Show simple item record

dc.contributor.author Gáll, Erwin hu_HU
dc.contributor.author Gergely, Balázs hu_HU
dc.date.accessioned 2018-11-12T09:48:18Z
dc.date.available 2018-11-12T09:48:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978 973 8231 95 5
dc.identifier.uri https://eda.eme.ro/xmlui/handle/10598/30907
dc.description 200+67 tábla+4 térkép hu_HU
dc.description.abstract Könyvünk a Kolozsvár területén előkerült honfoglalás- és kora Árpád-kori temetők és sírleletek részletes katalógusát, a leletanyag értékelését, valamint az ezekből leszűrhető következtetéseket tömöríti. Kolozsvárnak, a középkori városnak a története a tárgyalt évszázadokra nyúlik vissza. Bár írott források hiányában az elénk táruló kép igencsak hiányos, a régészeti leletek, így a kötetben bemutatott temetők jelentős mértékben hozzájárulnak a homály eloszlatásához. A huszadik század első évtizedeitől folyamatosan előkerülő korabeli leletek pontosan kirajzolják a Kis-Szamos-völgy ezen részének történeti jelentőségét. A mai Kolozsvár területén keresztezte egymást Erdély két fő kereskedelmi útvonala, s ez a körülmény évezredeken át meghatározója volt a térség alakulásának, fejlődésének. Itt épült fel a római korban Napoca városa, aztán évszázadokkal később a középkori Kolozsvár. A térség stratégiai jelentőségét felismerve a honfoglaló magyarok erős katonai bázist hoztak létre a Kövespad környékén, amely az utak felügyeletét volt hivatott ellátni, s mely körül a későbbiekben létrejött a város előképeként értelmezhető település, majd az ezredforduló környékén a kolozsmonostori földvár. A kolozsvári temetők e fejlődési folyamat régészeti lenyomataként értékelhetők, kutatásukkal közelebb kerülünk a korszak kapcsán felvetődő kérdések tisztázásához. hu_HU
dc.description.tableofcontents Előszó helyett ..................................................................................................................... 10 1. Erdély és Kolozsvár környékének természetföldrajza. Kolozsvár környékének 10–13. századi politikatörténeti vázlata ........................................................................................ 11 1.1. Erdély és Kolozsvár környékének temészetföldrajza........................................................ 11 1.2. Erdély és Kolozsvár előtörténete. A honfoglalás és az írott források. Kolozsvár környékének 10–13. századi politikatörténeti vázlata.............................................................. 12 2. A Kolozsvár környéki 10–13. századi temetők kutatástörténete ............................... 16 3. A Kolozsvár környéki 10–13. századi temetkezési szokások elemzése ..................... 21 3.1. A 10–13. századi temetkezések általános jellegzetességei................................................. 21 3.2. A kolozsvári temetők szerkezetéről .................................................................................. 23 3.3. A sírgödrök....................................................................................................................... 29 3.3.1. A sírok mélysége............................................................................................................ 29 3.3.2. A sírgödrök alakja és nagysága ...................................................................................... 31 3.3.3. A sírok tájolása...............................................................................................................31 3.3.4. A sírok berendezése...................................................................................................... 32 3.3.4.1. Koporsós temetkezések ............................................................................................. 32 3.3.5. Kőkonstrukciók a kolozsvári 10–13. századi temetőkben ............................................ .33 3.3.6. A csontvázak sírbeli helyzete ......................................................................................... 35 3.3.6.1. A sírokban talált karcsontok helyzetének vizsgálata................................................... 35 3.3.6.2. Trepanáció................................................................................................................. 41 3.3.7. A kettős temetkezések .................................................................................................. 42 3.3.8. A koponyatemetkezések................................................................................................. 42 3.3.9. A sírokban található pénzérmék ..................................................................................... 43 3.3.10. A sírmellékletek rituális vonatkozásai ......................................................................... 44 3.3.10.1. Apotropaikus rendeltetésű sírmellékletek ................................................................. 44 3.3.11. Bolygatott sírok .......................................................................................................... 44 3.3.12. Áldozatok .................................................................................................................. 44 3.3.12.1. Lovastemetkezések................................................................................................... 44 3.3.13. A sírok edénymellékletei.............................................................................................. 46 3.3.14. Vödrös temetkezések.................................................................................................. 47 3.3.15. Állatcsontok ............................................................................................................... 48 3.3.16. Tüzelés nyomai a sírokban ........................................................................................... 48 3.3.17. A 10. századi temetkezési rítusok 11. századi továbbélésének kérdése ......................... 49 4. A 10–13. századi kolozsvári temetők leletanyagának elemzése..................................... 50 4.1. Általános megállapítások a 10–13. századi temetők leletanyagáról..................................... 50 4.2. Ékszerek ......................................................................................................................... 51 4.2.1. Hajkarikák ................................................................................................................... 51 4.2.2. Hajtűk........................................................................................................................... 61 4.2.3. Fülbevalók..................................................................................................................... 61 4.2.4. Egyszerű huzalnyakperecek ........................................................................................... 65 4.2.5. Huzalkarperecek............................................................................................................ 65 4.2.6. Gyűrűk........................................................................................................................... 65 4.2.6.1. Gyűrűtípusok............................................................................................................... 65 4.2.6.2. A gyűrűk keltezése ..................................................................................................... 66 4.2.7. Gombok......................................................................................................................... 67 4.2.8. Gyöngyök...................................................................................................................... 68 4.2.9. Ruhadíszek .................................................................................................................... 69 4.3. Fegyverek......................................................................................................................... 70 4.3.1. Az íj .............................................................................................................................. 70 4.3.2. Íjtegez függesztő veretek................................................................................................ 71 4.3.3. Nyílcsúcsok ................................................................................................................... 71 4.3.4. Tegezek ........................................................................................................................ 73 4.3.5. Szablyák ....................................................................................................................... 74 4.3.5.1 Szablyákkal kapcsolatos általános megállapítások ........................................................ 74 4.3.5.2. A kolozsvári szablyák elemzése.................................................................................. 75 4.3.5.3. Az Erdélyi-medencében és a Partiumban felfedezett szablyák keltezése ...................... 76 4.3.6. Egyszerű balták. ........................................................................................................... 78 4.4. Az öv és tartozékai. .......................................................................................................... 78 4.4.1. Veretes övek: veretek, szíjvégek, csatok........................................................................ 78 4.4.2. A veretes tarsolyok......................................................................................................... 80 4.5. Használati eszközök .......................................................................................................... 80 4.5.1. Kések............................................................................................................................ 80 4.5.2. Árak.............................................................................................................................. 81 4.5.3. Fenőkövek .................................................................................................................... 81 4.5.4. Csiholók ........................................................................................................................ 81 4.5.5. Kovakövek ................................................................................................................... 81 4.6. Lószerszámok................................................................................................................... 81 4.6.1. Lószerszámdíszek........................................................................................................... 81 4.6.1.1. Kerek, közepén áttört és gyöngyözött lószerszámdíszek .............................................. 82 4.6.1.2. Kisméretű lószerszámdíszek ....................................................................................... 83 4.6.1.3. Négyszögű lószerszámveretek .................................................................................... 83 4.6.1.4. Csörgős szügyelőveretek............................................................................................. 83 4.6.2. Szíjvégek ....................................................................................................................... 84 4.6.3 A lószerszám más tartozékai ........................................................................................... 84 4.6.3.1. Csonthengerek............................................................................................................ 84 4.6.3.2. Téglalap alakú szíjbújtatók.......................................................................................... 85 4.6.3.3. Vaskarikák.................................................................................................................. 85 4.6.3.4. Kengyel fülén, másodlagos helyzetben lévő aranyozott ezüst szíjbújtató......................... 85 4.6.4. Kengyelek...................................................................................................................... 86 4.6.5. Zablák............................................................................................................................ 90 4.6.6. Hevedercsatok .............................................................................................................. 91 5. Kerámia.............................................................................................................................. 91 6. Pénzek................................................................................................................................ 92 7. A kolozsvári temetők leletanyagának tipológiai kapcsolatairól .................................... 93 8. A tárgyalt kolozsvári temetők sírmellékleteinek és szórványleleteinek elemzése....... 94 8.1. A. 10. századi temetők és a szórványleletek relatív kronológiája ..................................... 95 8.2. A 10. század vége–11. század első harmada/első felére datálható leletek ........................ 96 8.3. A 11. század közepi–13. század eleji kolozsmonostori temető elemzése ......................... 97 9. Következtetések. Kolozsvár története a 10–13. században.......................................... 99 10. Katalógus....................................................................................................................... 109 11. Antropológiai elemzés (Gáll Szilárd) ............................................................................. 157 11.1. Anyag és módszer. ....................................................................................................... 157 11.1.1. A Kolozsvár-Zápolya utcai 10. sz. sír ........................................................................ 157 11.1.2. A vajdahunyadi 11. sz. sír .......................................................................................... 158 11.1.3. A Kolozsvár-Főtéri 3. sz. sír ...................................................................................... 161 12. A Kolozsvár-Zápolya utca 10. sz. sírból előkerült állatcsontanyag vizsgálata (Vremir Mátyás)… ......................................................................................... 162 A rövidítések jegyzéke ....................................................................................................... 163 Irodalom............................................................................................................................... 165 Rezumat .............................................................................................................................. 185 Abstract ............................................................................................................................... 193 Táblák, Térképek ............................................................................................................... 201 hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject régészet hu_HU
dc.subject politikatörténet hu_HU
dc.subject kolozsvári temetők hu_HU
dc.subject antropológia hu_HU
dc.title Kolozsvár születése hu_HU
dc.title.alternative Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez hu_HU
dc.type Book hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account