Erdélyi Digitális Adattár

2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 3. füzet - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Egyed, Emese
dc.date.accessioned 2018-01-25T12:12:04Z
dc.date.available 2018-01-25T12:12:04Z
dc.date.created 2017
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1453-0961
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30271
dc.description.tableofcontents Bodó Márta: Paupercula feminea forma. Egy középkori együgyű asszony és az ő zenés látomásai .....................................................1 Holler László: Mi a jelentése az Ómagyar Mária-siralom ualallal szavának? ....................... 11 Maczelka Csaba: Dialógus, paratextus, polifónia – szempontok Thomas More művének értelmezéséhez .........................................................51 Dávid Gyula: Bánffy és Kós ....................................................................................................62 Műhely Csata Adél: Idős gróf Teleki László nyelvpolitikája Buzgó esdeklései alapján .......................76 Kárpáti Attila István: „Olvasójink gyönyörködtetőt kívánnak…” Wesselényi Miklós és az Erdélyi Muzéum .........................................................................91 Szegedi Éva: Hídvégi gróf Mikó Imre könyvtárának címjegyzéke .......................................103 Benő Eszter: Irodalom Bábelben ........................................................................................... 112 Szemle Pap Levente: A geodézia az ókori Rómában ......................................................................... 118 Szegedi Éva: Római könyvtár és katalógus ........................................................................... 119 Boér Máté: Textológia – fi lológia – értelmezés .....................................................................121 András Zselyke: Életterünk, a nyelvünk ................................................................................125 Biró Annamária: Honismeret vs. Landeskunde – tudományszervezés a 19. századi Erdélyben ....................................................................128 Kónya Franciska: Szeráfi kalandok .......................................................................................132 Vulkán Vera Tünde: Mártonfi József erdélyi püspök ............................................................133 T. Szabó Csilla: Térinformatikai alkalmazások a történeti névtanban ...................................135 hu_HU
dc.description.tableofcontents Márta Bodó: Paupercula Feminea Forma. A Simple Woman of the Middle Ages and her Musical Visions ..........................................1 László Holler: What is the Meaning of the Word ualallal as it Appears in the Old Hungarian Lament of the Virgin Mary? ....................................... 11 Csaba Maczelka: Dialogue, Paratext, Polyphony – Points of View for the Interpretation of Thomas More’s Work ...........................................51 Gyula Dávid: Bánffy and Kós .................................................................................................62 Workshop Adél Csata: The Language Policy of László Teleki (1764‒1821) by his Work Entiteled A’ magyar nyelv elé mozdításáról buzgó esdeklései gróf Teleki Lászlónak .......76 Attila István Kárpáti: „Our Readers Wish Delightful…” Miklós Wesselényi and the Transylvanian Museum ...........................................................91 Éva Szegedi: The Catalog (Registry) of Count Imre Mikó’s Personal Library ....................103 Eszter Benő: Literature in the Tower of Babel ..................................................................... 112 Review Levente Pap: Geodesy in Ancient Rome ............................................................................... 118 Éva Szegedi: Roman Library and Catalog ............................................................................. 119 Máté Boér: Textology, Philology, Interpretation....................................................................121 Zselyke András: Our Living Space, Our Language ...............................................................125 Annamária Biró: Exploring Transylvania ..............................................................................128 Franciska Kónya: Seraphic Adventures .................................................................................132 Vera Tünde Vulkán: About Mártonfi József, a Transylvanian Bishop ..................................133 Csilla T. Szabó: Carpathian Basin Family Name-Atlas .........................................................135 en_EN
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries 2017.-Erdélyi Múzeum -79. évf. 3. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject irodalom hu_HU
dc.subject nyelvészet hu_HU
dc.title 2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 3. füzet - teljes kötet hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom