DSpace Repository

Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai

Show simple item record

dc.contributor.editor Biró, Annamária
dc.contributor.editor Egyed, Emese
dc.coverage.spatial Erdély
dc.date.accessioned 2021-04-09T15:31:39Z
dc.date.available 2021-04-09T15:31:39Z
dc.date.created 2018
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-606-739-100-8
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/32551
dc.description.abstract A kötet a 2017. május 18–20-án A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozás című konferencián elhangzott előadások újragondolt, szerkesztett változatát tartalmazza, kiegészülve néhány olyan tanulmánnyal, amelyek objektív okok miatt nem hangozhattak el Kolozsváron, de a szerkesztők felhívására születtek. A konferencia elgondolásakor a szervezők azt szerették volna, hogy minél több intézmény kutatója jelen lehessen, hisz az egymástól időnként függetlenül szerveződő kutatások egymást kiegészítve jobb rálátást nyújtanak az intézménytörténeti problémakörre. Bécs, Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely számos intézményéből érkeztek a korszak kutatói, hogy a legújabb kutatási eredményeket megosztva átláthatóvá váljék a korszak tudományos szerveződéseinek tudományra, kultúrára, irodalomra gyakorolt hatása. Érdeklődésre tarthat számot a kutatás itt megjelenő plurális módszertana a kapcsolatvizsgálat szociológiai változatától a sajtóvizsgálatig, az életút tanulmányozásától a számítógépes levelezésfeldolgozásig.
dc.description.tableofcontents Bevezető szavak .......................................................................................................................7 I. KUTATÁSOK ARANKA GYÖRGY MUNKÁSSÁGÁRÓL ...........................................9 Kiss Endre Aranka György és a köztes felvilágosodás .....................................................................11 Laczházi Gyula Aranka György „ember esmérete” a felvilágosodás antropológiájának kontextusában ...................................................................................................................21 Hegedüs Béla (Anya)nyelvelmélet és tudománytörténet. Aranka György a nyelvről ......................37 Kerti József „Add ki tehát Kedves Barátom bátran munkáidat…”. A kézirattól a nyomtatásig: Aranka György verseskötetének kiadástörténete .........................................................47 Biró Annamária Intézményszervezési kérdések az Aranka-levelezésben ..............................................73 Egyed Emese A journál. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság első félévre szánt lapszámai...89 Bodnár-Király Tibor „a’ Törvényeknek véllek együtt Rabjai, vagy ismét véllek együtt Urai vagyunk, és maradunk törvényesen” Összehasonlítás és tudomány a 18. század végi magyarországi politikai diskurzusban .........................................................................109 Csörsz Rumen István Aranka György közköltészeti gyűjteményei az Országos Széchényi Könyvtárban ....................................................................................................................133 II. A TUDOMÁNYOSSÁG ALAKZATAI (18–19. SZÁZAD) ......................................155 Tudás, pozíció, identitás(teremtés) ...........................................................................157 Kontler László Keleti barbárok az északi vadakról. Felvilágosult magyarok és a lapp örökség ......159 Török Borbála Zsuzsanna Lexikonok párbeszéde. Információ és tudástérképek az erdélyi statisztikák tükrében a 19. század első évtizedében ........................................................................179 Rab Irén A felvilágosodás fi lozófi ájának nagy reménysége: Michael Hißmann (1752–1784) .....................................................................................................................193 6 Hermann Gusztáv Mihály Benkő József és a székely eredetkérdés ........................................................................205 Vulkán Vera Tünde Mártonfi József püspöki kinevezése .............................................................................213 Sófalvi Emese Bánff y György, a kolozsvári Muzsikai Egyesület első védnöke .................................235 Az intézményesülés fokozatai .....................................................................................253 Ajkay Alinka Solennia – egy kis-honti tudós társaság .......................................................................255 Csata Adél Erdélyi román tudományos igyekezetek a 18–19. század fordulóján ......................263 Kollár Zsuzsanna Mintaadó szervezeti formák a Magyar Tudós Társaság működési rendjében ........279 Fekete Norbert A testületi kritika és a szerzői névhasználat problémája a 19. század első évtizedeinek magyar irodalmában ...............................................................................299 Egyed Ákos A Magyar Történelmi Társulat Kolozsvári Bizottsága és tevékenysége. A Székely oklevéltár kiadása ............................................................................................................321 Nyelvek világa (poétikum, politikum) ......................................................................331 Pintér Márta Zsuzsanna Az erdélyi diáktársaságok drámafordításai .................................................................333 Boér Máté „De így kell-e fordítani Cicerót?” – Kovásznai, Kazinczy és a Somnium Scipionis két magyar változata .......................................................................................................353 Simon-Szabó Ágnes Erdélyi szálak Schiller esztétikai írásainak korai magyar fogadtatástörténetében ...................................................................................................367 Kutatási technológiák ...................................................................................................385 Molnár Ildikó Irodalmi levelezéskutatás és nemzeti identitástudat. Jancsó Elemér felvilágosodáskutatásai ...................................................................................................387 Orbán László Levelezéshálózatok mintázatai a régi századfordulón ................................................399 Tóth Barna Levelezések elektronikus feldolgozása, elméleti és gyakorlati kérdések ..................415 A kötet szerzői......................................................................................................................428 Névmutató ............................................................................................................................429
dc.format Adobe PDF
dc.language.iso hun
dc.language.iso eng
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület
dc.subject irodalomtörténet
dc.subject Aranka György (1737–1817)
dc.title Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
dc.type Book
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület
europeana.type TEXT
dcterms.medium paper


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
    Kolozsvárt, 2017. május 18–20-án következő címmel szervezett tudományos konferencia anyaga: A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozás.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account