DSpace Repository

Könyvek - Cărți - Books - Bücher

Könyvek - Cărți - Books - Bücher

 

Recent Submissions

 • Szabó, Béla; Szilágyi, Tibor; Lőrincz, Zoltán; Sipos, Emese; Szatmári, Szabolcs; Pávai, Zoltán; Frigy, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Jelen munka gerincét a Barabás, Péter, Péter H. által szerkesztett kötet képezi, amely szervesen kiegészül a Péter Mihály és Péter H. Mária (akik orvostörténeti munkáik alapján már közismertek) által írt történelmi fejezettel, ...
 • Bíró, Bíborka Eszter; Veress, Emőd; Kokoly, Zsolt; Fegyveresi, Zsolt; Székely, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  E kötet terveink szerint a bolognai rendszerben történő közgazdászképzésben a jog oktatásának alaptankönyve lesz, jogászképzésben pedig terminológiai segédeszközként fog szolgálni a román nyelvű polgári jogi tárgyak oktatása ...
 • Sorbán, Angella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Sorbán Angella interdiszciplináris szemléletű kötete interjús kutatásokra épül, és a migrációs folyamatokat kísérő kulturális csere tárgykörét járja körül. Alaptémája, hogy mit hoznak-visznek a vendégmunkások, a rövidebb-hosszabb ...
 • Péntek, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Péntek János kötetében összegyűjtött tanulmányok félszázados szakmai pályájának utolsó évtizedéből valók. A kötet címe és az alcímei arra utalnak, hogy mindaz, ami van, ami történik, folyamatos változás, azaz folyamat, és ...
 • Gáll, Erwin; Gergely, Balázs (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009)
  Könyvünk a Kolozsvár területén előkerült honfoglalás- és kora Árpád-kori temetők és sírleletek részletes katalógusát, a leletanyag értékelését, valamint az ezekből leszűrhető következtetéseket tömöríti. Kolozsvárnak, a ...
 • Egyed, Ákos; Kovács, Eszter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008)
  Gróf Mikó Imre a XIX. századi Erdély legismertebb és legelismertebb magyar vezető személyisége volt. Egyik ősi székely nemzetség sarjaként, 1805. szeptember 4-én született a háromszéki Zabolán. Gyermekkorát Marosújvárt ...
 • Fodorpataki, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001)
  Ez a könyv Erdélyben az első magyar nyelvű növényanatómiai szakkönyv. Egy hagyományos biológiai alaptudomány klasszikus és új, gyakorlati és elméleti ismeretanyagának lényegét ötvözi gazdag eredeti ábraanyag segítségével. ...
 • Fülöp, Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001)
  E könyv megírásával az volt a célom, hogy összegyűjtsem, s amennyire lehetséges, egységes keretben bemutassam mindazokat az eredményeket, amelyek az információról a különböző szakterületeken felhalmozódtak.
 • S. Pataki, Mózes (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  Tragikusan korán távozott az élők sorából ifjabbik S. Pataki Mózes (1784-1815), Wesselényi Miklós tudós nevelője, drámafordító, filológus. Ifjúkorának műve ez a versekből (saját művekből, fordításokból) és néhány allegorikus ...
 • Fazakas, Áron (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  A lexikon a szerző Filmhang, Filmzene, illetve Filmhangtervezés előadásain használt szaknyelv kifejezéskészletét tartalmazza, mely elsődlegesen a fotóművészet, filmművészet és média szakos diákok megsegítésére készült, de ...
 • Türk, Erich (2014)
  Az orgonatájak kutatása a kulturális örökség megismerésének része, ugyanakkor orgonisták és orgonaépítők számára is nagyon hasznos információ, hogy hol találhatók egy bizonyos építő művei, vagy egy bizonyos történelmi ...
 • Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  A színház, a film nyelvével való dialógusban mintát veszünk a látványesemény természetű gazdag európai kultúrkincsből, hogy közelítsünk az általános emberi felé: vizsgáljuk az egyénit, a csoportost, az egyszerit, azt, ami ...
 • Nagy, Mihály Zoltán; Vincze, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004)
  Kötetünk témája az 1944 szeptembere és 1945 márciusa közti észak-erdélyi események bemutatása, különös tekintettel az ún. „különállás" időszakára. Terjedelmes bevezető tanulmányunk legnagyobb részét ennek a négy hónapos ...
 • Wilhelm, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008)
  Herman Ottó halhatatlan remekművét, A magyar halászat könyvét olvasgatva többször is találkozhatunk, egy apró halacs­ka nevével, ami már méreténél fogva sem képezte soha a halá­szat tárgyát, s nem is fordult elő a nagyobb ...
 • Wilhelm, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
 • Tánczos, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  „Ökörbőgés”, „szamárordítás”, „durva parasztbeszéd”, „barbár idióma”, „az ördög kárhozott nyelve”, „botrányos korcsitúra”, „képtelen keveréknyelv”, „csiripelő madárnyelv”, „nevetséges halandzsa”, „nemlétező tálmes-bálmes”, ...
 • Keszeg, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011)
  Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az ...
 • Kádár, Edit; Szilágyi N., Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  A kötet tanulmányai együttesen jó alkalmat biztosítanak az analógia és a vele kapcsolatos kérdések továbbgondolásához. Egy részük elméleti szinten közelíti meg az analógia problémáját, mind a szinkronikus működés, mind a ...
 • Egyed, Emese (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  Mostanában tájainkon ritkábban hangzik el Denis Diderot (1713-1784) neve, pedig szemlélete ellentmondásosságában is nagy hatással volt az európai színház és általában a művészettel élők világára. A kötetben Diderot színházi ...
 • Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  E kötet tanulmányai jobbára az elmúlt két évtizedben születtek, nagyobb részt a református egyháztörténet levéltári forrásaihoz való közvetlen kötődés jegyében. Újraközlésük alkalmat nyújtott a friss szakirodalom eredményeinek ...

View more