisztaságot követelt. Alkalmazottainak szigorúan elrendelte, hogy a múzeumot látogató közönséget a ...
 • Erdélyi, Pál (1942)
  Mikó Imre gróf, már az 1841-43-iki országgyűlésen tagja volt a Rendszeres Bizottmánynak és látta a Rendeknek múzeum felállításáért vívott küzdelmeit. Alig ébredt kettős veszteségéből és nehéz bánatából, mely őt és hazáját ...