DSpace Repository

2016 -A XXI. Fiatal műszakiak tudományos ülésszak előadásai - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Bitay, Enikő hu_HU
dc.creator hu_HU
dc.date.accessioned 2016-03-08T09:20:28Z
dc.date.available 2016-03-08T09:20:28Z
dc.date.created 2016 hu_HU
dc.date.issued 2016 hu_HU
dc.identifier.isbn hu_HU
dc.identifier.issn 2393 - 1280 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/29162
dc.description.abstract XXI. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa - Proceedings of the XXI-th International Scientific Conference of Young Engineers hu_HU
dc.description.abstract hu_HU
dc.description.tableofcontents ELŐSZÓ 27 Gyulai József Ha most kezdeném… 31 M. Csizmadia Béla A kísérletek tervezésének módszerei 37 Rajnai Zoltán Gyakorlatorientált képzés a műszaki felsőoktatásban 45 Kelemen András Új anyagok és irányzatok a teljesítményelektronikában 49 Agg Péter András, Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László Szoftver által definiált hálózatok áttekintése 57 Almádi Bernadett, Rezsabek Tamás, Szarvas József Gombatermesztés foglalkozási betegségei 61 Andraws Andrew, Kovács-Coskun Tünde A lézervágás biztonságtechnikai kérdései 65 Angi Norbert, Răzvan Udroiu, Angel Huminic Könnyű sportrepülőgép tervezése szélcsatorna tesztek és korszerű tervezőprogramok alkalmazásával 69 Asztalos Lilla, Károly Dóra Patológiás sztentek vizsgálata 73 Bagyinszki Gyula, Bitay Enikő Nemzetközi hegesztő szakemberek képzési rendszere 77 Baranyai Dávid, Török Ádám A magyarországi gyalogos balesetek góchelykutatása 81 Barányi István Az abráziós kopás kezdeti szakaszának jellemzése szimulációs modell segítségével 85 Bárócz Álmos, Forgó Zoltán Kerékpár gázrugó mozgáskarakterisztikájának vizsgálata 89 Bera Bálint, Pokorádi László Leszálló közforgalmú repülőgépek zajának mérése 93 Bera József Környezeti zaj a mindennapokban 97 Bitay Enikő, Bagyinszki Gyula Robotok és a sajtoló hegesztések fejlesztései 101 Bitay Enikő, Kacsó Irén, Claudiu Tanaselia, Nyulas Dorottya, Pánczél Szilamér, Veress Erzsébet Vassalak leletek a római limes erdélyi, Maros megyei szakaszáról (Marosvécs, Mikháza, Felsőrépa). FTIR és XRF spektroszkópiai jellemzés. 105 Bobek Janka, Molnár Éva, Rippelné Pethő Dóra, Bocsi Róbert Savas karakterű gázok szelektív kén-hidrogén-mentesítése. 109 Bocsi Róbert, Rippelné Pethő Dóra, Horváth Géza, Hanák László, Hodai Zoltán Algatermesztő rendszer energetikai hatásfokát befolyásoló tényezők vizsgálata 113 Bődi Szabolcs Polimer-kerámia-fém kompozit rendszerek tanulmányozása 117 Csege Gyula, Gáll Tamás Magávagyonvédelem akadályai napjainkban 121 Darvay Zsolt, Takács Petra-Renáta Új rövid lépéses belsőpontos algoritmus horizontális lineáris komplementaritási feladatokra 125 Dineva Adrienn, Nagy István Adaptív wavelet-alapú zajcsökkentő eljárás mobilrobot távérzékelési adatfeldolgozó rendszerében 129 Domonyi Erzsébet, M. Csizmadia Béla, Zachár András A tömegbetonok hőátadási tényezőjének becslési módszere 133 Drégelyi-Kiss Ágota Dimenzionális mérések ipari CT berendezéssel 137 Fábián Enikő Réka, Dobránszky János, Csizmazia János Duplex acéllemezek lézersugaras hegesztésekor bekövetkező változások 141 Farkas Gabriella, Horváth Teréz Veronika Hibaelemzés alkalmazása veszélyes áru szállítására 145 Farkas Levente, Pokorádi László A blokk-diagram és a hibafa elemzés kapcsolata 149 Farkas Tibor, Hronyecz Erika A katasztrófahelyzetek alapvető információs igényei (képességek és követelmények) 153 Farkas Tibor, Hronyecz Erika Új biztonsági kihívások az európai unió tagállamaiban – koncepciófejlesztés az európai biztonságpolitikában 157 Fekete Albert-Zsombor, Jakab-Farkas László Beágyazott rendszer fejlesztése tömegspektrometriás mérések ethernet alapú hálózaton való továbbítására 161 Feleki Attila A magasfeszültségű távvezetékek tartóoszlopainak szerkezetvizsgálata 166 Fődi Gábor Az ember-robot biztonsága a strukturálatlan környezetben 169 Gábora András, Magyari Attila, Zilahi Krisztián László, Lovadi Gyula Dávid, Varga Tamás Antal, Sipos Kristóf Balázs Elektromos járművek tervezése és építése. Múlt és jövő. 173 Göblyös Béla, Réger Mihály Lokális energiaforrások távhő célú felhasználási lehetőségének vizsgálata. 