Erdélyi Digitális Adattár

2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 2. füzet - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Tánczos, Vilmos
dc.date.accessioned 2017-12-19T13:13:37Z
dc.date.available 2017-12-19T13:13:37Z
dc.date.created 2017
dc.date.issued 2017-12-19
dc.identifier.issn 1453-0961
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30178
dc.description.tableofcontents Szakál Anna: A 19. századi magyar népköltési gyűjtemények és kanonizációjuk ....................1 Takács György: „Nem szép madár, szárnyas angyal…” Angyalok, madarak és a hajnal az archaikus népi imádságokban .......................................32 Molnár Eszter: Móricz István Móricz Zsigmondhoz írt leveleinek biografi kus vizsgálata ........67 Szikszai Mária: A kulturális örökség melankóliája ..................................................................80 Furu Árpád: A kistáji sajátosságok változásai Nyárádmente népi építészetében a 18–20. század között .........................................................................................................91 Műhely Voigt Vilmos: Váratlan (?) magyar világelsőség. Ruzsa György orosz fémikongyűjteménye ....................................................................... 115 In memoriam Halász Péter: „Holt magyarok istápolója”. Száz esztendeje született Mikecs László .............127 Szemle Czégényi Dóra: Kutatástörténeti eredmények a romániai magyar néprajztudományban ......140 Nagy Ákos: Kulturális gyakorlatok és reprezentációk néprajzi kutatásai .............................145 Nagy Ákos: Tanulmányok a néprajz és az archívumok kapcsolatának múltjáról, jelenéről és jövőjéről .........................................................................................................146 Bakos Áron: Értékszemle ......................................................................................................148 Makkai Júlia: A tárgyi és szellemi értékek feltárásának változatai Erdélyben ......................150 Molnár Beáta: Hogyan nézzünk az európai múzeumokra? ...................................................153 Szőcsné Gazda Enikő: 18. századi forrásmunka Erdélyről ...................................................158 Sándor Cecília: A székely népballadagyűjtés negyed évszázadnyi hiányosságát pótló hagyaték ...................................................................................................................159 Tekei Erika: Sztánai Füzetek és Kis Magyar Néprajz............................................................161 Ágoston-Szűcs Brigitta: Az emberi sorsfordulások trilógiája ...............................................164 Deák-Sárosi László: Velünk élő hagyomány .........................................................................167 Szőcsné Gazda Enikő: Milyenek voltak nagyszüleink virágoskertjei? .................................169 Tar Virág Erzsébet: „Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák” .......................................171 Kató Mária Magdolna: Kallós Zoltán „első kilencven” évének története .............................173 Mogyorósi Ágnes: Itt van otthon Kallós Zoltán ....................................................................176 Halász Péter: Egy példamutató tanárember néprajzi gyűjtőmunkája ....................................177 Halász Péter: Érmelléki néprajz és helytörténet ....................................................................179 Bulcsu László: Település és kultúra új perspektívában ........................................................181 Nagy Ákos: Egy falu kőbe vésett múltja ..............................................................................183 Halász Péter: A „múlt használata” .........................................................................................184 Iancu Laura: Tudománnyal a művelődés szolgálatában .......................................................188 Máté Gábor: Tükör a Kárpátokon. Refl exiók Halász Péter könyvéhez .................................190 Nagy Ákos: A nagy háború egy tüzér levelei tükrében .........................................................194 Balatonyi Judit: „Megpengetett poharak” ..............................................................................195 Bakos Áron: Társadalomtudományi kisokos .........................................................................198 Keszeg Anna: A megmutatás művészete és az élettörténet megmutatása ..............................199 Szabó Miklós: „Megengedem önmagamnak, hogy ismét tündérkert legyen” ......................202 Szász István Szilárd: Belépés jelszóval. Az internetes kutatások lehetőségeiről ..................207 Tatár Erzsébet-Tímea: Paradigmák változó esélyei Délkelet-Európában .............................209 Tánczos Vilmos: Egy régi mirákulumgyűjtemény a csodákkal jeleskedő csíksomlyói kegyszoborról ............................................................213 hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries 2017.-Erdélyi Múzeum -79. évf. 2. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject néprajz hu_HU
dc.title 2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 2. füzet - teljes kötet hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom