Emberek és kontextusok

 

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke doktori iskolájának oktatói és hallga­tói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. A forrásközlő kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a néphagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. 2012-től kezdve a sorozat az EME kiadásában jelenik meg.

Recent Submissions

 • Keszeg, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015)
  Jelen kötet a hivatásos történelem és helytörténetírás mellett elhelyezkedő lokális történelem szövegtípusát tárja fel és értelmezi, esetelemzések formájában. A lokális történelem narratív emlékezési alakzat, amely egy ...
 • Czégényi, Dóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  A romániai magyar hiedelemkutatás az utóbbi évtizedekben a mentalitások párhuzamos különidejűségét, a hiedelmek továbbélő (survival) és új formáit, funkcióit, használati habitusait tárta fel. A figyelem az utóbbi években ...
 • Szalma, Anna-Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014)
  Szalma Anna-Mária arra vállalkozik, hogy három családi fényképarchívum segítségével végigkövesse a fotónak a mindennapi életbe való beépülését. A mintegy kétezer fotó az utóbbi egy évszázadot, két-három generáció életidejét, ...
 • Vajda, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013)
  Jelen kötet Vajda András 2011-ben megvédett doktori disszertációjának kiadásra előkészített változata. A szerző nem csupán a magyar, hanem az európai etnológiai-antropológiai kutatásokban is elsőként végzi el egy település ...
 • Keszeg, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  1990 után a kolozsvári hiedelemkutatások a pragmatikai vizsgálódásokhoz zárkóztak fel. A figyelem három irányba fordult: a hiedelemtudás specialisták kezébe való koncentrálódására, a hiedelmeknek az emberi életpályát és ...
 • Nagy, Julianna; Ozsváth, Imola (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)
  Nagyné Lakatos Julianna egy mezőségi falu, Mezőköbölkút szülötte. Parasztcsaládba született, szülei nem támogatták is­kolába kívánkozó lányuk terveit. Családot alapított, gyerme­keket nevelt, földet művelt. 13 éves korától ...
 • Keszeg, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012)