DSpace Repository

Temesvár kilencedik vasútvonala: a Temesvár–Szentandrás–Varjas helyi érdekű vasút története

Show simple item record

dc.contributor.author Jancsó, Árpád hu_HU
dc.date.accessioned 2019-07-02T10:14:01Z
dc.date.available 2019-07-02T10:14:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 2068 – 3103
dc.identifier.issn 978-606-739-109-1
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/31454
dc.description.abstract Ha rátekintünk a Temesköz/Bánság/Bánát, azaz az egykori Délmagyarország vasúti térképeire, észrevehetjük, hogy a Valkány–Perjámos–Varjas vasútvonal Varjas községnél csonkán ért véget, nem volt kapcsolata más vasútvonallal. Az Osztrák–Magyar Monarchia első vicinálisa című könyvemben részletesen bemutattam e vasútvonal történetét. Egy rövid kitérővel felvázoltam a Temesvár–Varjas vasútvonal építéstörténetét is, és megígértem a könyv olvasóinak, hogy a későbbiekben ennek a vasútvonalnak a történetéről is fogok írni. Ezzel a kis könyvvel most ígéretemnek teszek eleget. A kötet részletesen tárgyalja a vasútvonal létrehozásának szükségességét, úgy, ahogy egyrészt az érdekelt helyiek (nagy földbirtokosok és kisbirtokosok, helyi kisiparosok, kereskedők), valamint a feltörekvő régióközpont, Temesvár szabad királyi város látta. Temesvár kiemelt érdeklődéssel kísérte e vasútvonal építésére tett kezdeményezéseket, és jelentős anyagi áldozatot is hozott annak érdekében, hogy megépüljön ez a vasúti összeköttetés a Temesköz metropolisával. Ezzel sikerült az addig Szeged és Arad irányába gravitáló északnyugat-bánáti, fejlett mezőgazdasággal rendelkező vidéket vonáskörzetébe vonzania. Vonalvezetés, hosszmetszet, keresztmetszet, műtárgyak részletes ismertetése, forgalmi berendezések, magas-építmények, üzemeltetés, üzleteredmények, részvény-hamisítások, a részvénytársaság szanálása – megannyi, a könyvet alkotó fejezet. Az olvasó megtudhatja, hogyan került a vonal a magyar részvénytársaság tulajdonából román állami tulajdonba. A gőzparipák kedvelői megismerkedhetnek a vonalon szolgáló hajdani mozdonyokkal. A könyvet sok dokumentum másolata, korabeli és mai fotók teszik élvezetesebbé, értékesebbé. A műszaki érdeklődésűeket a számos eredeti tervrajz másolata hozhatja izgalomba. hu_HU
dc.description.abstract Timișoara is connected to the border village Valcani by a secondary railroad. However, few people know that this railway was built in three stages by two different companies. The Valcani-Periam railway was inaugurated in 1870. It was carried out by the Imperial Royal Privileged Austrian State Railway Company (K. K. Privilegierte Österreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft - StEG) with the purpose of connecting the grain-producing municipalities from the northwest of Banat with the Vienna–Pest–Szeged–Timișoara–Baziaș main railway. Valcani-Periam was the first such vicinal railroad in the whole territory of the Austro-Hungarian Monarchy. The experience gained through both the construction and the operation of this railway was used during the construction of the future vicinal rail networks and the conclusions were taken into account throughout the drafting of the local railways law. StEG society wanted to extend the Valcani-Periam line and connect it to the Arad-Timișoara line, but it was only in 1888 that they succeeded in making a short extension to Variaş. This railway link to Timișoara was made only after 20 years, in 1908 by another joint stock company, called Temesvár–varjasi Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság (The Temesvár–Varjas Local Railway Limited Company). The operation of Valcani-Variaş railway was granted by StEG until the year of its nationalization (1891) by redeeming it, then by MÁV (Royal Hungarian Railways). Regarding its exploitation, the three sectors were unified under the name Timişoara-Valcani line. After the end of the First World War and the establishment of the new frontiers, the entire line returned into the ownership of the Kingdom of Romania. The book presents the history of the Timişoara-Variaş railway line. Based on researches in various archives, the author presents in detail both the administrative and the purely technical aspects of the railway line. The initiatives for the establishment of the railway, the concession contract, the technical conditions, the status of the joint stock company, the operating contract with the Royal Hungarian Railways (MÁV), route, path in the plan, cross-sectional profile, infrastructure, superstructure, artworks, buildings of the railway, locomotives that have ensured the traction, the situation of the railway in the interwar period and after the nationalization made by the Romanian state in 1948 and the current situation. Owing to the profound archival research, the author annexed numerous reproductions from original projects and other hitherto unpublished documents. These qualities offer the book a special documentary value. en
dc.description.tableofcontents Előszó............................................................................................................................................................5 Előzmények................................................................................................................................................7 Közigazgatási bejárás................................................................................................................... 12 A Temesvár–Szentandrás–Varjas helyi érdekű vasút engedélye ..................................... 14 Építési és az üzleti berendezésekre vonatkozó feltételek................................................... 18 A vasút üzlete – szerződés a Magyar Királyi Államvasutakkal.......................................... 23 A Temesvár–varjasi Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság................................................ 31 Üzleteredmények, forgalmi adatok 1912-ig.............................................................................. 42 A pálya vonalvezetése és alaprajza................................................................................................ 45 A pálya hossz-szelvénye..................................................................................................................... 50 A pálya alépítménye ............................................................................................................................ 54 Műtárgyak.......................................................................................................................................... 54 A pálya felépítménye........................................................................................................................... 60 Magasépítmények................................................................................................................................. 61 Állomások.......................................................................................................................................... 61 Őrházak............................................................................................................................................... 76 Forgalombiztonság............................................................................................................................... 78 A vasút építésének tényleges költségei....................................................................................... 80 Tudósítások az átadásról................................................................................................................... 82 A Temes és Somogy vármegyei Egyesült Helyi Érdekű Vasutak Részvénytársaság.................................................................................................................................. 85 A vasútvonal üzemeltetése............................................................................................................... 95 Vontatás.................................................................................................................................................... 98 A trianoni békediktátum hatása...................................................................................................102 Temesvártól Varjasig – napjainkban...........................................................................................105 Mellékletek 1. A temesvár–varjasi helyi érdekű gőzüzemű vasútra vonatkozó engedélyokirat...........................................................................................................................108 2. Szerződés a MÁV-val a részvénytársaság ügyviteli szolgálatának átadásáról....................................................................................................................................133 3. Magyar–román, román–magyar helységnévtár...........................................................137 Források, válogatott bibliográfia..................................................................................................139 Istoricul căii ferate Timișoara–Sânandrei–Variaș (Rezumat)..........................................141 The history of the railway Timișoara/Temesvár-Sânandrei/Szentandrás- Variaș/Varjas (Summary)................................................................................................................142 hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek;12 hu_HU
dc.subject technikatörténet hu_HU
dc.subject vasútvonal hu_HU
dc.title Temesvár kilencedik vasútvonala: a Temesvár–Szentandrás–Varjas helyi érdekű vasút története hu_HU
dc.type en hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT en
dcterms.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account