DSpace Repository

Az Osztrák–Magyar Monarchia első vicinálisa: a Valkány–Perjámos–Varjas-vasútvonal története

Show simple item record

dc.contributor.author Jancsó, Árpád hu_HU
dc.date.accessioned 2019-07-02T10:05:02Z
dc.date.available 2019-07-02T10:05:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-606-739-087-2
dc.identifier.issn 2068 – 3103
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/31453
dc.description.abstract Szerényen fut az Alföldnek a Maros alsó szakaszához közel húzódó részén egy vasútvonal. Helyi szállítási érdekeket szolgál ki. Sokaknak unalmas síkságon halad, nem találunk rajta kiemelkedő műtárgyakat: merész viaduktokat és a hegy gyomrába furakodó alagutakat. Mégis sok érdekessége van ennek a vasútvonalnak. Az egész Osztrák–Magyar Monarchia első vicinális vasútvonala volt, az itt szerzett tapasztalatokat hasznosították a helyi érdekű vasútvonalak építésénél és a helyi érdekű vasutakról szóló törvény kidolgozásánál. A könyv részletesen tárgyalja a vasútvonal létrehozásának szükségességét, úgy, ahogy egyrészt az érdekelt helyiek (nagy földbirtokosok és kisbirtokosok, helyi kisiparosok, kereskedők), másrészt a már kiépült fővonallal rendelkező vasúttársaság látta. Külön fejezet tárgyalja a vasútépítéshez szükséges telek megszerzését. Ennek dokumentumai nemcsak műszaki, hanem nyelvi csemegék is, hozhatnak újat anyanyelvünk kutatóinak is. A műszaki érdeklődésűeket a számos eredeti tervrajz másolata hozhatja izgalomba, az átlagérdeklődő pedig az átadási ünnepség történetei között csemegézhet. Vonalvezetés, hosszmetszet, keresztmetszet, műtárgyak részletes ismertetése, forgalmi berendezések, magas-építmények, üzemeltetés – megannyi a könyvet alkotó fejezet. Bemutatásra kerül a vasútvonal államosítása a koncesszió visszavásárlásával, bemutatjuk a vasút meghosszabbítását Perjámosig és felvázoljuk a későbbi, az arad–temesvári vonalba való bekötését. Az olvasó megtudhatja, hogyan került a vonal magyar állami tulajdonból román állami tulajdonba, mi történt a Szerbiának juttatott Valkány csatlakozó állomással, majd napjainkig ismertetjük a vasútvonallal történteket. A gőzparipák kedvelői megtudhatják, milyenek is voltak a vonalon szolgáló hajdani mozdonyok, és kitérünk a Varjas állomáson létező leltári tárgyak ismertetésére is. A könyvet sok dokumentum másolata, korabeli és mai fotók teszik élvezetesebbé, értékesebbé. Az utolsó fejezet kissé feloldja a sok műszaki adatot ismertető addigi részt, és az olvasót egy kis utazásra hívja. Nem világraszóló vasút a Valkány–Perjámos-vonal, története mégis egy egész könyv lapjait megtöltötte. hu_HU
dc.description.abstract On the current territory of Romania there is a secondary railway that links Timişoara/Temesvár to the border village of Valcani/Valkány. Few people know that this railway was built in three phases by two different companies. The railway Valcani/Valkány-Periam/Perjámos was put in service in 1870. It was constructed by the Imperial Royal Privileged Austrian State Railway Company (StEG) with the aim of connecting the grain-producing villages from north-western Banat/Bánát to the main rail line Vienna-Pest-Szeged-Timișoara/Temesvár-Baziaș/Báziás. To that date, only the very expensive main lines were built (with a „luxury budget”). The need to collect and direct the traffic towards the main railway lines was a necessity of the times. The low traffic could not sustain the costs for building railways at the main lines standards. After long debates, the technicians and funders came to the conclusion that the main rail line needs to be complemented by secondary networks (named local or vicinal lines). To expedite their construction and to save costs, it was decided that a series of compulsory technical and safety standards were to be given up. In horizontal plan the minimum radius of the curves were reduced, it was allowed a thinner, weaker infrastructure, built from materials with lower strength, mostly local ones, sleepers from softer wood, superstructure with lighter rails and less costly engineering works. Special projects were designed for the service buildings. By chance, the railway Valcani/Valkány-Periam/Perjámos was the first of this kind in the entire Austrian-Hungarian Monarchy. The experience gained in construction and exploitation of this railway was later used in building the subsequent local rail networks and the conclusions were taken in to account when a law for local railways was concieved. The StEG wanted to extend the line Valcani/Valkány-Periam/Perjámos and to link it to the Arad/Arad-Timişoara/Temesvár line, but were only able to finalize a short extension until Variaş/Varjas only in 1888. The connection with Timişoara/Temesvár was finalized only in 1908 by an other railway company. After the end of the First World War and the establishing of the new borders, the railway station Valcani/Valkány with a short rail section became part of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the rest of the line became part of Kingdom of Romania. The book analyses in detail both economic aspects regarding local railway lines and their technical details. Based on the author’s research, in various archives, the book thoroughly documents both the administrative steps undertaken and the pure technical details of the railway line. A separate chapter is focused on the extension of the railway to Variaş/Varjas, with a short presentation of its connection to the Timişoara/Temesvár line. There are separately presented the infrastructure, superstructure, engineering works and service buildings of the railway. Traction is also presented in a separate chapter, where the reader has the opportunity to be acquainted to the locomotives that to wed the trains over the decades and will gain familiarity with their grading and notations. Aspects of the railway in the post-Trianon period and socialist age are separately presented. Thanks to the in-depth archival research, the author was able to find a large number of reproductions after the original projects and other inedited documents, which support and enhance the author’s conclusions. These documents add a special documentary value to the author’s inquiry. en
dc.description.tableofcontents ELŐSZÓ........................................................................................................................................................5 A VALKÁNY–PERJÁMOS-VASÚTVONAL ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE..........................................7 A bánsági vasútépítések kezdetei.................................................................................................7 Az OÁV létrejötte és szerepe a bánsági vasutak építésében..............................................8 Vasutat, de olcsón. Néhány szó a helyi érdekű vasutakról.............................................. 13 Minden állami segélyezés nélkül, de 30 évig adómentesen. Az engedélyokmány.......... 17 „A’ szándokolt vassuti munka bátran megkezdethetik”. A vasútépítéshez szükséges telek megszerzése....................................................................................................... 20 A pálya vezetése alaprajzban....................................................................................................... 29 Hosszmetszet...................................................................................................................................... 35 Felépítmény......................................................................................................................................... 38 Műtárgyak............................................................................................................................................ 40 Magasépítmények, állomások...................................................................................................... 44 Vigyázz, ha jön a vonat!.................................................................................................................. 58 Építési költségek............................................................................................................................... 64 Átadás, üzemeltetés......................................................................................................................... 65 Szilárd és csinos................................................................................................................................. 68 Beváltotta-e a reményeket első olcsó vasútunk?................................................................. 70 MEGHOSSZABBÍTÁS PERJÁMOSTÓL VARJASIG................................................................... 75 A vonal Varjasig való meghosszabbítása............................................................................... 75 Egyezmény Varjas község és az OMÁV között..................................................................... 78 Az engedélyokmány........................................................................................................................ 80 Közigazgatási bejárás és a munkálatok elkezdésének engedélye............................... 84 „Perjámosnak e vasut épitése nem igen tetszik…”............................................................ 87 A Perjámos–Varjas-vasútvonal műszaki adatai.................................................................. 89 A MÁV TULAJDONÁBAN................................................................................................................112 A vasútvonal a MÁV tulajdonába kerül.................................................................................112 VARJASTÓL TEMESVÁRIG.............................................................................................................114 A Temesvár–Szentandrás–Varjas helyi érdekű vasút.....................................................114 TRIANON UTÁN..................................................................................................................................119 A trianoni békediktátum hatása..............................................................................................119 VONTATÁS, AVAGY A VONALON TELJESÍTŐ MOZDONYOKRÓL.................................125 A vonalon teljesítő mozdonyokról..........................................................................................125 Néhány szó a gőzmozdonyok számozásáról és jelöléséről..........................................129 TEMESVÁRTÓL VALKÁNYIG. UTAZÁS 2017 ŐSZÉN........................................................132 MELLÉKLETEK...................................................................................................................................145 1870. évi XXVII. törvénycikk a valkány-perjámosi másodrendű gőzmozdony-vasút kiépítése tárgyában..............................................................................145 Magyar–román helységnévtár.................................................................................................155 Román–magyar helységnévtár................................................................................................156 FORRÁSOK, VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA.........................................................................157 PRIMA CALE FERATĂ VICINALĂ DIN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ. ISTORICUL CĂII FERATE VALCANI-PERIAM-VARIAȘ (Rezumat)...................................159 THE FIRST VICINAL RAILROAD IN THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY. THE HISTORY OF THE VALCANI/VALKÁNY-PERIAM/PERJÁMOS-VARIAŞ/VARJAS RAILWAY (Summary)........................................................................................................................161 hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek;11 hu_HU
dc.subject technikatörténet hu_HU
dc.subject vasútvonal hu_HU
dc.title Az Osztrák–Magyar Monarchia első vicinálisa: a Valkány–Perjámos–Varjas-vasútvonal története hu_HU
dc.type Book en
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account