Erdélyi Digitális Adattár

2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 1. füzet - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács, András hu_HU
dc.date.accessioned 2017-09-14T11:28:01Z
dc.date.available 2017-09-14T11:28:01Z
dc.date.created 2017
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1453-0961
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30114
dc.description.tableofcontents Jakó Zsigmond 100 Az igazságot meg kell ismerni, és azt ki is kell mondani! Kulcsár Árpád beszélgetése Jakó Zsigmonddal ....................................................................1 Fodor Pál: Néhány szó Jakó Zsigmondról és hagyatékáról – köszöntő gyanánt .......................6 Hegyi Géza: Jakó Zsigmond és az Erdélyi okmánytár ............................................................10 Balázs Mihály: Jakó Zsigmond és a szegedi kora újkori vállalkozások ..................................18 Oborni Teréz: Jakó Zsigmond és a kora újkor kutatása ..........................................................21 Pál Judit: Jakó Zsigmond, a tudományszervező ......................................................................25 Sipos Gábor: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi levéltárügy ..................................31 Kovács András: Jakó Zsigmond, a tanár ..................................................................................35 Fejér Tamás: Szakembernevelés az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatóintézetében ...............39 Lupescuné Makó Mária: Jakó Zsigmond település- és népiségtörténeti kutatásai ..................43 Dáné Veronka: Szubjektív életrajz ...........................................................................................53 Zsoldos Attila: Egy posztumusz Jakó-kötetről ........................................................................59 Tanulmányok Hegyi Géza: Terrae Christianorum. A „keresztény földre” telepedett románok dézsmáltatásának kezdete ....................................................................................................61 Gálfi Emőke: A kolozsvári és a gyulafehérvári ötvösök viszálya a 16. század végén .............76 Kázmér Miklós–Timár Gábor: Az északi fény első tudományos leírása – Marcello Squarcialupi: De coeli ardore (1580) ..................................................................82 Fejér Tamás: Az erdélyi kora újkori okleveles gyakorlat datálási kérdéseiről .......................88 Nagy Kornél: Andrea Santacroce bécsi apostoli nuncius és az erdélyi örmények egyháza .........102 Fehér Andrea: Lakodalmak a Székely családban. Adalékok a 18. századi erdélyi házassági szokásokról ..................................................... 118 Zsoldos Ildikó: A Vécseyek Szatmárban ..............................................................................130 Lőrinczi Dénes: Nagy-Románia oktatáspolitikája a Székely Mikó Kollégium történetében (1918–1938) .....................................................142 M. Lezsák Gabriella: „Ott békültem ki magammal és a sorssal…” László Gyula kolozsvári évei (1940–1949) a tudomány és a haza szolgálatában .............168 Szemle László László: A Wesselényiek földjén: Erdély és az Alföld peremén ..................................183 Fehér Andrea: Szövegbe zárt normaszegők ...........................................................................186 Markaly Aranka: Az írás, amely megörökít és emlékeztet ....................................................189 Bakk Antal-Pál: A Kölesériána sorozat első kötetéről ...........................................................191 Bakk Antal-Pál: Erdély aranybányászata ...............................................................................195 Tóth Levente: Hit – tudomány – közélet ..............................................................................197 Olosz Levente: A kolozsvári zsidóság keresztmetszete .........................................................200 Sütő Kálmán Zsolt: Szemelvények egy gazdag életműből ....................................................204 Gaal György: Életpálya az erdélyi tanügy és művelődéstörténet szolgálatában ...................205 Ladó Ágota: Kötelezők röviden .............................................................................................210 Egyesületi közlemények Bitay Enikő: Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2016. évi munkájáról ..........213 hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries 2017.-Erdélyi Múzeum -79. évf. 1. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.title 2017.-Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet, 1. füzet - teljes kötet hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom