DSpace Repository

Szerkezeti anyagok technológiája - II. Hegesztés

Show simple item record

dc.coverage.temporal 20.sz. első fele hu_HU
dc.creator Gillemot, László
dc.date.accessioned 2014-04-03T15:55:16Z
dc.date.available 2014-04-03T15:55:16Z
dc.date.created 1958
dc.date.issued 1962
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/28299
dc.description Az ilyen módon most megjelenő Szerkezeti anyagok technológiája II. című kötet kizárólag a hegesztést és a forrasztást tartalmazza. Ebben a felépítésben a könyv tartalmazza a 111. éves gépészmérnök hallgatók képzéséhez szükséges alaptárgyat, de egyben magában foglalja a gépgyártástechnológusok számára a Hegesztés II. című szaktárgyat is. Éppen azért, mert a gépszerkesztő mérnököknek a hegesztési technológiát elsősorban a szerkesztés szempontjából kell ismerniük, részletesen tárgyaltam a hegeszthetőség fellételeit, a hegesztés hibáit és azok vizsgálatát, a hegeszthető anyagok megválasztását és az egyes anyagok hegesztésére alkalmazható technológiákat. Nem vettem fel azonban külön fejezetbe a hegesztett szerkezetek tervezését, mivel véleményem szerint ez a megfelelő hegesztéstechnikai ismeretek alapján már a szerkesztéssel foglalkozó szaktárgyak feladatkörébe tartozik. Annak érdekében, hogy a könyvet kezdők is használhassák, az egyes hegesztő eljárások részletes tárgyalása előtt még egy fejezetet iktattam be, amelynek célja, hogy az, aki hegesztéssel eddig nem foglalkozott, teljes áttekintést is kapjon a hegesztési eljárásokról általában. Ebben a fejezetben néhány olyan hegesztési eljárást is tárgyalok, amely a kép teljessége miatt szükséges, de amelynek ennél részletesebb és pontosabb tárgyalása a továbbiakban már mellőzhető. A könyv terjedelmének csökkentése érdekében mellőztem a nagy mennyiségű technológiai adat felsorolását, ami a gyakorlatban ugyan kétségtelenül szükséges, de tanuláskor az áttekintést zavarja. A közöli adatok tehát elsősorban csak nagyságrendi tájékozódásra alkalmasak. A könyv szerkezete tehát a szokásos hegesztési kézikönyvek szerkezetétől eltér, mivel azt a célt kívántam\ szolgálni, hogy a hegesztés alapfogalmaival megismerkedő tervező gépészmérnökök és a hegesztés tárgykörébe jobban belemélyedni kívánó gépgyártástechnológus hallgatók is egyaránt használhassák a könyvet. hu_HU
dc.description.tableofcontents Elősző 9 I. rész A hegesztés technológiája 1. A szerkezeti elemek kötésmódjai 2. A hegesztő elgárások 2.1 A kováoshegesztós 2.2 A wrmithegesztés 2.3 A ánghegesztés- 2.4 A villamos vhegesztée 2.5 Félautomatikue és automatikus hegesztési eljárások 16 2.6 Villamos eilená'láshegesztési eljárások 19 3. A hegesztesnél eiátszódó fizikai és kémiai folyamatok 20 3.1 A hőmérséklet eloszlása a hegesztés környezetében 22 3 . 2 A varrat kémiai összetétele 26 3.3 A hegesztett kötés mikroszerkezete 30 3.4 Zsugorodások és belső feszültségek kialakulása a hegesztés következtében 36 4. Hegesztett kötések és varratfalták 42 5. Lánghegesztés 47 5.1 Az acetilén előállítása 50 5.2 Paiaokgázok 54 5 . 3 A hégexztőégők 87 5.4 A ánghegesztés kivitele 31 5 . 5 Biztonsági rendszabályok 71 6. A kézi vhegesztés 6.1 Az v keletkezése és saiátságai 73 6 . 2 Az ívhegesztés áramforrása* 77 6.3 A hegesztő elektródák 84 6.4 Az 'vhegesztés segédberendezései 6 . 5 Többpélcás hegesztő eljárások 6 . 6 Szénives hegesztés 103 6.7 Védőgáz matt. • vhegesztések 105 Ai Az argonivhegesztés 107 B) A héliumíves hegesztés 112 C) A izéndioxid-vhegesztés 112 D) A hidrogén ívhegesztés 113 7. Félautomat'kut- ée automatikus hegesztések 114 7.1 Az automatizálás elv a apiai 114 7 . 2 Széni ves automatikus hegesztée 120 7.3 Automatikus (téiautomat.kus) védőgázas ívhegesztés az alapanyaggal nem egyező anyagú elektródával 121 7.4 Automatikus (télautomatikus) védőgázas ívhegesztés az alapanyagga közel azonos anyagú elektródával 123 7.5 Fedettívü automatikus es félautomatikus hegesztés metál'urgiája 132 7.6 Fedettívü automatikus és féladtoroatikus hegesztő berendezések 140 7.7 A tedet.tivü automatikus hegesztés üzemi adatai I56 7 . 8 Salakhegesztés I®*1 EME Tartalomiegyztic 295 7.9 A2 Elin—Hafergut-eljárás 162 8. Villamos ellenáHáshegesztée 8.1 A tompahegesztés 164 8.2 A tompahegesztésű kötés szerkezete 175 8.3 A ponthegeszt,és 180 8.4 A vonalhegesztés .. 192 8.6 A osaphegesztés tCyc-arc hegesztés) 195 II. rést A hegesztések vizsgálata 1. A hegeszthetőség fogalma 197 2. A hegeszthetőaés vizsgálata 202 2.1 Repedekenység próbák 202 2.2 A ridegség vizsgálatára szolgáló próbák 204 3. A hegesztés statika ée dinamikus szilárdsági vizsgálata 212 3.1 Szakitóv'^agá atok 213 3.2 Nyiróvizsgálat 216 3.8 Haihtóv'zagálat 217 3.4 Dinamikus vizsgálatok 218 4. Hegesztett kötések 'árasztó vizsgálata 219 5. A hegesztési varratok roncsolásmentes vizsgálata 225 6.1 A felvételkészítés 226 5.2 A felvételek értékelése 229 III. rész A hegesztés alapanyagai 1. Az acélok hegesztése 232 1.1 Szerkezet acélok - 232 1.2 243 1.3 Különleges aoéibk 245 2. Aoélöni vények hegesztése 249 3. Öntött vas hegesztése 250 4. Az aluminium és ötvözeteinek hegesztése 256 4.1 A kohóaiuminfum hegesztése 257 4.2 Alumíniumötvözetek hegesztése 260 5. A réz és ötvözeteinek hegesztése 264 6. Egyéb fémek hegesztése 267 IV rész Forrasztás 1. A forrasztár alapfogalmai 269 2. Forraszanyagok 273 2.1 Lágy forraszok .. 273 2.2 Kemény forraszok 276 3 Folyasztós zerok 277 4. A forrasztás hőforrásai 279 7. rész A fémek darabolása és megmunkálása fwel és lánggal 1.. A fémek megmunkálása lánggal 282 1.1 Lángvágáe 282 1.2 Az nxigéngyalu 289 2. Az ívvágás * 291 Irodalom hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.relation.ispartofseries Szerkezeti anyagok technológiája hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject anyagtechnológia hu_HU
dc.subject technikatörténet hu_HU
dc.subject hegesztés hu_HU
dc.subject forrasztás hu_HU
dc.title Szerkezeti anyagok technológiája - II. Hegesztés hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account