Show simple item record

dc.contributor.author Cseke, Péter hu_HU
dc.date.accessioned 2020-02-04T12:26:07Z
dc.date.available 2020-02-04T12:26:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978 606 739 063 6
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/31652
dc.description.abstract Dr. Nagy Miklós (1913-1988) hátrahagyott kéziratait forgatva 1988 karácsonyán egyszer csak ilyen kérdésekre bukkantam: „Ki vállalkozik a mai agrármérnökök közül olyan feladatokra, mint az agrárreform monográfiájának megírása? Én megírtam - lebonyolítása közben, de nem lezárva (Venczel [József] összegezte az 1921 évit). Megírtam Illyefalva szociográfiáját, hogy egy kritikus gazdaságtörténeti helyzetet rögzítsek [1947-ben] , de ma ki vállalj a ezt? Ernst Wagner [...] megírhatta - az országtól távol - a Szász Gazdasági Egylet történetét, de ki írj a meg az EGÉ-ét, ha mi kihalunk? Ez még az én feladatom, de ha a Bartókokról [Bartók Béla nagyapjáról és édesapjáról] szóló - szinte kész kötet - nem láthat nyomdafestéket, akkor miként lehet könyv az EG E történetéből? És ki írja meg a CASBI-t? - a háború utáni gazdaságtörténet egyik legérdekesebb jelenségét. Én megírtam Erdély szarvasmarha-tenyésztésének kb. száz évét, de a többivel mi lesz? Ki és mikor írja meg annak az erdélyi lótenyésztésnek a történetét, amelyik már a 16-17. században több neves ménessel dicsekedhetett, mint az akkori egész ország többi területe? Vagy - a közelmúltból - a Csíki Magánjavak és a Székelyföldi Közbirtokosságok történetét. Ki fogj a összeszedni a két háború közötti erdélyi mezőgazdasági szakirodalom bibliográfiáját? Hát az életrajzi adatokat? " Hetvenedik születésnapi a közeledtével mérlegelt ekképpen a jeles agrárszakíró, 1983 tavaszán. Centenáriumi megemlékezésekor már mi sorjáztattuk a kérdéseket, akik tiszteletére az E M E székházában összegyűltünk. Ott és akkor született meg ennek az emlékkönyvnek a gondolata is. Az t remélve, hogy e tudománytörténeti törlesztéssel, a „nagybetűs ember" (Csávossy György) személyiségének megidézésével a jövőépítőket szólíthatjuk meg - a létkérdéseket megillető hangnemben. (Cseke Péter) hu_HU
dc.description.tableofcontents Cseke Péter: Tell Vilmos bizonyára nem importalmát lőtt le a fia fejéről 7 Nagy Miklós: Születésnapi beszéd a Korunk szerkesztőségében (1983) 22 I. AGRÁRTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (1937–1974) Eke és toll 29 Bartók felmenőinek agrárirodalmi munkásságáról 44 Nagy Miklós első jelentése dániai és németországi tanulmányútjáról 52 Tenyészkörzetek 57 Állattenyésztési kérdések Erdélyben 64 Az 1945. évi agrárreform Erdélyben 73 A romániai agrártörténeti kutatások területei 125 II. AGRÁRPUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK (1943–1987) Lótenyésztési szakosztályok hivatása 134 A székelykeresztúri bikakiállítás 138 Mezőgazdasági szakoktatásunk újjászervezése 141 Iskolázott földmíves ifjúságot! 144 A kolozsvári mezőgazdasági főiskola évszázada 146 „Még a medve is megbotlik” 150 Tatárverő asszonyok, pityókaszedő ükunokák 154 Földművelő Aranyosszék 156 Gondolatébresztgetés Árkoson 165 Györgyfalva kétezer napja 169 Megújhodó nóniusz-ménesünk 175 Csendes öreg estén Kós Károllyal 180 Kőpénzzel fizetett verejték 184 Mezőgazdasági információ-iszony? 187 Agrártáj az Aranyos mentén 192 Üzenet Nagygalambfalvára, Kányádi Miklósnak 196 Barba lupului – kétnyári zörgőfű, zergefű 198 A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első kötetéről 201 Autóbusznyi kultúrszomj 204 Könyvhónapi útinapló 208 III. KÖNYV ÉS KENYÉR (Esszék, tanulmányok, méltatások) Major Miklós: Agrártudomány és vidékei 215 Ferenczes István: Könyv és kenyér 219 Ágoston Hugó: Emlékeink halandó halhatatlansága (1978–2015) 221 Pap István: A kiművelt fő felelőssége 224 Csetri Elek–Farkas Zoltán: Az agrárközgazdász és -szakíró pályaképe 230 Somai József: Nehéz sors, kivételes eredmények 257 Szász István Tas: A sziklaszilárd megbízhatóság példája 259 IV. VÁLASZOK BEKE GYÖRGY KÉRDÉSEIRE (1973, 1983) A mezőgazdasági szakírásról 265 Mindig a szakma s az ember mellett 270 VI. CENTENÁRIUMI MEGEMLÉKEZÉSEK AZ EME-NÉL (2013) T. Veress Éva: Bensőséges ünnepség 282 Csávossy György: Nagybetűs Ember 283 Dávid Gyula: Szellemi hagyatéka ma is érvényes 285 Nagy Gábor: Milyen volt Édesapám? 287 Macalik Ernő: Csókolom, Miklós bácsi! 291 VI. LEVELESLÁDA (1968–1973) VII. DOKUMENTUMOK Laptervezés 1969 elején 325 A falu kalendáriuma 1972 (Tervvázlat) 330 A Falvak Dolgozó Népe átszervezéséről 1973-ban 332 VIII. FÉNYKÉPALBUM 335 IX. DR. NAGY MIKLÓS ÉLETMŰ-BIBLIOGRÁFIÁJA (Újvári Mária) 347 X. KITEKINTÉS AZ 1990 UTÁNI AGRÁRSZAKOKTATÁSRA ÉS GAZDÁLKODÁSRA Jakab Sámuel: Huszonkét év az erdélyi magyar kertészképzés szolgálatában 377 Nyárádi Imre-István: Újraéledő erdélyi agrárképzés a Sapientián 389 hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.title Eke és toll hu_HU
dc.title.alternative Dr. Nagy Miklós emlékezete (1913-1988) hu_HU
dc.type Book en
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT en
dcterms.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account