DSpace Repository

Az írás és az írott szó hatalma

Show simple item record

dc.creator Vajda, András
dc.date.accessioned 2017-05-25T10:22:44Z
dc.date.available 2017-05-25T10:22:44Z
dc.date.created 2013
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978 606 8178 90 5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/29946
dc.description.abstract Jelen kötet Vajda András 2011-ben megvédett doktori disszertációjának kiadásra előkészített változata. A szerző nem csupán a magyar, hanem az európai etnológiai-antropológiai kutatásokban is elsőként végzi el egy település mindennapi írásgyakorlatának módszeres, komplex elemzését. Kimerítő terepismeret és forrásfeltárás alapján azt követi nyomon, hogyan zajlott le az alfabetizáció folyamata, az írás hogyan épült be a közéletbe, a családok és az egyének privát világába. Hogyan vált alkalmassá az interperszonális és a generációk közötti kapcsolatok gyakorlására, a hasznosnak bizonyult tudás, a helyi emlékezet, múlt megörökítésére és tárolására, új értékek, eszmények, mentalitások közvetítésére, egyéni és közösségi identitások kifejezésére és kommunikálására. Vajda András a Maros megyei Sáromberkét a reprezentatív gyűjtőpontok sorába emeli, annak szemléltetésére, hogy a hatalom, a hivatalos intézmények és a családi-individuális érdekek és szándékok hogyan vették birtokukba az írást, az utóbbi másfél évszázad során miért, hogyan, mennyire változott meg az írás funkciója, presztízse, az írásgyakorlás technikája, az íráshoz, az írott szövegekhez való viszonyulás. hu_HU
dc.description.tableofcontents Bevezető Források és módszerek A kutatás időkerete Módszerek Megfigyelési helyzetek és a megfigyelés típusai Források Adatrögzítés és feldolgozás1 Az értelmezés módszerei Kontextusok (társadalmi, gazdasági, kulturális kontextusok) A település földrajzi fekvése Közigazgatási és táji hovatartozás. Kulturális kontextus A település a (szak)irodalomban. Irodalmi, történeti, néprajzi reprezentációk Klasszifikáció(k) Társadalmi változások Gazdasági mozgalmak Oktatás és alfabetizáció Kulturális intézmények és kulturális élet Közintézmények és intézményesülés Infrastruktúra és modernizáció Íráshasználat és írásfunkciók a nyilvános térben Sáromberke információs központjai A profán terek íráshasználata Közintézmények, kereskedelmi egységek, névtáblák A kommunikált tartalom és a médiumok A kulturális és szórakoztató műsorok közzétételének médiumai Politikai pártok és a nyilvános terek használata Szóbeliség és írásbeliség: a hatalom kommunikációs stratégiái A szakrális terek íráshasználata A református templom és környezete Írott szövegek a református templomban és környékén A református templom köré csoportosuló szövegek funkciói Összefoglalás Vajda András: Az írás és az írott szó hatalma Az írott szövegek rendszere(i), a parasztirattárak Elméleti kiindulópontok Az írott szövegek rendszerezése és az erre irányuló kutatások Archívumok, levéltárak, irattárak Tipológia Adaptációk A Mózes család irattára A nagycsalád és a generációk Az irattár szerkezete és szövegtípusai Az irattár helye és szerepe a családi élettérben A Szabó Kádár család irattára A nagycsalád és a generációk Az irattár szerkezete és szövegtípusai Az irattár helye és szerepe a családi élettérben A Berekméri család irattára A nagycsalád és a generációk Az irattár szerkezete és szövegtípusai Az irattár helye és szerepe a családi élettérben Habitusok: a használat és a megőrzés típusai Az írás, az iratok és az irattár funkciói Miről „beszélnek” a parasztirattárak? Összefoglalás Az írás kontextusai Írás, kommunikáció, történelem: második világháborús katonalevelek A levélírás története A levélírás a kutatásokban Sáromberki második világháborús levelek Levélközösségek – levelező társadalom Íráskényszer: a katonák levelezési szokásai A levelek szerkezete A levelek és az emlékezet: a világháború narratív reprezentációi a személyes iratokban Összefoglalá Emlékversek Az emlékversírás hagyománya Emlékfüzetek és emlékversírás a sáromberki társadalomban Az emlékfüzetek szerkezete Az emlékfüzetek funkciói Összefoglalás 7 Írásfunkciók, íráshasználat Verselők, versek, vershelyzetek: amatőr írók Amatőr írók és kontextusok A versírás helyi hagyománya Esetelemzés: egy betolakodó író és könyvének története Összefoglalás Emlékezés és a személyes múlt megalkotása: népi önéletírások Az önéletírások kiadása és kutatása Élettörténetek a sáromberki társadalomban Berekméri István Andrásé élettörténete Biografikus stratégiák Visszaemlékezés és megszerkesztés: a múlt felidézése A történet struktúrája A hatalmi, hivatalos beszédmód hatása az élettörténet szövegére Az élettörténet funkciói – az élettörténet használata Összefoglalás A történetírás helyi specialistái: a rólunk szóló történelem A lokális történelem alakzatai a sáromberki társadalomban Mózes András biográfiája A kéziratos falumonográfia szerkezete Szerzői intenciók és habitusok Összegzés Írásfunkciók, íráshasználat Következtetések Az adattárról Irodalom Helynévmutató Rezumat Summary Térképek Képmelléklet hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Emberek és kontextusok 9. hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject néprajz hu_HU
dc.title Az írás és az írott szó hatalma hu_HU
dc.title.alternative Az írás a mindennapokban egy Maros menti településen hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account