Show simple item record

dc.contributor.author Egyed, Péter
dc.contributor.editor Soós, Amália hu_HU
dc.contributor.editor Veress, Károly hu_HU
dc.date.accessioned 2022-04-05T08:07:37Z
dc.date.available 2022-04-05T08:07:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-606-739-114-5
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/32886
dc.description.abstract Középkori szerzetes módjára, utánozhatatlan szorgalommal alkotta meg életművét, amely – és gondolom, valóban ez itt a kulcskifejezés – tényleg beépült és beépül továbbra is az életünkbe. Lehet ennél többet mondani? Az olasz megemlékezésekben a kulcskifejezés az „Il più amato”. Nyelvtörő magyar szavunkkal a legszeretettebb távozott közülünk. Van egy film, amely a hatalmas könyvtárának a labirintusaiban keresgélő Umberto Ecót jeleníti meg. Én úgy látom távozását, hogy lassan végigmegy a folyosón, majd egyszerűen kilép e labirintus egyik hátsó rejtekajtóján. Kilép abba a végtelenbe – ez az ő gondolata –, amely minden folyamatosan olvasó embernek kijár. És így a visszaolvasati idő végtelenjéből kacsint ránk folyamatosan égő bőrszivarának a füstjéből kipillantva, mely trabukkót természetesen a speciális Minerva gyufával lángolja be. hu_HU
dc.description.tableofcontents Az Olvasóhoz .........................................................................................7 I. Tudat, tudatosság, tudatparadoxonok .....................................................9 Az ész hatálya és határa. David Hume fi lozófi ai relációelméletéről ........18 Akaratlagosság és parancsok ..................................................................34 A vágy és a tudat ...................................................................................55 A bizalmatlanság fenomenológiája ........................................................79 Önformálás – az önismeret (episztémé heautou) alapján .........................93 A „centrum-periféria” dialektikája a kortárs fi lozófi ai diskurzusban .....106 II. A fogalom kérdései Hegel Természetfi lozófi ájában ................................121 Refl exiós fogalomhasználat, észformák, posztmodern diskurzusok ......141 A fi lozófi a saját képeiről ......................................................................153 Verbális képek az alkotói folyamatban. Goethe, Canetti és Nabokov képfelfogásának alkotásesztétikai elemzése ......................................177 Arról a bizonyos (fi lozófi ai) Hangról, amely nem hang(zás). Derrida-olvasat és kommentár ........................................................196 Fényes napok Barabás Miklóssal .........................................................209 Umberto Eco a visszaolvasat idejében .................................................218 III. Hazugságfelhő ....................................................................................223 Ígéret, elhihetőség, elvárás. A „politikai hazugság” kognitív összefüggései ..................................................................................232 Az erőszak mint értelem II. ................................................................249 Hatalom és forradalmi terror ..............................................................266 Ideológia – kommunikációs funkcióban ............................................273 A posztmodern nemzeti/kulturális identitásról ....................................287 6 IV. Az erdélyi magyarság történelmi-kulturális helyzete a Magyar Királyságon belül az Osztrák–Magyar Monarchia idején (1867–1918) ..................................................................................291 Erdélyi kantianizmus: Sipos, Köteles, Körmöczi .................................305 Az erdélyi felvilágosodás magyar fi lozófusai. Értelmiségi életpályák .....328 Sipos Pál: egy jelentős erdélyi matematikus, tanár és teológus-fi lozófus pályaívéről ..........................................................347 „… mostani világosodott idők…” ......................................................355 A valóság kérdése Böhm Károly dialektikus alapfi lozófi ájában ............371 Böhm Károly és helye a magyar fi lozófi ai kultúrában ..........................390 Filozófi ai tételek és szabad gondolatok ................................................396 Tordai Zádor életműve .......................................................................406 FÜGGELÉK Az erdélyi magyar bölcselet legújabbkori fája ......................................419 Carl Schmitt a jelen politikafi lozófi ájában: polemikus megkerülhetetlenség .......................................................................423 Elmélkedünk, tehát vagyunk ..............................................................428 Tovább, Marx nyomában… Kiss Endre könyvéről ..............................434 Autonóm akcióművészet.....................................................................444 A kötetben közölt tanulmányok első megjelenése ...............................448 Névmutató .........................................................................................452 hu_HU
dc.language.iso other hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject filozófia hu_HU
dc.subject esszék hu_HU
dc.title Szellem és környezet II. hu_HU
dc.title.alternative Filozófiai esszék és tanulmányok hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT
dcterms.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account