Erdélyi Digitális Adattár

2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 4. füzet - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Veress, Károly
dc.date.accessioned 2018-01-25T12:19:11Z
dc.date.available 2018-01-25T12:19:11Z
dc.date.created 2017
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30273
dc.description.tableofcontents Papp Levente: A kogníció alapjai ..............................................................................................1 Bakcsi Botond: A törvény csodája. Legitimációs problémák Rousseau műveiben .................15 Prahovean Vasile: A tiszta ész kritikája és az objektív megismerés megalapozása .................27 Petki Pál: Az időbeliség mint a létben-szituáltság konstitutívuma ..........................................35 Lengyel Zsuzsanna Mariann: A hermeneutikai kör és az előítéletek problémája ....................47 Nyírő Miklós: A mediális esemény ősi eszméje és a gyakorlat tipológiája .............................63 Száva Csanád: Adalékok a kimondhatatlan fogalmához .........................................................74 Veress Károly: A szót értés határai ...........................................................................................82 Tamás Dénes: A szakmai etika problémái................................................................................98 Kovács Attila: Önmagaságunk a fogyasztás útvesztőjében ...................................................107 Műhely Gergely P. Alpár: A referálás beszédaktusa ............................................................................ 115 Jakab Zalán-Tamás: Privát nyelviség .....................................................................................127 Máté Adél: A demokrácia lehetséges útvesztője: politikai vagy kulturális nemzet ...............138 Hausmann Cecília: Ipari társadalom, idegenség, művészet ...................................................146 Diószegi Orsolya: Kortárs viszonyok a művészetekben ........................................................155 Karácsonyi Zsolt: Jelenlét és ismétlődés a televízióban ........................................................165 Péter János: Távol-keleti mozgáskultúrák a nyugati világban ...............................................169 Ábrám Zoltán: Családi születésnap – meghatározás, esetismertetés, jelentőség ...................176 Szemle Lengyel Zsuzsanna Mariann: A hermeneutika nagy kérdései – oxfordi kézikönyv ..............185 Kerekes Erzsébet: Kortárs magyar fi lozófi a ..........................................................................189 Valastyán Tamás: Az esztétika mint kritika ...........................................................................192 Gergely P. Alpár: Logikáról másképpen ................................................................................196 Petki Pál: Önmagaság, én, fenomenalitás – az önmagaság (kvázi)fenomenológiai arculatai .......199 Kerekes Erzsébet: Nyelv és teremtés .....................................................................................203 Száva Csanád: Történet – a tudománytól a fi kcióig ...............................................................205 Máté Adél: Az igazság kérdése a politikai játéktérben ..........................................................207 Molnár Péter: A hermeneutikai szemlélet alkalmazhatósága a nevelésben ...........................210 Incze Éva: Filozofi kus válaszok életgyakorlati kérdésekre ...................................................214 hu_HU
dc.description.tableofcontents Levente Papp: The Grounds of Cognition ................................................................................1 Botond Bakcsi: The Miracle of Law. Legitimation Problems in Rousseau’ Works ................15 Vasile Prahovean: The Critique of Pure Reason and the Establishing of Objective Knowledge ...................................................................27 Pál Petki: Temporality as a Feature of Dasein. About Temporality in the Sense of Fundamental Ontology .......................................................................................................35 Zsuzsanna Mariann Lengyel: The Hermeneutic Circle and the Problem of Prejudices (Heidegger, Gadamer, Habermas) .....................................47 Miklós Nyírő: The Primordial Idea of Medial Event and the Typology of Practice ...............63 Csanád Száva: Contributions to the Term of Beyond Expression. On Connections between Expression and the Dimensions of Values in Relation with the Term of Fiction ..................................................................................74 Károly Veress: The Limits of Undertsanding Each Other’s Words .........................................82 Dénes Tamás: The Problems of Professional Ethics ...............................................................98 Attila Kovács: Our Selfhood in the Labyrinth of Consumption ...........................................107 Workshop Alpár P. Gergely: The Speech Act of Referring .................................................................... 115 Zalán-Tamás Jakab: Private Language: the Beetles of Wittgenstein ....................................127 Adél Máté: The Maze of Democracy: Political or Cultural Nation ......................................138 Cecília Hausmann: Industrial Society, Strangeness, Art .......................................................146 Orsolya Diószegi: Contemporane Relations in Arts .............................................................155 Zsolt Karácsonyi: Presence and Repetition in Television .....................................................165 János Péter: Chinese Martial Arts in West. The Example of Thai chi, in a Short Historical Sketch ..............................................................................................169 Zoltán Ábrám: Family-Birthday – Concept, Case Presentation, Importance .......................176 Review Zsuzsanna Mariann Lengyel: The Big Issues in Hermeneutics .............................................185 Erzsébet Kerekes: Contemporary Hungarian Pphilosophy ...................................................189 Tamás Valastyán: Aesthetics as a Critique ............................................................................192 Alpár P. Gergely: Logic in a Different Way ..........................................................................196 Pál Petki: The Self, Ego, Phenomenality – The Quasi-Phenomenological Faces of the Self ...............................................................199 Erzsébet Kerekes: Language and Creation ...........................................................................203 Csanád Száva: Narration – from Science to Fiction .............................................................205 Adél Máté: The Question of Truth in the Political Playground ............................................207 Péter Molnár: The Applicability of Hermeneutics in Education ...........................................210 Éva Incze: Philosophical Answers to the Practical Questions of Life ...................................214 en_EN
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries 2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 3. füzet - teljes kötet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject filozófia hu_HU
dc.title 2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 4. füzet - teljes kötet hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom