DSpace Repository

Műszaki Tudományos Közlemények - Papers on Technical Science

Műszaki Tudományos Közlemények - Papers on Technical Science

 

A Műszaki Tudományos Közlemények sorozatot 2014-ben hozta létre az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya (EME MTSZ) azzal a céllal, hogy a műszaki tudományok szakterületén a Kárpát-medencében végzett kutatások fejlődéséről, stádiumáról, eredményeiről naprakész tájékoztatót nyújtson. A sorozatkötet átfogó, mélyen interdiszciplináris jellegű, mozaikszerűen összeválogatott műszaki tudományterületekre enged bepillantást, és ezáltal tömören bemutatja a Kárpát-medencei tudományos érdeklődés és elért eredmények sokszínűségét, értékét, nem utolsósorban a fejlődés ígéretes tartalékait. Évi rendszerességgel ebben a sorozatban jelennek meg a márciusban tartott Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakán, valamint a novemberi Műszaki Tudományos Ülésszakon bemutatott előadások közlésre elfogadott, lektorált tanulmányai. A sorozat az EME felvállalt céljaihoz híven a magyar szaknyelv ápolását is támogatja, így a nyomtatott sorozatkötet magyar nyelven jelenik meg. A széles körű nemzetközi terjesztés érdekében a sorozat teljes angol nyelvű változatát 2018-tól online is közzétesszük.

A sorozat honlapja: https://eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm.

The Technical Sciences Department of the Transylvanian Museum Society created the Műszaki Tudományos Közlemények (Papers on Technical Science) series in 2014 with the aim to offer up-to-date information regarding the development, results and present state of the research conducted in the Carpathian basin in the field if Technical Sciences. The volume comprising the series is comprehensive, it has a profoundly inter-disciplinary character, it allows for a glimpse into a patchwork-like selection of different specialities within the broader technical sciences and thus it is a compact presentation of the value and diversity of the scientific interest; its results in the Carpathia basin and also the promise of its developing potentials. This is the series which publishes year after year those peer-reviewed studies that were accepted for publication and presented during the Young Technical Scientists’ Conference held every year in March and also during the Conference of Technical Sciences, held every November. The series – true to the aims assumed by the EME supports the cultivation of the Hungarian scientific language therefore the printed edition is published in Hungarian. For the purpose of broader international dissemination since 2018 we also publish online the English version of the entire series.

The series webpage: https://eme.ro/publication/mtk/mtk-main.htm.

Collections in this community

 • A XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2013. november 23.)
 • A XV. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2014. november 22.)
 • A XX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2015. március 19.)
 • A XVI. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2015. november 21.)
 • A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2016. március 17.)
 • A XVII. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2016. november 26.)
 • A XXII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2017. március 23.)
 • A XVIII. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2017. november 25.)
 • A XXIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2018. március 22.)
 • A XIX. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2018. november 24.)
 • A XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2019. március 28.)
 • A XX. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2019. november 23.)
 • A XXV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2020. március 26.)
 • A XXI. Műszaki Tudományos Ülésszak előadásai (Kolozsvár, 2020. november 21.)