177 Gonda Viktor, Varga Péter Rod-on-rod Taylor teszt modellezése. 181 Haraszti Ferenc Korrózió vizsgálatok alapjai. 185 Haraszti Ferenc Acél próbatestek korróziós vizsgálata. 189 Hodai Zoltán, Rippelné Pethő Dóra, Horváth Géza, Hanák László, Bocsi Róbert Biomassza szuszpenzió sűrítési lehetőségeinek vizsgálata flotálási művelettel. 193 Horváth Richárd, Drégelyi-Kiss Ágota Poliamid forgácsolhatóságának vizsgálata kísérletterv segítségével. 197 Hudák József, Literáti Zsolt, Kovács Imre, Radnay László Facsapos kapcsolatok kísérleti vizsgálata: rostirányú húzás 201 Kakucs András, Popa-Müller Izolda, Pásztor Judith Aluldeterminált szerkezetek zérus frekvenciájú sajátmódjainak valósághű ábrázolása 205 Keresztes Zoltán, Ladányi-Pára Gergely, Katona Bálint Üveggömghéj erősítésű alumínium mátrixú szintaktikus fémhab kvázi-statikus nyomóvizsgálata 209 Kisfaludi-Bak Zsombor Közvetlen nyírási kísérlet modellezése véges-elem eljárással 213 Kiss Leizer Géza Károly, Berek Lajos Veszély- és katasztrófa helyzetekben keletkező hulladékok a közúti közlekedésben 217 Kocsis Dénes, Horváth Róbert Csövek keresztmetszet-szűkülésének modellezése és rezgésdiagnosztikai vizsgálata 221 Kodácsy János, Kovács Zsolt Ferenc A tribológiai jellemzők javítása mágneses polírozással és felülethengerléssel 225 Kopenetz Lajos, Gobesz F.-Zsongor Gondolatok a műemlék épületek és műkincsek szerkezeti anyagairól és anyagaik szerkezetéről 229 Kostyák Attila, Szodrai Ferenc Az alföldi szélenergia-potenciál vizsgálata 233 Kovács Dorina, Blücher József, Dobránszky János, Fábián Réka Nemesíthető acélok és rozsdamentes acélok plazmanitridálása 237 Kovács-Coskun Tünde Acélszerkezetek ridegtöréssel szembeni biztonsága 241 Kun Krisztián, Líska János Az ALUHAB ultrahangos forgácsolási lehetőségei marásnál 245 Kuti János Anyagtudomány laborgyakorlat módszertani fejlesztése 249 Ladányi-Pára Gergely, Keresztes Zoltán, Katona Bálint Lehet-e a fémhab köszörűanyag? 253 Liptai Tibor István, Tóth János PROFINET ipari protokoll alkalmazása elektropneumatikusan távműködtetett fúvós hangszeren 257 Máriás Nimród Szabaddugattyús Stirling motorral üzemelő leneáris alternátor fejlesztése és megvalósítása 261 Máté Balázs, Csonka Nikoletta Konverzió alapú, online központú BTL kommunikációs stratégia megalapozása az építőipari vállalkozások esetében 265 Máthé Alíz Éva A szerkezetek földrengés esetén való viselkedésének ellenőrzését célző modern koncepciók 269 Máthé Alíz Éva Energetikai koncepciók a többemeletes acél-szerkezetek szeizmikus elemzéséhez 273 Mezei Miklós, Felde Imre, Pintér Gergő Városi közlekedés monitorozása közösségi média segítségével 277 Milchis Tudor, Gobesz F.-Zsongor Egy tompa test körüli turbulens áramlat numerikus idő integrációs módszereinek a parametrikus vizsgálata 281 Molnár Éva, Rippelné Pethő Dóra, Horváth Géza, Bocsi Róbert, Bobek Janka Nátrium-hidroxid abszorbenssel végzett kénhidrogén-mentesítés gazdaságosabbá tételének vizsgálata 285 Nagy Andor-Csongor, Ursu Ivett, Moldovan Dorin Összehasonlító tanulmány egy háromszög rácsos geoszintetikus anyagokkal megerősített útszakasz valós és virtuális modellezése kapcsán 289 Nagyné Halász Erzsébet, Pokorádi László Parametrikus modellbizonytalanság egy anyagvizsgálati példa 293 Nagy Roland, Kothencz Réka, Varga Csilla, Bartha László Különböző típusú felületaktív anyagok oldhatóságának titrimetriás jellemzése 297 Nagy Sándor, Forgó Zoltán Fogtömés koptatását szimuláló berendezés tervezése és kivitelezése 301 Nguyen Huu Phuoc Dai , Duong Van Thinh E-learning módszerek a 21. században 305 Novák János Kollégiumi nevelés a műszaki felsőoktatásban 309 Nyikes Zoltán A biztonságtudatosság a digitális kompetencia tükrében 313 Palásti-Kovács Béla, Ács Dániel, Ráczi Viktor A felületi érdesség kialakulásának elemzése esztergálási és marási műveleteknél 317 Pausits Péter Speciális veszélyforrások az orvosi robotikában 321 Péter Attila Vágóbélyeg geometriájának hatása a feszültségek eloszlására 325 Pintye Gábor Üvegkerámiás főzőlapok ragasztása