Könyvek - Cărți - Books - Bücher

 

Recent Submissions

 • Gáll, Erwin; Gergely, Balázs (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009)
  Könyvünk a Kolozsvár területén előkerült honfoglalás- és kora Árpád-kori temetők és sírleletek részletes katalógusát, a leletanyag értékelését, valamint az ezekből leszűrhető következtetéseket tömöríti. Kolozsvárnak, a ...
 • Egyed, Ákos; Kovács, Eszter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008)
  Gróf Mikó Imre a XIX. századi Erdély legismertebb és legelismertebb magyar vezető személyisége volt. Egyik ősi székely nemzetség sarjaként, 1805. szeptember 4-én született a háromszéki Zabolán. Gyermekkorát Marosújvárt ...
 • Fodorpataki, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001)
  Ez a könyv Erdélyben az első magyar nyelvű növényanatómiai szakkönyv. Egy hagyományos biológiai alaptudomány klasszikus és új, gyakorlati és elméleti ismeretanyagának lényegét ötvözi gazdag eredeti ábraanyag segítségével. ...
 • Fülöp, Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001)
  E könyv megírásával az volt a célom, hogy összegyűjtsem, s amennyire lehetséges, egységes keretben bemutassam mindazokat az eredményeket, amelyek az információról a különböző szakterületeken felhalmozódtak.
 • S. Pataki, Mózes (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  Tragikusan korán távozott az élők sorából ifjabbik S. Pataki Mózes (1784-1815), Wesselényi Miklós tudós nevelője, drámafordító, filológus. Ifjúkorának műve ez a versekből (saját művekből, fordításokból) és néhány allegorikus ...
 • Fazakas, Áron (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  A lexikon a szerző Filmhang, Filmzene, illetve Filmhangtervezés előadásain használt szaknyelv kifejezéskészletét tartalmazza, mely elsődlegesen a fotóművészet, filmművészet és média szakos diákok megsegítésére készült, de ...
 • Türk, Erich (2014)
  Az orgonatájak kutatása a kulturális örökség megismerésének része, ugyanakkor orgonisták és orgonaépítők számára is nagyon hasznos információ, hogy hol találhatók egy bizonyos építő művei, vagy egy bizonyos történelmi ...
 • Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  A színház, a film nyelvével való dialógusban mintát veszünk a látványesemény természetű gazdag európai kultúrkincsből, hogy közelítsünk az általános emberi felé: vizsgáljuk az egyénit, a csoportost, az egyszerit, azt, ami ...
 • Nagy, Mihály Zoltán; Vincze, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004)
  Kötetünk témája az 1944 szeptembere és 1945 márciusa közti észak-erdélyi események bemutatása, különös tekintettel az ún. „különállás" időszakára. Terjedelmes bevezető tanulmányunk legnagyobb részét ennek a négy hónapos ...
 • Wilhelm, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008)
  Herman Ottó halhatatlan remekművét, A magyar halászat könyvét olvasgatva többször is találkozhatunk, egy apró halacs­ka nevével, ami már méreténél fogva sem képezte soha a halá­szat tárgyát, s nem is fordult elő a nagyobb ...
 • Wilhelm, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
 • Tánczos, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  „Ökörbőgés”, „szamárordítás”, „durva parasztbeszéd”, „barbár idióma”, „az ördög kárhozott nyelve”, „botrányos korcsitúra”, „képtelen keveréknyelv”, „csiripelő madárnyelv”, „nevetséges halandzsa”, „nemlétező tálmes-bálmes”, ...
 • Keszeg, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az ...
 • Kádár, Edit; Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A kötet tanulmányai együttesen jó alkalmat biztosítanak az analógia és a vele kapcsolatos kérdések továbbgondolásához. Egy részük elméleti szinten közelíti meg az analógia problémáját, mind a szinkronikus működés, mind a ...
 • Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  Mostanában tájainkon ritkábban hangzik el Denis Diderot (1713-1784) neve, pedig szemlélete ellentmondásosságában is nagy hatással volt az európai színház és általában a művészettel élők világára. A kötetben Diderot színházi ...
 • Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  E kötet tanulmányai jobbára az elmúlt két évtizedben születtek, nagyobb részt a református egyháztörténet levéltári forrásaihoz való közvetlen kötődés jegyében. Újraközlésük alkalmat nyújtott a friss szakirodalom eredményeinek ...
 • Nagy-Tóth, Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A múlt értékeit a jövő számára átmentő, a régi erdélyi gyümölcsöket a teljesség igényével bemutató könyvsorozat harmadik kötete is napvilágot látott dr. Nagy-Tóth Ferenc tollából, kiegészítve a sorozatot az Erdély-szerte ...
 • (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  Könyvünk a Kolozsvárt 2009. június 4-7-én tartott színháztudományi konferencia szerkesztett anyagait tartalmazza. A többnyelvű, nemzetközi tanácskozás mind a színjátszásban felhasznált vagy teátrálissá tett szövegekkel, ...
 • (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  Könyvünk a Kolozsvárt 2009. június 4-7-én tartott színháztudományi konferencia szerkesztett anyagait tartalmazza. A többnyelvű, nemzetközi tanácskozás mind a színjátszásban felhasznált vagy teátrálissá tett szövegekkel, ...
 • Wilhelm, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  Ez a mutatós kis hal a tiszta, sebes folyású vizeket kedveli, így akváriumi tartása nem jöhet számításba. Gazdasági jelentősége sincs, legfeljebb a gyermekek horgásszák. Ahol kedvező körülményekre talál, még szép számban ...

View more