DSpace Repository

Könyvek - Cărți - Books - Bücher

Könyvek - Cărți - Books - Bücher

 

Recent Submissions

 • Gáll, Erwin; Petruț, Dávid; Kapcsos, Norbert; Wanek, Ferenc; Piroska, Eszter; Nagy, Szabolcs; Iván, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A Kis-Szamos völgyének (ro.: Someșul Mic) régészeti repertóriuma, e régió régészeti kutatástörténetének felmérése, illetve különféle szempontok alapján történő vizsgálata többféle szempontból rendhagyó próbálkozás. Egyrészt, ...
 • Kelemen, Lajos; Sas, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A Napló – mint címe is jelzi – 1894 és 1920 közötti bejegyzéseket tartalmaz. Egy mondatban összefoglalva: a Monarchia „békebeli” időszakának, az első világháború hátországi eseményeinek, az 1916-os román betörésnek, az ...
 • Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Ujfalvi Krisztina (1761–1818) játékos, évődő – a legkomolyabb kérdések elől sem kitérő – verses leveleivel, kíváncsiságával, elevenségével nyerte meg kortársai rokonszenvét. Barátságai közül a Molnár Borbálához fűződő ...
 • Lakatos, Róbert Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  A dokumentumfilmes és játékfilmes rendezői módszerek kölcsönhatása nem újdonság, ugyanis az olasz neorealizmustól kezdődően a direct cinemán és a cinéma véritén, a Budapesti Iskolán, a csehszlovák új hullámon és a dán ...
 • Berki, Tímea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
 • Vikár, Béla; Varga P., Ildikó (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Vikár Béla (1859−1945) nevét leginkább gyűjtőként és fordítóként ismeri a nagyközönség. Etnográfusként Magyarországon elsőként gyűjtött fonográffal, műfordítóként több nyelvből is fordított. Legismertebb munkája a finn ...
 • Hermann, Gusztáv Mihály; Orbán, Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Könyvünk nem tesz pontot a székely eredetkérdésben folyó véget nem érő vitákra, lépésről lépésre követi viszont, miképpen jelenik meg a székelység szkíta–hun eredetének tana a középkori krónikásoknál, hogyan él tovább a ...
 • Péter H., Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A kolozsvári gyógyszerészképzés mintegy fél évszázados történetét – az 1872–1919 közötti időszak – dolgozta fel legújabb művében Péter H. Mária rendkívüli részletességgel és alapossággal. Megismertet a gyógyszerészek ...
 • Pápai, Páriz Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Az első erdélyi református kollégiumtörténet eddig kiadatlan, kétnyelvű ki-adását veheti kézbe a téma iránt érdeklődő olvasó. Pápai Páriz Ferenc 18. század elejéről származó kézirata, a Gyulafehérvárról Nagyenyedre ...
 • Bányai, Éva (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  E kötet célja megvilágítani, új perspektívában bemutatni a Bányai Éva által Fordulat-prózának nevezett írásokban megjelenő poétikai váltásokat és változásokat, reflektálva némileg a szerzők korábbi munkáira is, ugyanakkor ...
 • Cseke, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Dr. Nagy Miklós (1913-1988) hátrahagyott kéziratait forgatva 1988 karácsonyán egyszer csak ilyen kérdésekre bukkantam: „Ki vállalkozik a mai agrármérnökök közül olyan feladatokra, mint az agrárreform monográfiájának megírása? ...
 • Dáné, Veronka; Lupescuné Makó, Mária; Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Maradandó a könyvekbe, forrásközlésekbe, tanulmányokba foglalt életmű, s ahogy - Arany Jánossal szólva - „időben, térben távozik" Jakó Zsigmond alakja, úgy becsüljük egyre jobban az életművet megvalósító jellemet, a ...
 • Gidó, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A könyv 22 éves időszakot vizsgál, szerkezeti felépítéséből kiindulva közösség-monográfiának lehet tekinteni. Úgy kívánja bemutatni a két világháború közötti lényegesebb mozzanatokat, hogy az esemény- és a politikatörténeti ...
 • Péntek, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A könyv címében a „történések a nyelvben" szerkezet arra utal, hogy létünk összefonódik a nyelvvel, a nyelvekkel: mi a nyelvben élünk, a nyelv bennünk él, „történéseink" is közösek. Valahogy úgy, ahogy a német filozófus, ...
 • Luffy, Katalin (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A Brázovai feljegyzések különböző szövegtípusokban gazdag omniárium a 18. század első feléből, a Hátszeg vidéki román reformációnak, a román–magyar egyházi és kulturális kapcsolatoknak eddig ismeretlen emléke. Váltakozó ...
 • Szabó, Béla; Szilágyi, Tibor; Lőrincz, Zoltán; Sipos, Emese; Szatmári, Szabolcs; Pávai, Zoltán; Frigy, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Jelen munka gerincét a Barabás, Péter, Péter H. által szerkesztett kötet képezi, amely szervesen kiegészül a Péter Mihály és Péter H. Mária (akik orvostörténeti munkáik alapján már közismertek) által írt történelmi fejezettel, ...
 • Bíró, Bíborka Eszter; Veress, Emőd; Kokoly, Zsolt; Fegyveresi, Zsolt; Székely, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  E kötet terveink szerint a bolognai rendszerben történő közgazdászképzésben a jog oktatásának alaptankönyve lesz, jogászképzésben pedig terminológiai segédeszközként fog szolgálni a román nyelvű polgári jogi tárgyak oktatása ...
 • Sorbán, Angella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Sorbán Angella interdiszciplináris szemléletű kötete interjús kutatásokra épül, és a migrációs folyamatokat kísérő kulturális csere tárgykörét járja körül. Alaptémája, hogy mit hoznak-visznek a vendégmunkások, a rövidebb-hosszabb ...
 • Péntek, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Péntek János kötetében összegyűjtött tanulmányok félszázados szakmai pályájának utolsó évtizedéből valók. A kötet címe és az alcímei arra utalnak, hogy mindaz, ami van, ami történik, folyamatos változás, azaz folyamat, és ...
 • Gáll, Erwin; Gergely, Balázs (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009)
  Könyvünk a Kolozsvár területén előkerült honfoglalás- és kora Árpád-kori temetők és sírleletek részletes katalógusát, a leletanyag értékelését, valamint az ezekből leszűrhető következtetéseket tömöríti. Kolozsvárnak, a ...

View more