plazma sugárral kezelt fémfelületre 329 Pokorádi László Karbantartási folyamat valószínűségi modellje 333 Pop-Szováti Antal György, Gyenge Csaba, Borzan Marian Korszerű hegesztés technológia a háztartási gépek gyártásához 337 Porkoláb Péter, Gonda Viktor, Varga Péter Pneumatikus próbatest gyorsító tervezési kérdései a légfegyverek analógiáján 341 Rácz Pál Az elektrodinamikus alakítás alkalmazási lehetőségei 345 Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix Kritikus infrastruktúrák védelme (jogi szabályozás) 349 Répás Sándor Szoftverrádión alapuló adaptív entrópiaforrás genetikus algoritmus segítségével 353 Réti Tamás, Felde Imre Fullerén izomerek strukturális jellemzése globális topológiai gráf-invariánsokkal 357 Sipos Bence Hengeres-kúpos fogaskerékpár fogkihegyesedése és alámetszése 361 Sója János, Fogarasi Zsolt Miklós, Miskolczi Norbert Polimer hulladékok pirolízisével nyert szilárd maradékok további hasznosíthatósága 365 Soós Noémi Rita, Gyenge Csaba, Soós Ödön János Műanyag fröccsöntő szerszámok korszerű gyártástechnológiája 369 Szabó Fruzsina, Kovács Sándor, Szűcs Edit Mérnökhallgatók kompetenciafelmérése a DE műszaki karon 373 Szigeti Ádám, Kovács-Coskun Tünde Magas hőmérsékletű korrozív közegben üzemelő acélrugó gyártástechnológiai tervezése 377 Szluk István, Szigeti Ferenc, Dezső Gergely Magas hőmérsékletű korrozív közegben üzemelő acélrugó gyártástechnológiai tervezése 381 Szögi Gábor, Galambos Péter Gyártórendszerek irányítása és felügyelete az „Industry 4.0” lehetőségeinek tükrében 385 Talpas János A vidéki technikatörténeti vonzerők hasznosítása a területfejlesztésben 389 Tamashiro Vanessa Tinami, Galperin Gabriel, Silva De Sant’Ana Marcus Vinicius, Nagy István Fényerősség stabilizálása az iROOM laboratóriumban 393 Tiago Manuel A kávétermesztés gépesítésének adaptációja Angolában 397 Tokody Dániel Okos mobilitás 401 Tomori Zoltán, Vadászné Bognár Gabriella Egyszerű bolygómű gyártási interferenciái – a belső fogtőinterferencia 405 Tóthné Laufer Edit Forgácsolási paraméterkombinációk jósági tényezőjének fuzzy modell alapú becslése 409 Tuloki Szilárd, Pinke Péter TRIP600 acél lézervágása különböző munkagázok alkalmazásával 413 Ugró Máté, Gonda Viktor Az alakítási keményedés hatása a húzási viszonyra mélyhúzásnál 417 Ungvári Levente, Keczánné Üveges Andrea Ipari szürkevíz vegyszeres kezeléssel és biofilteres szűréssel való tisztításának összehasonlító elemzése 421 Uzonyi Sándor, Asztalos Lilla, Dobránszky János Additív gyártás huzalelektródás védőgázos ívhegesztéssel 425 Vaczkó Dániel Kerámia dugattyú gyártása mikrofogyasztású versenyautóhoz 429 Varga Péter, Horváth Richárd, Oláh Ferenc, Lozsek Martin Fajlagos forgácsoló erő szerkezetfüggősége 433 Varga Tamás Antal, Budai István, Gábora András, Kozma István, Manó Sándor, Mankovits Tamás Fémhabstruktúra elemzése CT felvételek alapján 437 Werner Gábor, Hanka László A mesterséges neurális hálózatok alkalmazásának lehetőségei a biometrikus személyazonosításban 441 Zilahi Krisztián László, Sipos Kristóf Balázs, Tóth Xénia Erzsébet, Lovadi Gyula Dávid Pneumatikus hajtású tanulmányautó telemetriai mérőrendszerének kialakítása 445 SZERZŐK JEGYZÉKE 449 hu_HU
dc.format Adobe PDF hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.language.iso eng hu_HU
dc.language.iso hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Műszaki Tudományos Közlemények 5. hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Edélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject Nemzetközi Tudományos Konferencia hu_HU
dc.subject International Scientific Conference hu_HU
dc.subject FMTÜ hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.subject hu_HU
dc.title 2016 -A XXI. Fiatal műszakiak tudományos ülésszak előadásai - teljes kötet hu_HU
dc.title.alternative Proceedings of the XXI-th International Scientific Conference of Young Engineers hu_HU
dc.type Book hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • MTK 5. - XXI. FMTÜ
    A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2016. március 17.)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account