DSpace Repository

„…hogy legyen a víznek lefolyása..."

Show simple item record

dc.contributor.editor Benő, Attila hu_HU
dc.contributor.editor Fazakas, Emese hu_HU
dc.contributor.editor Kádár, Edit hu_HU
dc.date.accessioned 2017-06-22T10:03:20Z hu_HU
dc.date.available 2017-06-22T10:03:20Z hu_HU
dc.date.created 2013 hu_HU
dc.date.issued 2013 hu_HU
dc.identifier.isbn 978-606-8178-72-1 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/30026 hu_HU
dc.description.abstract Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére hu_HU
dc.description.tableofcontents Előszó ........................................................................................................................................ 13 Alberti Gábor és Farkas Judit Vonzóak-e a magyar főnevek? ............................................................................................. 17 Bencze M. Ildikó Miért nem tudjuk még mindig, hogyan keletkezett a beszéd? ...................................... 31 Benő Attila Igei jelentés és fordítás. A magyar–angol versfordítás néhány lexikai kérdése ......... 43 Berszán István Szün-bolon és gyakorlat, avagy hogyan talál a tudomány szelleme a lélek palackjába? ......................................... 53 Bodó Csanád A moldvai magyar nyelv felfedezése .................................................................................... 63 M. Bodrogi Enikő Megmentem magamnak ezt a nyelvet? ............................................................................... 73 Csomortáni Magdolna A szép melléknév Erdélyi magyar szótörténeti tárbeli helynévadalékairól ................. 85 Csörsz Rumen István „Eluntalak nézni, Európábul szömlélni” Wathay Ferenc: Ázsiának földe… .............. 89 F. Dornbach Mária és Kontra Miklós Falusi történet .......................................................................................................................... 99 Fazakas Emese Egybe, egyben vagy együvé, netán össze? ........................................................................... 121 Fazakas Noémi A nyelvi revitalizáció szakirodalmának néhány ideológiai vonatkozása .................. 143 Fehér Krisztina A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika .............................................. 151 Gasparics Judit Nyelvek és nyelvváltozatok a goricskói Szerdahelyen .................................................... 171 Hegedüs Béla János evangéliumának eleje hat bibliafordításunkban .................................................. 181 Imre Attila A cognitive approach to the Hungarian preverb végig .................................................. 187 Józsa István Kalandok egy gondolati tér megragadásához .................................................................. 199 Kálmán László Két elméletcsaládról ............................................................................................................. 207 Kas Bence A fonológia a nyelvészeti elméletekben és a beszélők mentális valóságában ........... 225 Katona Hajnal Tünde Nyelvi jogi ismeret a romániai falusi magyarság körében ............................................ 235 Keszeg Vilmos Könyvdedikálás a kommunizmus éveiben ...................................................................... 247 Kiefer Ferenc Néhány észrevétel a majd adverbiális partikuláról ........................................................ 259 Kis Tamás A „palatális” dzś a magyarban ............................................................................................. 267 Kugler Nóra A módosítószók és a nyelvi polaritás ................................................................................. 297 Lanstyák István Nyelvi problémák a bibliafordításban ............................................................................... 309 Máthé Dénes Szilágyi N. Sándor: a szimpatikus embertudományról ................................................. 319 A. Molnár Ferenc Etimológiai, szótörténeti megjegyzések az Erdélyi magyar szótörténeti tár három szavához ............................................................................................................... 329 Cs. Nagy Lajos A vargyasi új gyűjtés lexikai tanulságai ............................................................................ 335 Nagy L. János A sorrendi jelentés kérdéséhez ........................................................................................... 343 Németh Boglárka Minden vízbe mártott test… A habitualitás és a generikusság a magyar aspektusrendszerben – egy kétszintű aspektuselméleti megközelítés ...................................................... 353 Orbán Gyöngyi Isten a tanú Németh László és Jacques Derrida tanúságtételei az értelmiség hivatásáról ........... 363 Papp Andrea Arcképvázlatok. Műfordítónők a magyar irodalomban ............................................... 373 Péntek János A határtalanítás határai ....................................................................................................... 377 Rebrus Péter Miért nincs j? ......................................................................................................................... 383 Sándor Katalin Az én és a másik idegensége A feltétel nélküli kapituláció múzeumában ................. 403 Sárosi-Márdirosz Krisztina-Mária Kétnyelvű hivatalos űrlapok elemzése a fordítási jelenségek szempontjából ........... 409 Simoncsics Péter „A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd” A törvényekről – a társadalomban, a természetben és a nyelvben ............................. 423 Siptár Péter Palatálisok .............................................................................................................................. 433 T. Szabó Levente Az összehasonlító irodalomtudomány kelet-európai feltalálása és beágyazottsága az 1870-es években: az Acta Comparationis Litterarum Universarum Egy kutatás keretei ................................................................................................................. 449 Szalai Andrea A kínálás pragmatikája gábor roma közösségekben ...................................................... 461 Szántó Bíborka A szinesztézia mint szimbolikus kapcsolat ...................................................................... 475 Szentgyörgyi Rudolf Higany hullott Szodomára? Avagy: a bibliafordító esete az alkímiával .................... 489 Tolcsvai Nagy Gábor Szabadság, avagy tapasztalat, testben létezés (embodiment) és jelentés .................... 499 Varga P. Ildikó Vikár Béla és az illusztrált Kalevala-kiadás(ok) .............................................................. 513 Vargha Fruzsina Sára Nyelvatlaszok a szekrényben ............................................................................................... 523 Voigt Vilmos és Tóth Szergej A város szemiotikája felé. Városi tünettan ....................................................................... 531 Vörös Ferenc A Szilágyi családnév nyelvföldrajzáról A történeti és jelenkori adatok vizsgálata térinformatikai módszerekkel ................ 551 Zsemlyei Borbála A romániai magyar elektronikus média nyelvhasználatában mutatkozó toldalékhasználati bizonytalanságok A 2011-ben végzett médiamonitorizálás tanulságai .................................................... 563 Szilágyi N. Sándor megjelent művei ................................................................................... 575 hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject Köszöntő kötet hu_HU
dc.subject emlékkötet hu_HU
dc.title „…hogy legyen a víznek lefolyása..." hu_HU
dc.title.alternative Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account