Erdélyi Digitális Adattár

Debreczeni Márton, az “egyetlen” erdélyi bányász műszaki öröksége

Show simple item record

dc.coverage.spatial Erdély hu_HU
dc.coverage.temporal 19. sz. hu_HU
dc.creator Bitay, Enikő hu_HU
dc.date.accessioned 2017-10-06T07:10:08Z
dc.date.available 2017-10-06T07:10:08Z
dc.date.created 2016
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-606-739-062-9
dc.identifier.issn 2068 – 3103
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30115
dc.description.abstract A kalotaszegi Magyargyerőmonostoron nevezetes fazekascsalád sarjaként 1802-ben született Debreczeni Márton a reformkori Erdély ipartörténetének kimagasló személyisége: mérnök, feltaláló, iparszervező, szakíró és szótárszerkesztő, aki szerteágazó tevékenységével az erdélyi bányászat korszerűsítése és a fémkohászat fejlesztése terén egyaránt maradandót alkotott, de kora divatjának engedve gazdag irodalmi örökséget is hagyott maga után. Érdekes, hogy míg szépirodalmi tevékenysége viszonylag ismertebb, műszaki hagyatékának teljes körű feldolgozásával adós maradt az utókor. Ebből az adósságból kíván valamennyit törleszteni könyvünk Debreczeni életpályájának fölvázolásával és a kéziratos hagyaték ismertetésével, a tragikusan rövidre szabott életútba ágyazott életmű bemutatásával. A kéziratos dokumentumok feldolgozása során elsődlegesen a műszaki újításokra terjedt ki a szerző figyelme, ennek a jegyében bontja ki Debreczeni Márton műszaki-tudományos tevékenységét, amelynek eredményei (mindenekelőtt az akkori vaskohászatba bevezetett legkorszerűbb levegőfúvója, a Debreczeni-csigafúvó) nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerést szereztek számára. Egyszersmind megannyi szakközlemény szerzőjeként, fontos bányászati szakszótárak szerkesztőjeként úttörő szerepet játszott a magyar műszaki nyelv megteremtésében és további fejlődésében. A könyv háttértörténetéhez tartozik az Erdélyi Múzeum-Egyesület kezdeményezésére indított nagyszabású program, melynek keretében Debreczeni életművének fellelhető dokumentumait digitalizálták és folyamatosan közreadták. E munka folyományaként született meg sorozatunknak ez a legújabb kötete is. hu_HU
dc.description.tableofcontents Bevezető 1. Debreczeni Márton pályafutása 1.1. Életút és szakmaválasztás 1.2. Az alkotó mérnök 1.3. Debreczeni Márton kortársai tükrében 2. Debreczeni Márton újításai, találmányai 2.1. A Debreczeni-csigafúvó 2.1.1. A csigafúvó szerkezete 2.1.2. A csigafúvó működése és alkalmazása 2.2. Technológiai újítások 2.3. Műszaki feljegyzések, számítások, rajzok 3. Debreczeni Márton hozzájárulása a magyar műszaki nyelv megteremtéséhez 3.1. A magyar nyelvű szakképzés és (közösségi) szakmai társulatok 3.1.1. Magyar nyelvű bányászati-kohászati szakképzés 3.1.1.1. A selmecbányai akadémia 3.1.1.2. Az erdélyi kémiai-kohászati iskola megalapítása 3.1.2. Debreczeni Márton és a selmecbányai akadémia 3.1.3. A magyar nyelvű műszaki társulatok, intézmények megjelenésnek jelentősége 3.1.3.1. A világ első nemzetközi műszaki tudományos kongresszusa és egyesülete 3.1.3.2. Magyar természettudományi és műszaki-tudományos egyesületek, társaságok megalakulása a 19. században 3.1.3.3. Debreczeni Márton tudományos közösségépítő, közérdekű tevékenysége 3.2. A műszaki szaknyelv és szakirodalom kialakulásának története 3.2.1. A műszaki szakirodalom kialakulásának előzményei 3.2.2. A magyar műszaki (bányászati és kohászati) szakirodalom megjelenése 3.2.3. Debreczeni Márton kéziratban maradt szakmunkái 3.3. A szótártörténet állomásai (szójegyzékek, szótárak, enciklopédiák) 3.3.1. Szótáraink a 19. századig 3.3.2. Magyar szakszótárak a 19. század első felében 3.3.3. A műszaki (bányászati) szakszótárak 3.4. Debreczeni Márton szótárai 4. Debreczeni Márton az Erdélyi Digitális Adattár Tudóstárában Zárszó: az „egyetlen” erdélyi bányász Felhasznált irodalom Melléklet Debreczeni Márton kéziratai a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban Debreczeni Márton kéziratai a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán The „Only” Transylvanian Miner, Debreczeni Márton’s Technical Legacy Patrimoniul tehnic al lui Debreczeni Márton, „singurul miner al Transilvaniei” hu_HU
dc.format PDF en
dc.format.medium paper en
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek ; 9. sz.; 2016 hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject Debreczeni Márton hu_HU
dc.subject csigafúvó hu_HU
dc.subject magyar műszaki nyelv hu_HU
dc.subject selmecbányai akadémia hu_HU
dc.subject szótártörténet hu_HU
dc.subject szakszótár hu_HU
dc.title Debreczeni Márton, az “egyetlen” erdélyi bányász műszaki öröksége hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom