Erdélyi Digitális Adattár

Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben

Show simple item record

dc.contributor.editor Keszeg, Vilmos
dc.date.accessioned 2017-06-22T10:52:03Z
dc.date.available 2017-06-22T10:52:03Z
dc.date.created 2011
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978 606 8178 37 0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30029
dc.description.abstract Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az iskola mint intézmény története, a pedagógus- és diáktársadalom életkörülményei és szakmai teljesítményei, az iskolalátogatás feltételei és körülményei, az oktatás módszerei és segédeszközei az évszázadok során, az oktatást meghatározó szakmai, politikai, ideológiai és társadalmi körülmények, az oktatástörténet kutatásának forrásai és módszerei. hu_HU
dc.description.tableofcontents Egy konferencia előadásairól ..........................................................................................................7 Róth András Lajos: Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis – az iskolai értesítő ..................9 Sebestyén Kálmán: Az erdélyi magyar népiskolák eredményessége a XVIII–XIX. század fordulóján a vizitációs jegyzőkönyvek tükrében ............................ 19 Boldizsár Zeyk Imre: Adatok Kalotaszeg magyar oktatás- és iskolatörténetéhez ................. 27 Bartis Erika: Csík-, Gyergyó- és Kászonszék iskolatörténete (1540–1848) ........................... 57 B. Garda Dezső: A gyergyói iskolák történetéből a XX. század második évtizedéig ............ 85 Szőcs János: Elemi oktatás Csíkszékben (1571–1800) ............................................................ 105 Farkas Aladár: Másfél évszázados a borszéki oktatás ............................................................. 111 Bura László: Szatmárnémeti 1948-ban létesített magyar tannyelvű állami középiskolájának hat évtizede .............................................................................................. 135 Kiss Székely Zoltán: Adalékok a Marosvásárhelyi Református Kollégium Természetrajzi Katedrájának történetéhez ......................................................................... 143 Vida Tekei Erika: A marosvásárhelyi ev. református kollégium történetének története .... 152 Gaal György: Diákkörök és -egyesületek a XX. századi kolozsvári Unitárius Kollégiumban (1900–1948) ................................................................................ 168 Lőrinczi Réka: Észrevételek a Kolozsvári Grammatikáról ..................................................... 176 Oláh Anna: „…Tanítani kell, de jól tanítani – mindent…” Korszerű, komplex gyakorlati ismeretek oktatása Bolyai Farkas matematika-, fizika- és kémialeckéin ..... 194 Szabó-Thalmeiner Noémi: Az erdélyi magyar pedagógusképzés összehasonlító vizsgálata (1990–2006) ............................................................................... 214 Ozsváth Imola: Néptanítók néprajzi munkássága ................................................................... 224 Vajda András: Egy sáromberki néptanító biográfiája ............................................................. 264 hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject oktatástörténet hu_HU
dc.title Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben hu_HU
dc.title.alternative Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

Saját fiókom