DSpace Repository

Hengeres fogaskerekek gyártószerszámai

Show simple item record

dc.contributor.author Máté, Márton hu_HU
dc.date.accessioned 2019-07-02T08:48:23Z
dc.date.available 2019-07-02T08:48:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-606-739-070-4
dc.identifier.issn 2068 – 3081
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/31451
dc.description.abstract A fogaskerékgyártás – minden nehézségével és szépségével – a gépészmérnöki tudományterületnek markáns eleme, a napjainkban is vitaindító, provokatív és fejlődést kikényszerítő szellemi térfoglalásával. A járműipar, bányaipar, nehézgépipar és energetikai ipar, valamint a gazdasági infrastruktúra számtalan területén – a helyek mostoha körülményei miatt – más, a fogaskerék-hajtást kiváltó megoldás nehezen és főleg költségesen képzelhető el. Ilyen körülmények közepette a fogaskerék-hajtás és gyártás fejlődése szükségszerű marad. Új és újabb anyagok és technológiák, tökéletesedett gyártórendszerek egyre több követelménnyel lépnek elő, ezek pedig a fogaskerekek klasszikusnak és mára zártnak tűnő tudományterületét folytonos kihívások elé állítja, a megoldások pedig nem váratnak magukra. A megálmodott, majd laboratóriumban kikísérletezett hajtásokat a hatékony gyártási folyamatok teszik életképessé, amihez nem csak a pontos szerszámgépek, hanem a feladathoz illő forgácsolószerszámok is nélkülözhetetlenek. Ha figyelemmel kísérjük ez utóbbiak fejlődését az elmúlt negyedszázadban, többrétű haladást tapasztalunk: szerszámanyag, szerszám-felépítés és szerszámgeometria terén. Jelen könyv fő célja a létező, korszerű hengeres fogaskerekek gyártását szolgáló szerszámok összefoglalása, jellemzése és sajátos elemeik meghatározási módjának matematikai modellbe való foglalása. A felsorakoztatott számítási modellek helyesek ugyan, de nem kizárólagosak: áttekintésük alkalmat adhat a további ötletelésre, kutatásra, új utak keresésére. A mű öt fejezetre és egy függelékre oszlik. Az első fejezet a forgácsolószerszám-anyagokat sorakoztatja föl, különös hangsúllyal mutatva rá az anyagtudományok mai állapotát jellemző ugrásszerű és egyre gyorsuló fejlődésére. A '90-es évek közepétől kifejlesztett tömérdek forgácsolóanyag vázlatos, de ugyanakkor időrendi sorrendbe is szedett rendszerét, összetételét, főbb fizikai-mechanikai jellemzőit és alkalmazási területét ismeri meg itt az Olvasó. A második fejezet a hengeres fogaskerekek másoló szerszámait elemzi. A klasszikus megoldások számítási modelljeit a legnagyobb részletességgel dolgoztam ki, és kiegészítettem ezeket az új típusú, váltólapkás marók műszaki megoldásaihoz csatolt matematikai modellekkel. Elgondolkodtató az új tárcsamaró éleinek rendszere, aminek alapján egyaránt lehet ezt másoló, de ugyanakkor az evolvens-ívet hiperbolaszakaszokból létrehozó generáló szerszámnak is tekinteni. A harmadik fejezet a klasszikus, lefejtés elvén dolgozó fogaskerékgyártó szerszámokat mutatja be. Helyet kapnak itt a fésűskések, a metszőkerekek, a csigamarók és a hámozókerekek. A szerszámok geometriáját a közelítés nélküli vektormódszerrel tárgyalom. Az empirikus, közelítéseken alapuló, grafikonokból leolvasandó konstruktív méretszámítások helyett mindenütt analitikus módszereket javasolok. A kidolgozott geometriai modellek a szerszám optimális tervezését segítik elő. A negyedik fejezet a görbe fogú hengeres fogaskerekek gyártószerszámait mutatja be. A szóban forgó gépelem jelen esetben nem a jól ismert Novikov–Wildhaber fogazat, hanem a saját kutatásom eredményeként elkönyvelhető Arkhimédész-féle spiralis fogívű hengeres fogazat, melynek lényeges előnyét az egyenes élű szerszámmal való leképezhetőségben, az evolvens fogazatok geometriai sajátosságainak megöröklésében, valamint a hordkép lokalizálásának egyszerűségében látom. Ebben a fejezetben világítok rá a hajtás lefejtése során létrejött kapcsolódás geometriai összefüggésekre, melyre megoldást egy új, az úgynevezett kettős burkolás elméletének alkalmazásával találtam. Meg kell említeni, hogy ez a hagyományos egy, illetve kétparaméteres burkolástól elvileg különbözik. A fejezet a továbbiakban a lefejtő marófej felépítését, a betétkések alakját, geometriáját és alaktartását elemzi részletesen. Az ötödik, és egyben utolsó fejezet a hengeres fogaskerekek simítószerszámait rendszerezi, különös tekintettel a hántoló tárcsára. A könyvet záró A. függelék a szerszámgeometria vektoriális matematikai modelljét tárja az érdeklődő elé. A könyv fejezeteiben fellehető geometria- értékeloszlásokat bemutató grafikonok ennek alkalmazásával, Mathcad környezetben készültek. hu_HU
dc.description.abstract Gear manufacturing including all its beauty and dificulty stays as a remarkable part of the engineering sciences through its polemic- provocative, development-starting attitude. Automotive industry, mining, hard machinery energetics and many other domains of economic activity due to the hard working conditions continuously present real demands for gears while other solutions are hardly imaginable and may be implemented (only) through considerable financial investment. In such circumstances, gear theory and manufacturing technology are involved in a permanent evolution. New materials, technologies and improved machine infrastructures invoke new conditions that challenge the gear and manufacturing science domains that are often considered as classics and pretty closed nowadays. When analyzing the evolution of gear cutting tools in the past quarter century, the evidence of a multilayered development becomes incontestable, marking the directions of tool materials, tool constructions and cutting geometry. The goal of the present book is to synthesize the cylindrical gear cutting tools emphasizing constructive and geometrical characteristics through proper mathematical models. These models are appropriate but not exclusive: their analysis can lead to discussions and new models. As a consequence, I recommend this not only for the students of manufacturing sciences but also for researchers and PhD students. The book is structured on five chapters and an appendix. The first chapter deals with a systematic presentation of cutting tool materials with special consideration of the accelerated development of material sciences. Here, physical and mechanical properties are presented in connection with the possible cases of application. Chapter two presents the copying tools. The mathematical models of constructive elements and geometry are explicitly described and discussed. They are completed by the mathematical models of the newest constructions that use inserts with linear cutting edges. This last solution leads to further discussions regarding the classification of this cutting tool. Considering the working principle, it is a copying tool, but despite of this, it realizes the involute profile as the envelope of the hyperbolic traces of the edge in the radial plane of the cut gear. Chapter three presents the classical generating tools: Max Maag's planing comb, Fellow's cutter, gear hob and skiving cutter. The geometry of the tools mentioned before is discussed using an exact mathematical model based on vector calculus. The classical diagram-based dimensioning procedures are completely replaced by exact mathematical formulas and procedures. The elaborated geometrical models can be easily used for optimization of the discussed tool. The fourth chapter presents a special case of cylindrical gears with curved teeth. The solution is one original, synthesizing the results of the personal research of the author. The proposed gear is based on a mathematical solution that completely differs from the wellknown Novikov-Wildhaber gear geometry. Here, the toothline is derived from an Archimedean spiral. Its robustness is supported by all advantages of involute geometry and the corresponding manufacturing technology and completed by simple gearing patch localizing techniques. The mathematical modeling of reciprocate meshing surfaces have led to a completely new concept: the double meshing theory. This di ers essentially from the classical, one or two parameter meshing model. Thereinafter chapter deals with the construction of the milling head, the geometry and the relieving possibilities of the inserts, considering the aspects of the profile constancy. The last chapter presents the gear finishing tools, with special consideration of the gear shaving process and the shaving disk. Appendix A describes the general vectorial computing method of the constructive and functional geometry. All cutting angle repartition functions and their graphical representations in the chapters before were realized through the particularization of this and computed in Mathcad environment. en
dc.description.tableofcontents Előszó 1. fejezet. Forgácsolószerszám anyagminőségek 13 1.1. Rövid történeti áttekintés 14 1.2. Szerszámanyagok rendszerezése 17 1.3. A gyorsacél 18 1.3.1. A gyorsacél felhasználási területei 18 1.3.2. A gyorsacél összetétele 18 1.3.3. Fontosabb gyorsacél-minőségek 20 1.3.4. A gyorsacél _zikai-mechanikai tulajdonságai 21 1.4. A karbid alapú keményfémek 24 1.5. Fémkerámiák 27 1.6. Kerámiák. 28 1.7. A köbös bórnitrid (CBN). 32 1.8. A polikristályos gyémánt (PCD) 34 1.9. Bevonatolt szerszámanyagok 35 1.9.1. A vékonyréteg-bevonatok létrehozásának elve 36 1.9.2. A leggyakrabban előforduló vékonyréteg-bevonatok 41 1.10. Köször űszerszám- anyagok 46 1.10.1. A köször űszerszámok felépítése 46 1.10.2. A köször űszerszámok osztályozása 46 1.10.3. köször űszerszám-anyagok és jellemzőik 47 1.10.4. A köször űszemcsék alakja 50 1.10.5. A szemcsék kezelése 50 1.10.6. A köször űszerszámok jelölése 51 1.10.7. A köször űszerszám célirányos kiválasztása 53 2. fejezet. Hengeres fogaskerekek másolószerszámai 57 2.1. Az alakos modul tárcsamaró 58 2.1.1. A modul tárcsamarók elméleti pro_lja 58 2.1.2. A szerszámpro_l analitikus leírása 59 2.1.3. Az alakos modul tárcsamaró konstruktív elemei 62 2.1.4. Az alakos modul tárcsamaró geometriája 68 2.1.5. A pro_l korrekciója 73 2.1.6. A hátraköszörült alakos tárcsamaró 74 2.1.7. A hátraköszörült alakos modul tárcsamaró pro_lkorrekciója 76 2.1.8. Alakos modul-tárcsamaró csoportok 86 2.1.9. Alakos modul tárcsamaró ferde fogazatra 87 2.1.10. Nem hátramunkált modul-tárcsamarók 92 2.1.11. Alakos lapkákkal szerelt modul-tárcsamarók 98 2.2. Az alakos modul szármaró 99 2.2.1. Nagyoló alakos modul szármarók 101 2.2.2. Simító alakos modul szármarók 102 3. fejezet. Klasszikus hengeres fogaskerekek lefejtő szerszámai 109 3.1. A fés űskés 111 3.1.1. A Maag-féle egyenesfogú fés űskés 112 3.1.2. A Maag-féle ferdefogú fés űskés 126 3.2. A metszőkerék 133 3.2.1. A lefejtés elve 134 3.2.2. Az egyenes fogú metszőkerék 135 3.2.3. A Sykes-féle ferde fogú metszőkerék 158 3.2.4. A Fellows-féle ferde fogú metszőkerék 170 3.3. A csigamaró 187 3.3.1. A csigamarós lefejtés elve 188 3.3.2. A származtató csiga elemeinek kiszámítása 193 3.3.3. A származtató csiga gyártásparaméterei 196 3.3.4. A csigamaró éleinek egyenletei. 201 3.3.5. A csigamaró élének linearizálása 205 3.3.6. A csigamaró geometriája 209 3.3.7. A hátfelületek és ezek hátraköszörülése 221 3.3.8. A csigamaró geometriai és konstruktív elemeinek tervezése 230 3.3.9. Korrigált él ű csigamarók 237 3.3.10. Csigakerék-csigamarók 239 3.3.11. Betétlapkás csigamarók 239 3.4. A hámozókerék 243 3.4.1. A fogaskerék hámozás elve 243 3.4.2. A hámozókerék felépítése 246 4. fejezet. Görbe fogú hengeres fogaskerekek lefejtő szerszámai 249 4.1. A görbe fogú hengeres fogaskerék lefejtésének elve 250 4.1.1. A körív fogirányvonalú hengeres hajtópár lefejtésének elve 251 4.1.2. A spirális fogirányvonalú hengeres hajtópár lefejtésének elve 251 4.2. A fogfelületek és a származtató felületek összefüggései 259 4.2.1. Radiális előtolással történő lefejtés esete 259 4.2.2. Tangenciális előtolással történő lefejtés esete. 263 4.2.3. A kettős burkolás elmélete 264 4.3. A lefejtő marófej felépítése 271 4.3.1. A szerszám geometriája 274 4.4. Hordképlokalizáció 286 4.4.1. Radiális behatolással dolgozó szerszám esete 286 4.4.2. Tangenciális előtolással dolgozó szerszám esete 290 5. fejezet. Klasszikus hengeres fogaskerekek simítószerszámai 299 5.1. A hántolótárcsa 300 5.1.1. A hántolás forgácsolási viszonyai 301 5.1.2. A hántolótárcsa méreteinek kiszámítása 303 5.2. A hántolócsiga 315 5.3. A hámozó csigamaró 316 5.3.1. A hámozó csigamaró felépítése 317 5.3.2. A hámozás jellemző forgácsolási paraméterei 318 5.3.3. A hámozó csigamaró geometriai felépítése 318 5.4. A fogköször ű-szerszámok 320 A függelék. A forgácsoló szerszámok geometriája 328 A.1. A szerszám konstruktív geometriája 329 A.1.1. Az alkalmazott koordináta-rendszerek 329 A.1.2. A konstruktív koordináta-rendszer bázisvektorai 331 A.1.3. A forgácsolóék és a konstruktív koordináta-rendszer kölcsönös helyzete 332 A.1.4. A konstruktív szögek számítási képletei 334 A.1.5. A konstruktív normál geometria számítási képletei 338 A.1.6. A konstruktív él-elhelyezési szög 340 A.2. A m űködő élgeometria 342 A.2.1. A m űködő koordináta-rendszer bázisvektorai 342 A.2.2. A m űködő élszögek vektorképletei 344 A.3. A konstruktív és a m űködő szerszámgeometria kapcsolata 345 A.3.1. A transzformációk mátrixai 345 A.3.2. A konstruktív és m űködő szögek közötti összefüggések 346 A.4. Következtetések 349 Irodalomjegyzék 351 Cylindrical Gear Cutting Tools (English Abstract and Table of Contents) 356 Zerspanungswerkzeuge für Zylindrische Zahnräder (Deutsches Vorwort und Inhalt) 361 Scule pentru danturarea roµilor dinµate cilindrice (rezumat și cuprins) 366 hu_HU
dc.language.iso other hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Műszaki Tudományos Füzetek;12 hu_HU
dc.subject műszaki tudományok hu_HU
dc.subject mechanika hu_HU
dc.subject hengeres fogaskerék hu_HU
dc.subject forgácsolószerszám hu_HU
dc.subject másolószerszám hu_HU
dc.subject lefejtő szerszám hu_HU
dc.subject simítószerszám hu_HU
dc.title Hengeres fogaskerekek gyártószerszámai hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT en
dcterms.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account