DSpace Repository

2. AZ EME KIADVÁNYAI - PUBLICAȚII PROPRII (SMA) - OWN PUBLICATIONS (TMS) - EIGENE VERÖFFENTLICHUNGEN (SMV)

2. AZ EME KIADVÁNYAI - PUBLICAȚII PROPRII (SMA) - OWN PUBLICATIONS (TMS) - EIGENE VERÖFFENTLICHUNGEN (SMV)

Recent Submissions

 • Hermann, Gusztáv Mihály; Orbán, Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Könyvünk nem tesz pontot a székely eredetkérdésben folyó véget nem érő vitákra, lépésről lépésre követi viszont, miképpen jelenik meg a székelység szkíta–hun eredetének tana a középkori krónikásoknál, hogyan él tovább a ...
 • Péter H., Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A kolozsvári gyógyszerészképzés mintegy fél évszázados történetét – az 1872–1919 közötti időszak – dolgozta fel legújabb művében Péter H. Mária rendkívüli részletességgel és alapossággal. Megismertet a gyógyszerészek ...
 • Pápai, Páriz Ferenc (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Az első erdélyi református kollégiumtörténet eddig kiadatlan, kétnyelvű ki-adását veheti kézbe a téma iránt érdeklődő olvasó. Pápai Páriz Ferenc 18. század elejéről származó kézirata, a Gyulafehérvárról Nagyenyedre ...
 • Bányai, Éva (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  E kötet célja megvilágítani, új perspektívában bemutatni a Bányai Éva által Fordulat-prózának nevezett írásokban megjelenő poétikai váltásokat és változásokat, reflektálva némileg a szerzők korábbi munkáira is, ugyanakkor ...
 • Cseke, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Dr. Nagy Miklós (1913-1988) hátrahagyott kéziratait forgatva 1988 karácsonyán egyszer csak ilyen kérdésekre bukkantam: „Ki vállalkozik a mai agrármérnökök közül olyan feladatokra, mint az agrárreform monográfiájának megírása? ...
 • Dáné, Veronka; Lupescuné Makó, Mária; Sipos, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Maradandó a könyvekbe, forrásközlésekbe, tanulmányokba foglalt életmű, s ahogy - Arany Jánossal szólva - „időben, térben távozik" Jakó Zsigmond alakja, úgy becsüljük egyre jobban az életművet megvalósító jellemet, a ...
 • Gidó, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A könyv 22 éves időszakot vizsgál, szerkezeti felépítéséből kiindulva közösség-monográfiának lehet tekinteni. Úgy kívánja bemutatni a két világháború közötti lényegesebb mozzanatokat, hogy az esemény- és a politikatörténeti ...
 • Péntek, János; Czégényi, Dóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Márton Gyula (1916–1976) jelentős és különös személyisége volt az erdélyi magyar nyelvtudománynak és a kolozsvári Bolyai, majd a Babeş–Bolyai egyetemnek. Szakmai pályája mintegy negyven évet ölel föl, egyetemi pályája közel ...
 • Benő, Attila; T. Szabó, Csilla (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  2016. január 29–30-án Szabó T. Attila születésének 110. évfordulójára rendezett konferenciát az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének nyelvészcsoportja, társszervezésben a Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel. A kétnapos ...
 • Péntek, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A könyv címében a „történések a nyelvben" szerkezet arra utal, hogy létünk összefonódik a nyelvvel, a nyelvekkel: mi a nyelvben élünk, a nyelv bennünk él, „történéseink" is közösek. Valahogy úgy, ahogy a német filozófus, ...
 • Gálfi, Emőke (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Kiadványunk az 1600–1613 között vezetett káptalani jegyzőkönyvek bejegyzéseinek regesztáit, valamint a XVII. századdal bezárólag vezetett jegyzőkönyvekben, teljes szöveggel vagy tartalmi átírásban szereplő oklevelek, ...
 • Balázs, Mihály; Font, Zsuzsa; Kovács, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A svájci és a holland szellemi élet 1700 körüli vitáiról, gyökeres átalakulásáról szólunk először kötetünkben. Ebbe a világba kerül be Debrecenből ifjú Köleséri Sámuel. A Descartes-ot már befogadó Leidenben tanult. Teológiából ...
 • Köleséri, Sámuel (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Szegedi Tudományegyetem, 2015)
  Köleséri Sámuel (1669-1731) a császári Erdély ércbányáinak felügyelője volt. 1717-re készült el - európai tudós körökben is híressé lett - műve, az Auraria Romano-Dacica, ami magyarul először olvasható. A könyv friss ...
 • Dáné, Veronka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  Mintegy hatvan esztendeje, hogy a berendezkedő kommunista diktatúra és az egyeduralkodóvá tett osztályharcos ideológia miatt Jakó Zsigmond az erdélyi birtokos társadalomra vonatkozó úttörő kutatásait (amelynek első, ...
 • Murádin, Jenő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A száz év előtti események, az első világháborús centenáriumi megemlékezések különösen időszerűvé teszik e korszak kultúrtörténetének föltárását. Erdély társadalma súlyos megpróbáltatásokkal élte át az eseményeket, miközben ...
 • Kassay, Réka (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A média gyermekek szocializációjában betöltött vezető szerepe miatt érdemes alapos figyelmet fordítani arra, hogy a médiában megjelenő, a gyermekek számára fontos műfaj, a mese világában milyen tartalmak és vizuális élmények ...
 • Kálai, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016)
  A Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke, a Limoges-I Egyetem és a belfasti Queen’s University szervezésében 2014 decemberében a Debreceni Egyetemen került megrendezésre a Réseaux, diffusion, acculturation ...
 • Zsemlyei, Borbála (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  The main focus of the present article is connected to the morphological structure of Hungarian verbs that have as their final component the morpheme -kál. This is a problematic phenomenon, as the specialized literature ...
 • András, Zselyke (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  In this study I analyse the synchronic and diachronic Romanian place-names of two villages from the Aranyos region (Mészkő/Cheia) and (Mezőcsán/Ceanu Mare) from the viewpoint of their origins. I establish such categories ...
 • Keszeg, Anna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  The main objective of this study is to analyse women’s representations and gender roles in some of HBO Europe’s original productions. In the first part, on one hand the main issues of the researches focusing on the relations ...

View more