Recent Submissions

 • Pásztor, Judit; Popa-Müller, Izolda (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A hárompont-függesztő berendezés a traktor vázához rögzített, rudakból álló karrendszer, amely három pontban rögzíti és függeszti a csatolt munkagépet. Szerepe van az erőgép-munkagép gépcsoport üzemeltetésében. A vontatás ...
 • Kis, Ádám; Nagy, Andor Csongor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Napjainkban gyakorlatilag minden mérnöki és alkotói szakmában egyre nagyobb teret hódít a parametrikus tervezés és a különböző szimulációs módszerek. A tanulmány ezen módszerek kombinálásának gyakorlati alkalmazhatóságát ...
 • Kelemen, Csongor; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az evolvens csigák gyártáspontossága igen fontos követelmény, részben azért, mert a működő csigahajtás egyik elemét képezik, másrészt pedig azért, mert az evolvens fogazat lefejtő csigamarójának alapfelületét képezik. Jelen ...
 • Karda, Szilárd; Nagy-György, Tamás; Boros, József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az energiahatékony épületek fokozott figyelmet élveznek az utóbbi időben, mivel olyan irányt képviselnek, ami elősegíti a fenntartható, versenyképes és dekarbonizált energiapolitika célkitűzéseit. Annak érdekében, hogy az ...
 • Hodgyai, Norbert; Tolvaly-Roșca, Ferenc; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Jelen közlemény az alámetszés sajátos eseteit vizsgálja akkor, amikor a lécprofilnak nemcsak az egyenes, hanem a lekerekített szakaszát is generáló profilnak tekinti. A szakirodalomban elterjedt 0,38 m sugarú csatlakoztatási ...
 • Gyéresi, Hunor András; Cristea, Luciana; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A fogaskerék-hajtóművek hajtásminőségét jelentősen befolyásolja a fogazat pontossága. Amennyiben a köszörülés nem lehetséges, a lefejtő szerszám pontossága meghatározóvá válik. Az Arkhimédész-féle spirális fogirány-vonalú ...
 • Bitay, Enikő; Márton, László; Talpas, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A gabonaőrlő szerkezetek fejlődéstörténetének kutatása az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának kiemelt témaköre. Jó néhány közlemény, tanulmánykötet tartalmazza a kutatások eredményeit. Jelen dolgozat ...
 • Forgó, Zoltán; Bakos, Levente (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A dolgozat az Ipar 4.0 és a DIH (Digitális Innovációs Hub) fogalmi összekapcsolódási lehetőségeit taglalja regionális kontextusban. A DIH-ek bizonyítottan sikeres tudástranszferközpontok, de a gépipari technológiák esetében ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
 • Ferencz, János; Kelemen, András; Imecs, Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A hibrid energiatároló rendszerek (HETR) az energiaforrásként használt akkumulátorok élettartamának a meghosszabbítására szolgálnak. A tanulmány egy olyan HETR energiamenedzsmentjét vizsgálja, amely elsődleges energiaforrásként ...
 • Omar, Trabelsi; Tóth, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A járműgépészetben sokféle anyag használható fel a különböző méretű és típusú járművek gyártásához. Hagyományosan ezen anyagok az alumínium, acél, gumi, üveg, réz, bőr és egyebek. Ezek az anyagok folyamatosan fejlődnek, ...
 • Tóth, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  A szikraforgácsolással történő megmunkálás során elektromos kisülés következik be egy anód (grafit- vagy rézelektróda, illetve rézhuzal) és egy katód (megmunkálandó anyag, szerszámacél) között dielektromos közegben. A ...
 • Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021)
  Az ultrahangos anyagvizsgálat (Ultrasonic Testing, UT) lényegében nagyfrekvenciájú (0,25…20 MHz) hanghullámok (mechanikai rezgés, ill. energia) átvitele az anyagba, hogy az kölcsönhatásba lépjen az anyag belső makroszerkezeti ...
 • Géresi, Zoltán Gergő; Gábora, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  Egy öntészeti szerszám tervezésénél nagyon fontos követelmény az anyagtechnológiai paraméterek helyes megválasztása úgy a munkadarab, mint a szerszám oldalról. A technológiai sorrend és az adott műveletek megtervezése után ...
 • Felvári, Bálint; Dunavölgyi, Dávid; Kuti, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  Kutatásukban a szerzők az ipari trendeket követve egy költséghatékony hegesztési elrendezést vizsgáltak meg, korrózióálló acél esetén. A vastag lemezek hegesztése során felmerülő beállítások, mozgatások, hegesztés közbeni ...
 • Faragó, István; Erdei, Timotei István; Zolnai, Sándor; Husi, Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  A jelenlegi fejlesztést modern, széles körben alkalmazott IoT alapú eszközökkel valósítottuk meg. Ezek között szerepel az ESP-01 mikrokontroller, ami Arduino keretrendszerbe épített ESP8266 fordítókörnyezettel programozható, ...
 • Fábián, Hunor; Gergely, Attila Levente (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  A dolgozat célja egy, a polimerek uniaxiális szakítóvizsgálatára alkalmas berendezés tervezési és kivitelezése. A berendezés felépítése az iparban használt szakító gépek felépítéséhez hasonló, viszont egy költséghatékony ...
 • Debreceni, Attila; Erdei, Timotei István; Tóth, Szabolcs; Husi, Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  A 3D nyomtatás terjedésével párhuzamosan terjed egy probléma, amely a technológiával szoros ösz-szefüggésben áll. A probléma nem más, mint a nagy mennyiségű polimer hulladék, amelyek forrása többek között a sérült modellek ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
 • Csongvai, Roland; Torkos, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020)
  Az Innováció és termékbiztonság az EU és a Magyar KKV-k esetében kiemelt prioritás, a termékbiz-tonság pedig még jogszabályi kötelezettség is. Ennek ellenére a cégek nagy része tudáshiány, vagy a megfelelő kompetencia ...

View more